Seminár – 100. výročie podpísania Pittsburskej dohody

Pozývací list (pdf)

Záväzná prihláška

Pokyny pre autorov

 

 

 

Ročenka Slováci v zahraničí č. 34

Vážení krajania,
ročenku Slováci v zahraničí č. 34 si môžete zakúpiť na http://vydavatel.sk

Ponúka vedecké štúdie a materiály zo života krajanov, prináša spomienky na významné výročia slovenských osobností pôsobiacich v zahraničí, uverejňuje recenzie a informácie z krajanského sveta a z Krajanského múzea Matice slovenskej. Na svojich stránkach prezentuje širokospektrálny záber tém, medzi ktoré patria najmä dejiny Slovákov v zahraničí, ich literatúra a jazyk, osobnosti, zvyky i tradície.
V ročenke nájdete aj príspevky od autorov, ktorí patria k Slovákom žijúcim v zahraničí, vďaka čomu ročenka Matice slovenskej získava špecifické postavenie medzi vedeckými zborníkmi.

Zároveň sa i Vy môžete stať prispievateľom do ročenky Slováci v zahraničí č. 35.
Stiahnite si, prosím, Pokyny pre autorov

 

Správa o činnosti KM MS za rok 2017