Krajská rada Žilinský kraj


/Krajská rada Žilinský kraj

Krajské rady sa zriaďujú v rámci samosprávnych krajov, pričom ich sídlom je spravidla krajské mesto. Predseda a členovia krajskej rady sú volení krajským snemom na štyri roky. V krajskej rade musia byť zastúpené všetky okresy, v ktorých pôsobia MO. Krajský snem zvoláva krajská rada v súčinnosti s Členským ústredím.

Žilinský kraj – predseda KR MS

Milan Stromko

Adresa: Agátová 485/10, 031 04 Liptovský Mikuláš
Mobil: 0903 543 359
E-mail: stromkom@imafex.sk

2023-11-21T12:04:57+00:0017 októbra 2018 |
X