Krajské rady Matice slovenskej


/Krajské rady Matice slovenskej
Krajské rady Matice slovenskej2018-07-30T13:08:45+00:00

Krajské rady Matice slovenskej

Krajské rady sa zriaďujú v rámci samosprávnych krajov, pričom ich sídlom je spravidla krajské mesto. Predseda a členovia krajskej rady sú volení krajským snemom na štyri roky. V krajskej rade musia byť zastúpené všetky okresy, v ktorých pôsobia MO. Krajský snem zvoláva krajská rada v súčinnosti s Členským ústredím.

Banskobystrický kraj – predseda KR MS

Ján Brloš

Adresa: Hrušov 499, 991 42 Hrušov
Mobil: 0918 467848
E-mail: brlos.j@azet.sk

Bratislavský kraj – predseda KR MS

Bc. Mária Herichová

podpredsedníčka KR MS

Adresa: Grösslingová 23, 812 51 Bratislava
Tel: 0905 163 675
E-mail: maria.herichova@mazuma.sk

Košický kraj – predsedníčka KR MS

Ing. Zlatica Halková

Adresa: Trieda SNP 48/A 040 11 Košice
Tel: 0918 904 935
E-mail: zlatkazampik@gmail.com

Nitriansky kraj – predseda KR MS

Mgr. Ľubomír Kleštinec

Adresa: Šúdolská 33, 949 01 Nitra
Mobil: 0903 282668
E-mail: lubko.klesto@zoznam.sk

 

Prešovský kraj – predseda KR MS


Dušan Pribula

Adresa: Dlhý rad 16, 085 01  Bardejov
Mobil: 0911482503
E-mail: pribulad@gmail.com

 

Trenčiansky kraj

Žofia Hrančová

Adresa: Haluzice 721
913 07 Bošáca

Mobil : 0911 957 375
Mail : zhrancova@post.sk

Trnavský kraj – predsedníčka KR MS

PhDr. Libuša Klučková

Adresa: DMS, Jesenského 25, 929 01 Dunajská Streda
Mobil: 0905 300463
E-mail: libusa.kluckova@gmail.com

Žilinský kraj – predseda KR MS

Milan Stromko

Adresa: Agátová 485/10, 031 04 Liptovský Mikuláš
Mobil: 0903 543359
E-mail: stromkom@imafex.sk

 

X