Faktúry 04-2019


/Faktúry 04-2019
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti
ZDF 201904 919013 2 Peter Horňák – PH studio 300,00 videoreportáže 11.4.2019 9.4.2019
ZDF 201904 919014 52019 Tomáš Polonský 1500,00 busta Vanovič Ján, JUDr. 24.4.2019 17.5.2019
ZDF 201904 919015 71900099 Media RTVS, s.r.o. 180,00 výroba reklamného čítania Štúr v Štúrove 25.4.2019 25.4.2019
POK 201904 219060 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 04/19 8.4.2019 18.4.2019
POK 201904 219061 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 04/19 8.4.2019 18.4.2019
POK 201904 219062 2730230390 H – PROBYT 793,12 energie, služby 04/19 8.4.2019 18.4.2019
POK 201904 219063 112371904 LMT, a.s. 244,21 teplo 04/19 8.4.2019 18.4.2019
POK 201904 219064 3647663304 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 46,88 nájom, energie, služby 04/19 8.4.2019 18.4.2019
POK 201904 219065 22017 Prvá teplárenská, a.s. Holič 52,61 nájom, energie 04/19 8.4.2019 18.4.2019
POK 201904 219066 6160106017 Bytový podnik mesta Košice, s. 432,58 nájom, energie, služby 04/19 8.4.2019 18.4.2019
POK 201904 219067 2322400001 Mesto Snina 265,62 nájom, energie, služby 04/19 8.4.2019 18.4.2019
POK 201904 219068 17902704 Technické služby mesta Rožňava 217,64 nájom, energie 04/19 8.4.2019 18.4.2019
POK 201904 219069 140004 PREŠOV REAL s.r.o. 157,69 nájom, energie, služby 04/19 8.4.2019 18.4.2019
POK 201904 219070 179027 MOMS 315,00 nájom, energie, internet 04/19 8.4.2019 18.4.2019
POK 201904 219071 6210138500 Stredoslovenská ener 690,00 el. energia 04/19 8.4.2019 18.4.2019
POK 201904 219072 6212122500 Stredoslovenská ener 31,00 el. energia 04/19 8.4.2019 18.4.2019
POK 201904 219073 6212123500 Stredoslovenská ener 105,00 el. energia 04/19 8.4.2019 18.4.2019
POK 201904 219074 6318203600 Stredoslovenská ener 29,00 el. energia 04/19 8.4.2019 18.4.2019
POK 201904 219075 6211104700 Stredoslovenská ener 38,00 el. energia 04/19 8.4.2019 18.4.2019
POK 201904 219076 3506116000 Stredoslovenská ener 241,00 plyn 04/19 8.4.2019 18.4.2019
POK 201904 219077 6058803704 Stredoslovenská ener 31,00 el. energia 04/19 8.4.2019 18.4.2019
POK 201904 219078 84005204 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 04/19 8.4.2019 18.4.2019
POK 201904 219079 121002472 Mesto Lučenec 339,50 daň z nehnuteľnosti 2019 9.4.2019 31.5.2019
POK 201904 219080 3119020375 Hlavné mesto SR Bratislava 1189,60 daň z nehnuteľnosti 2019 9.4.2019 18.4.2019
POK 201904 219081 6566191982 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 202,65 havarijné poistenie MV MT566CI 16.4.2019 24.4.2019
POK 201904 219082 6570447063 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 162,43 havarijné poistenie MV MT445DC 29.4.2019 2.7.2019
FT1 201904 1190168 11970 FRANYÓ RUDOLF 736,00 vyhot. betón. základu k pamätníku Ľ. Štúra 2.4.2019 5.4.2019
FT1 201904 1190169 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 04/19 2.4.2019 15.4.2019
FT1 201904 1190170 29301673 SOFTIP 332,74 podpora APV 03/19 2.4.2019 15.4.2019
FT1 201904 1190171 901561904 GAYA,s,r,o, 33,00 internet 04/19 2.4.2019 15.4.2019
FT1 201904 1190172 2192003836 ŠEVT a.s. 10,72 tlačivo – protokol písomností 2.4.2019 9.4.2019
FT1 201904 1190173 1191100181 Neografia,a.s. 585,00 Slovensko 01/19 3.4.2019 15.4.2019
FT1 201904 1190174 190604 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 03/19 4.4.2019 20.4.2019
FT1 201904 1190175 32019 PhDr. Emil Semanco-EMCO 1050,00 redigovanie SNN 03/19 4.4.2019 15.4.2019
FT1 201904 1190176 19407009 B2B Partner s.r.o. 102,00 písací stôl rohový 160×120 4.4.2019 12.4.2019
FT1 201904 1190177 152545 free-zona s.r.o. 26,00 internet 04/19 4.4.2019 15.4.2019
FT1 201904 1190178 20190095 Trenčiansky samosprávny kraj 390,40 nájom, služby 2.Q/19 4.4.2019 15.4.2019
FT1 201904 1190179 190284 SPOMART,MT 143,40 technik PO 1.Q/19 4.4.2019 14.4.2019
FT1 201904 1190180 7479467383 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 157,06 el. energia 04/19 4.4.2019 16.4.2019
FT1 201904 1190181 7479478253 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 25,55 el. energia 04/19 4.4.2019 16.4.2019
FT1 201904 1190182 7479479013 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 16,28 el. energia 04/19 4.4.2019 16.4.2019
FT1 201904 1190183 7479467382 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 46,33 el. energia 04/19 4.4.2019 16.4.2019
FT1 201904 1190184 7479467381 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 131,80 el. energia 04/19 4.4.2019 16.4.2019
FT1 201904 1190185 190100010 KREOS, s.r.o. 255,00 odvysielanie relácie Osobnosti a reportáže 8.4.2019 22.4.2019
FT1 201904 1190186 22019 OZ Orchester Vychodňarov 230,00 kultúrne vystúpenie – Hrdinovia malej vojny 8.4.2019 10.4.2019
FT1 201904 1190187 3091916516 DOXX – Stravné lístky 5295,94 stravné lístky 8.4.2019 5.5.2019
FT1 201904 1190188 11900006 GAVOROVÁ s.r.o. 850,00 DTP spracovanie SNN 03/19 8.4.2019 16.4.2019
FT1 201904 1190189 9001206473 Slovenská pošta a.s. 3193,68 poštovné SNN 03/19 8.4.2019 18.4.2019
FT1 201904 1190190 22219 zdravotka-PZS 155,40 zdravotný dohľad 1.Q/19 8.4.2019 18.4.2019
FT1 201904 1190191 190100098 SMM Holíč s.r.o. 92,76 energie 2.Q/19 8.4.2019 4.5.2019
FT1 201904 1190192 902001346 ABEL – Computer, s.r.o. 21,36 tonery 8.4.2019 12.4.2019
FT1 201904 1190193 4504190319 Martinská teplárenská,a.s. 1821,60 teplo 03/19 8.4.2019 15.4.2019
FT1 201904 1190194 4503110319 Martinská teplárenská,a.s. 509,76 teplo 03/19 8.4.2019 15.4.2019
FT1 201904 1190195 12019 YUVENES INFOART 250,00 kultúrne vystúp. – Hrdinovia malej vojny 80. výr. 9.4.2019 15.4.2019
FT1 201904 1190196 2019008760 PAPERA s.r.o. 332,54 kancelárske a čistiace potreby 11.4.2019 26.4.2019
FT1 201904 1190197 20119104 VZOR výrobné družstvo Zvolen 71,67 energie 04/19 11.4.2019 22.4.2019
FT1 201904 1190198 2019056 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 200,00 nájom 04/19 11.4.2019 17.4.2019
FT1 201904 1190199 9001208526 Slovenská pošta a.s. 751,50 poštovné 03/19 11.4.2019 21.4.2019
FT1 201904 1190200 30419 RepreSalio.sk, s.r.o. 2000,00 GDPR – vypracovanie dokumentácie, zaškolenie 11.4.2019 24.4.2019
FT1 201904 1190201 201904016 REMOS spol. s r.o. 238,55 interiérová vitrína Economy – ZDF 919012 12.4.2019 2.4.2019
FT1 201904 1190202 9091020000 JYSK 375,00 stôl, stohovateľné stoličky – ZDF 919011 12.4.2019 9.4.2019
FT1 201904 1190203 20190308 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 300,00 právne služby 03/19 12.4.2019 24.4.2019
FT1 201904 1190204 55902616 Ing. Ján Buchanec TECHNIK 113,90 vysávač Kärcher MV4 – ZDF 919010 12.4.2019 28.3.2019
FT1 201904 1190205 2019024 R E M I S 1389,35 ročná kontrola EPS EZS 12.4.2019 10.4.2019
FT1 201904 1190206 2019003 Smolec Maroš – mrs 1450,00 riadenie redakcie SNN 03/19 15.4.2019 15.4.2019
FT1 201904 1190207 1123701903 LMT, a.s. 148,32 teplo 03/19 15.4.2019 24.4.2019
FT1 201904 1190208 2019991622 Československá obchodná banka, 219,12 úschova CP 1.Q 2019 16.4.2019 30.4.2019
FT1 201904 1190209 2019000002 OZ Múzeum ozbrojených zložiek 1300,00 preprava histor. techniky – Hrdinovia malej vojny 16.4.2019 5.4.2019
FT1 201904 1190210 22019 molody.Rusyny, občianske združ 300,00 kultúrne vystúpenie 16.4.2019 1.5.2019
FT1 201904 1190211 1191100203 Neografia,a.s. 528,00 Slovenské pohľady 04/19 16.4.2019 22.4.2019
FT1 201904 1190212 902001534 ABEL – Computer, s.r.o. 124,14 tonery 16.4.2019 29.4.2019
FT1 201904 1190213 20190019 Ing. Jozef Makariv – Elinor 873,60 rámovanie dejateľov 18.4.2019 22.4.2019
FT1 201904 1190214 190328 Luboš Vrbičan-CREATIVE SOLUTIO 262,80 tlač plagát, pozvánka 18.4.2019 24.4.2019
FT1 201904 1190215 11495090 Orange Slovensko a.s 939,26 mobilné poplatky 04/19 – 05/19 23.4.2019 3.5.2019
FT1 201904 1190216 190484 Ivana Blanářová 184,14 metrový a galantérny tovar 23.4.2019 1.5.2019
FT1 201904 1190217 3841900361 Mesto Poprad -243,56 energie, služby 2018 24.4.2019 29.4.2019
FT1 201904 1190218 3841900327 Mesto Poprad 83,47 energie, služby 04/19 24.4.2019 29.4.2019
FT1 201904 1190219 190149 PACE print, s.r.o. 408,00 tlač plagátov, pozvánok 26.4.2019 17.4.2019
FT1 201904 1190220 11495090 Orange Slovensko a.s 810,00 Apple iPhone Xs 64GB silver 29.4.2019 9.5.2019
FT1 201904 1190221 201903269 A J Produkty a.s. 24,00 sada príslušenstva k magnetickej tabuli 29.4.2019 26.4.2019
FT1 201904 1190222 2019128128 Denny Trans s.r.o. 66,49 rudla na schody – ZDF 919009 30.4.2019 4.1.2019
FT1 201904 1190223 201900201 AFG SECURITY – CORPORATION 600,00 rekonštrukcia bojov – Hrdinovia malej vojny 30.4.2019 13.5.2019
2019-05-24T16:37:38+00:0024 mája 2019 |
X