Slovenský historický ústav


//Slovenský historický ústav
Slovenský historický ústav2019-06-07T12:07:51+00:00

Slovenský historický ústav Matice slovenskej

 

  • Slovenský historický ústav  je vedeckým pracoviskom pre výskum slovenských dejín. Udržiava a rozvíja pracovné kontakty s vedeckými inštitúciami a univerzitami.
  • Slovenský historický ústav Matice slovenskej (ďalej ústav) bol zriadený na základe zákona z 13. februára 1997 Národnej rady Slovenskej republiky č. 68/97 Z. z. § 3 ods. 4 o Matici slovenskej. Zriaďovacia listina ústavu bola vydaná predsedom Matice slovenskej dňa 13. marca 1997 s účinnosťou od 1. mája 1997.

 

Zástupca riaditeľa Slovenského historického ústavu Matice slovenskej

PhDr. Peter Mulík, PhD.

Adresa: Grösslingová 23, 812 51 Bratislava
Tel: 02/38128002
Mobil: 0905/560386
E-mail: peter.mulik@matica.sk

Pracovník SHÚ MS

Mgr. Lukáš Krajčír, PhD.

Adresa: Grösslingová 23, 812 51 Bratislava
Tel: 02/38128002
Mobil:
E-mail: lukas.krajcir@matica.sk

PhDr. Peter Sokolovič, PhD.

Adresa: Grösslingová 23, 812 51 Bratislava
Tel: 02/38128002
Mobil:
E-mail: peter.sokolovic@matica.sk

 

X