Symbolické vyvrcholenie osláv 200. výročia narodenia Adolfa Dobrianskeho v Prešove


//Symbolické vyvrcholenie osláv 200. výročia narodenia Adolfa Dobrianskeho v Prešove

Prešov, 18. 12. 2017

Slávnostná akadémia 18. decembra 2017 v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove pri príležitosti 200. výročia narodenia Adolfa IvanovičaDobrianskeho bola symbolickým ukončením cyklu mnohovrstvových podujatí spojených s A. I. Dobrianskym v roku 2016 až 2017. Podujatie sa nieslo v duchu slovensko-rusínskeho porozumenia v kontexte stále aktuálnej osobnosti Dobrianského, ktorý vo svojom celoživotnom národnom a politickom snažení spájal obidva národy. Hlavným organizátorom bola Matica slovenská prostredníctvom Domu Matice slovenskej v Prešove a MO MS Prešov v spolupráci s Rusínskou obrodou na Slovensku a Divadlom A. Duchnoviča v Prešove.
Záverečné prednášky v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove slávnostnému auditóriu zo života A. I. Dobrianskeho pripravili prof. ThDr. Ján Šafin, PhD., dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, doc. PhDr. Andrej Antoňák, CSc., Mgr. Milan Jasik, správca grécko-katolíckej farnosti v Oľke, člen Obščestva sv. JoanaKrestiteľa. S príhovormi vystúpili aj predseda MS Marián Gešper, člen Výboru MS i tajomník Všeslovanského výboru v Prahe Miloš Zverina, člen Výboru MS Miroslav Kerekanič a riaditeľka DMS v Prešove Slávka Jurková i predseda ROS Ing. Martin Karaš.
Matica slovenská v rámci utuženia kultúrnych a dejinných spojív obidvoch národov navrhla založenie záujmového odboru MS „Slovensko-rusínskej spolupráce na pamäť A. I. Dobrianského.“ Predmetom činnosti by boli prierezové témy Slovákov a Rusínov od minulosti po dnešok, mapovanie spoločných národných osobností i udalostí a posilneniesunáležitosti k Slovenskej republike. Návrh sa stretol s pozitívnou odozvou zástupcov prítomných rusínskych organizácií a prvé plánované oficiálne stretnutie sa plánuje v prvom štvrťroku 2018.
Slávnostná akadémia pokračovala kultúrnym programom v podaní umeleckých telies z Prešova, jeho okolia aj z okolia Bardejova. Vystúpili – Prešovskí helikongári, FS Javorina, FS Bajerovčan, Speváčky zo ZUŠ Dama pod vedením p. Ljubimovej, p. M. Chomová z Bardejova a Marianna Železná, ktorá nás celým programom sprevádzala aj moderátorsky.
Vedenie Matice slovenskej sa zúčastnilo v ten istý deň odhalení pamätnej tabule A. I. Dobrianskému v Ruskom dome v Prešove.

Mgr. Sláva Jurková,
riaditeľka DMS Prešov

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

https://www.youtube.com/watch?v=LoadXIjHEaE

 

 

 

2017-12-31T19:09:07+00:0031 decembra 2017 |Prešovský kraj|
X