Ročenka Slováci v zahraničí č. 33

Vážení krajania,
ročenku Slováci v zahraničí č. 33 si môžete zakúpiť na http://vydavatel.sk/produkt-detail/slovaci-v-zahranici-33

Ponúka vedecké štúdie a materiály zo života krajanov, prináša spomienky na významné výročia slovenských osobností pôsobiacich v zahraničí, uverejňuje recenzie a informácie z krajanského sveta a z Krajanského múzea Matice slovenskej. Na svojich stránkach prezentuje širokospektrálny záber tém, medzi ktoré patria najmä dejiny Slovákov v zahraničí, ich literatúra a jazyk, osobnosti, zvyky i tradície.
V ročenke nájdete aj príspevky od autorov, ktorí patria k Slovákom žijúcim v zahraničí, vďaka čomu ročenka Matice slovenskej získava špecifické postavenie medzi vedeckými zborníkmi.

Zároveň sa i Vy môžete stať prispievateľom do ročenky Slováci v zahraničí č. 34.
Stiahnite si, prosím, Pokyny pre autorov

Správa o činnosti KM MS za rok 2016