Milé pani učiteľky, vážení páni učitelia krajanských škôl (zahraniční Slováci),

dovoľte nám, aby sme Vám dali do pozornosti blížiaci sa posledný termín zaslania žiackych prác do jubilejného, 26. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko... V prípade záujmu prosím zašlite žiacke práce do 28.2.2018 na emailovú adresu domhronskeho@matica.sk

Vyhlásenie celoštátnej literárnej súťaže (pdf)

 

Seminár – 100. výročie podpísania Pittsburskej dohody

Pozývací list (pdf)

Záväzná prihláška

Pokyny pre autorov

 

 

 

Ročenka Slováci v zahraničí č. 33

Vážení krajania,
ročenku Slováci v zahraničí č. 33 si môžete zakúpiť na http://vydavatel.sk/produkt-detail/slovaci-v-zahranici-33

Ponúka vedecké štúdie a materiály zo života krajanov, prináša spomienky na významné výročia slovenských osobností pôsobiacich v zahraničí, uverejňuje recenzie a informácie z krajanského sveta a z Krajanského múzea Matice slovenskej. Na svojich stránkach prezentuje širokospektrálny záber tém, medzi ktoré patria najmä dejiny Slovákov v zahraničí, ich literatúra a jazyk, osobnosti, zvyky i tradície.
V ročenke nájdete aj príspevky od autorov, ktorí patria k Slovákom žijúcim v zahraničí, vďaka čomu ročenka Matice slovenskej získava špecifické postavenie medzi vedeckými zborníkmi.

Zároveň sa i Vy môžete stať prispievateľom do ročenky Slováci v zahraničí č. 34.
Stiahnite si, prosím, Pokyny pre autorov

Správa o činnosti KM MS za rok 2017