Krajská rada Trnavský kraj


/Krajská rada Trnavský kraj

Krajské rady sa zriaďujú v rámci samosprávnych krajov, pričom ich sídlom je spravidla krajské mesto. Predseda a členovia krajskej rady sú volení krajským snemom na štyri roky. V krajskej rade musia byť zastúpené všetky okresy, v ktorých pôsobia MO. Krajský snem zvoláva krajská rada v súčinnosti s Členským ústredím.

Trnavský kraj – predseda KR MS

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Adresa: Rázusova 25, 949 01 Nitra
Mobil: 0905 281 463
E-mail: martinbodis2@gmail.com

2023-11-21T12:04:01+00:0017 októbra 2018 |
X