Krajská rada Košický kraj


/Krajská rada Košický kraj

Krajské rady sa zriaďujú v rámci samosprávnych krajov, pričom ich sídlom je spravidla krajské mesto. Predseda a členovia krajskej rady sú volení krajským snemom na štyri roky. V krajskej rade musia byť zastúpené všetky okresy, v ktorých pôsobia MO. Krajský snem zvoláva krajská rada v súčinnosti s Členským ústredím.

Košický kraj – predsedníčka KR MS

Ing. Zlatica Halková

Adresa: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Mobil: 0918 904 935
E-mail: zlatkazampik@gmail.com

2023-11-21T12:00:09+00:0027 novembra 2018 |
X