Ročenka Slováci v zahraničí č. 32

Vážení krajania,
ročenku Slováci v zahraničí č. 32 si môžete zakúpiť na http://vydavatel.sk/produkt-detail/slovaci-v-zahranici-32

Ponúka vedecké štúdie a materiály zo života krajanov, prináša spomienky na významné výročia slovenských osobností pôsobiacich v zahraničí, uverejňuje recenzie a informácie z krajanského sveta a z Krajanského múzea Matice slovenskej. Na svojich stránkach prezentuje širokospektrálny záber tém, medzi ktoré patria najmä dejiny Slovákov v zahraničí, ich literatúra a jazyk, osobnosti, zvyky i tradície.
V ročenke nájdete aj príspevky od autorov, ktorí patria k Slovákom žijúcim v zahraničí, vďaka čomu ročenka Matice slovenskej získava špecifické postavenie medzi vedeckými zborníkmi.

Zároveň sa i Vy môžete stať prispievateľom do ročenky Slováci v zahraničí č. 33.
Stiahnite si, prosím, Pokyny pre autorov.

 Slovaci_v_zahranici_32