Faktúry 04-2015


/Faktúry 04-2015
Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry
201504 215069 3115013120 Hlavné mesto SR Bratislava 820,40 daň z nehnuteľnosti za 2015
201504 215070 1044400267 Mesto Spišská Nová Ves 9,90 úrok z omeškania za rok 2014
201504 215071 1027514251 Mesto Spišská Nová V 371,40 daň z nehnuteľ. na rok 2015
201504 215072 121002472 Mesto Lučenec 349,79 daň z nehnuteľ. na rok 2015
201504 215073 2014355600 ČEZ Slovensko, s.r.o. 68,50 el. energia 4/2015
201504 215074 7224 Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90 služby za 4/2015
201504 215075 7224 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom za 4/2015
201504 215076 2322400001 Mesto Snina 265,62 energie za 4/2015
201504 215077 4520104 Prvá teplárenská, a.s. Holič 50,11 nájom+služby za 4/2015
201504 215078 1790274 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom+služby za 4/2015
201504 215079 136994 PREŠOV REAL s.r.o. 24,28 nájom za 4/2015
201504 215080 136994 PREŠOV REAL s.r.o. 55,20 energie za 4/2015
201504 215081 364766334 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom+služby za 4/2015
201504 215082 112371504 COFELY – LMT 245,08 tep.energia za 4/2015
201504 215083 179027 MOMS 296,00 nájom+služby 3-4/2015
201504 215084 2517051715 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 159,36 havarijné poistenie 4.-10/2015
201504 215085 120203132 Mesto Žilina 2 046,80 daň z neh. na rok 2015
201504 215086 1621262339 Mesto Martin 1 067,73 komunálny odpad na 2015
201504 215087 6212123500 Stredoslovenská ener 65,00 záloha na el.energiu 4/2015
201504 215088 6212122500 Stredoslovenská ener 43,00 záloha el.energ. 4/2015
201504 215089 6318203600 Stredoslovenská ener 28,00 záloha el.energ. 4/2015
201504 215090 8400524 Spoločenstvo vlastníkov bytov 215,65 záloha na služby 4/2015
201504 215091 2730230390 H – PROBYT 777,17 energie+služby 4/2015
201504 215092 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie+služby 4/2015
201504 215093 2730180200 H – PROBYT 45,71 teplo+služby 4/2015
201504 215094 8506011071 Ministerstvo vnútra SR 89,27 výpočet príspevku pozemky
201504 215095 179027 MOMS 148,00 nájom+energie 5/2015
201504 215096 512015 Obec Veľké Zlievce 3,53 daň z nehnuteľnosti za 2015
201504 915005 49978972 Poradca, s.r.o. 45,00 Dane,účtov.,odvody r.2015
201504 915006 15951474 VERLAG DASHOFER 136,80 záloha vzor.smerníc2014/2015
201504 915007 61829045 Poradca, s.r.o. 31,60 predpl.mesačník 1000 riešení
201504 1150127 220150149 Tlačiareň P+M, Turany 1 864,50 publ. Pohľady do stred….
201504 1150128 202015 Ondrej Antovszký Klub spisovat 101,50 občerstvenie Klub spis.
201504 1150129 2015131 TECO – Ing. Ján Králik 1 198,80 dodávka a inštalácia UTO
201504 1150130 32015 PhDr. Emil Semanco-EMCO 900,00 práce za 3/2015
201504 1150131 201502634 WEBY GROUP, s.r.o. 99,58 jednorázové odzáloh.dát
201504 1150132 3304240315 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring za 3/2015
201504 1150133 2015048 R E M I S 316,25 EZS Matičný dom
201504 1150134 2015044 R E M I S 262,10 ser.práce EPS PKaK
201504 1150135 2015043 R E M I S 362,32 sr.práce EPS ročná Archív MS
201504 1150136 2015042 R E M I S 418,25 ser.práce EZS – Archív MS
201504 1150137 6772496087 SlovakTelecom 41,46 Biznis Partner 3/2015
201504 1150138 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 28,59 Internet 4/2015
201504 1150139 20150619 TOWDY s.r.o. 76,80 tonery
201504 1150140 122015 Ing.Ľudovít Koskár 120,00 vyprac. znal.posudku MT 682CL
201504 1150141 2015059 Bukovinský a CHlipala, s.r.o. 302,76 právne služby 3/2015
201504 1150142 4315024957 BENESTRA, s.r.o. 15,40 mes. poplatok 5/2015+úpomienka
201504 1150143 150268 SPOMART,MT 143,40 technik PO 1.Q/2015
201504 1150144 2015005 Alexander Račkovič-XDIMENSION 800,00 spracovanie SNN za 3/2015
201504 1150145 901561504 GAYA,s,r,o, 120,00 služby za 4/2015
201504 1150146 7419633111 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 39,86 el.energia za 4/2015
201504 1150147 7419651851 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 12,11 el.energia 4/2015
201504 1150148 7419633110 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 101,79 el.energia 4/2015
201504 1150149 7419633112 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 125,31 el.energia 4/2015
201504 1150150 7419650567 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 57,41 el.energia 4/2015
201504 1150151 770084730 Edenred Slovakia, s.r.o 4 348,25 stravné poukážky
201504 1150152 1123701503 COFELY – LMT 90,46 teplo za 3/2015
201504 1150153 9000829835 Slovenská pošta 1 159,00 poštové služby za 3/2015
201504 1150154 8570022063 Západoslovenská vodárenská 62,65 vodné-stočné za 11/2014-1/2015
201504 1150155 1151100361 Neografia,a.s. 394,02 Sl.pohľady 4/2015
201504 1150156 215041001 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 150,00 oprava auta MT993CI
201504 1150157 9000826257 Slovenská pošta a.s. 2 786,44 SNN poštovné za 3/2015
201504 1150158 151561 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 2 412,24 refundácia SNN 8-12/2015
201504 1150159 151560 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 757,20 refundácia Orol tat. 2/2015
201504 1150160 7218352300 Slovenský plynárenský 326,00 plyn 4/2015 Mat.dom
201504 1150161 30615 zdravotka-PZS 174,00 zdravotný dohľad 1-3/2015
201504 1150162 201510044 GEMER INVEST, s.r.o. 80,00 ubytovanie z 9.4 na 10.4.2015
201504 1150163 10150053 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 300,00 nájom za 3/2015
201504 1150164 11495090 Orange Slovensko a.s 1,00 mobil telefon
201504 1150165 4503110315 Martinská teplárenská,a.s. 63,02 teplo za 3/2015
201504 1150166 4504190315 Martinská teplárenská,a.s. 815,40 teplo za 3/2015
201504 1150167 2015003 Smolec Maroš 1 450,00 riadenie SNN 3/2015
201504 1150168 215041601 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 44,00 pneuservisné práce
201504 1150169 5161500332 Bytový podnik mesta Košice, s. 60,04 teplo za 3/2015
201504 1150170 5161500346 Bytový podnik mesta Košice, s. 15,27 el.energia za 3/2015
201504 1150171 20150702 TOWDY s.r.o. 55,20 tonery
201504 1150172 215005082 PAPERA s.r.o. 241,87 kancel.materiál
201504 1150173 číslo neobsadené
201504 1150174 3841500298 Mesto Poprad 83,47 služby za 4/2015
201504 1150175 201501722 ČSOB, a.s. 219,13 úschova CP 1Q 2015
201504 1150176 11495090 Orange Slovensko a.s 891,76 mobil poplatky 4/5 2015
201504 1150177 20150004 ETERNA Press, s.r.o. 429,00 tlač a knih.sprac.publ. SLOVACI…..
201504 1150178 142015 FOTO – VIDEO 318,00 Po stopách… plagát+pozvánka
201504 1150179 12015 Klub vojenskej historie Sloven 248,00 vystúpenie Klub voj.historie
201504 1150180 7419654501 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 50,00 el.energia za BA
201504 1150181 42015 PhDr. Emil Semanco-EMCO 900,00 redigovanie SNN č. 13-17/2015
2016-02-16T16:43:20+00:0016 februára 2016 |
X