Oblastné pracovisko Poprad


/Oblastné pracovisko Poprad

Správou Oblastného pracoviska MS Poprad je poverený Dom MS v Spišskej Novej Vsi

Mgr. Rastislav Zacher, PhD.

 

kontakt: 053/4410314, 0918/904957

Email:   dms.snv@matica.sk

 

Informácie o Oblastnom pracovisku Matice slovenskej Poprad

Oblastné pracovisko Matice slovenskej (OP MS) v Poprade bolo zriadené v roku 2009. Územná pôsobnosť OP MS v Poprade.

Hlavným predmetom činnosti OP MS v Poprade je

  • orientácia na spoluprácu s miestnymi školami, kultúrnymi inštitúciami – Podtatranská knižnica a Podtatranské múzeum v Poprade, Akadémiou vzdelávania a s klubmi denných centier,
  • spolupráca s výtvarníkmi v regióne, autormi a osobnosťami,
  • usporadúvanie výstav, besied a seminárov a spoločenských posedení zameraných na zvykoslovie
  • ochrana pamiatok, starostlivosť o hroby osobností v Poprade – Veľkej (Ušák Oliva, Št. Mnoheľ – zakladateľ MS MS v Poprade)

OP MS v Poprade zastrešuje spevácku skupinu Slovenka a Klub priateľov poézie.

2022-05-03T14:29:27+00:002 mája 2022 |
X