Faktúry 06-2017


/Faktúry 06-2017
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry  Obchodný partner Suma celkom €  Predmet faktúry                  Dátum prijatia Dátum splatnosti
ZDF 201706 917022 30170028 HAKOM MT 120,00 prenájom MIS 14.06.2017 23.06.2017
ZDF 201706 917023 2017208 SOFTIP 288,00 školenie IMA 26.06.2017 02.07.2017
ZDF 201706 917024 17952437 VERLAG DASHOFER 615,02 online knižnica 07/17 – 07/1
8
26.06.2017 04.07.2017
POK 201706 217121 1020705669 Mesto Galanta 1 121,93 daň z nehnuteľnosti 2017 01.06.2017 11.06.2017
POK 201706 217122 120000972 Mesto Martin 3 904,32 daň z nehnuteľnosti 2017 01.06.2017 11.06.2017
POK 201706 217123 19572017 Obec Mošovce 15,76 daň z nehnuteľnosti 2017 01.06.2017 11.06.2017
POK 201706 217124 20171957 Obec Mošovce 12,50 komunálny odpad 2017 01.06.2017 11.06.2017
POK 201706 217125 1118700013 OBEC.ÚRAD SANTOVKA 50,00 komunálny odpad 2017 01.06.2017 11.06.2017
POK 201706 217126 6551039670 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 106,73 zodpovednosť za škodu prevádzkou MV 09.06.2017 29.06.2017
POK 201706 217127 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 06/17 15.06.2017 22.06.2017
POK 201706 217128 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 06/17 15.06.2017 22.06.2017
POK 201706 217129 2730230390 H – PROBYT 783,42 energie, služby 06/17 15.06.2017 22.06.2017
POK 201706 217130 112371706 COFELY – LMT 82,10 teplo 06/17 15.06.2017 22.06.2017
POK 201706 217131 1369956 PREŠOV REAL s.r.o. 48,56 nájom 05,06/17 15.06.2017 22.06.2017
POK 201706 217132 136996 PREŠOV REAL s.r.o. 55,20 energie, služby 06/17 15.06.2017 22.06.2017
POK 201706 217133 364766336 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie, služby 06/17 15.06.2017 22.06.2017
POK 201706 217134 22017 Prvá teplárenská, a.s. Holič 52,61 nájom, energie 06/17 15.06.2017 22.06.2017
POK 201706 217135 6160106017 Bytový podnik mesta Košice, s. 279,19 nájom, energie, služby 06/17 15.06.2017 22.06.2017
POK 201706 217136 7226 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 06/17 15.06.2017 22.06.2017
POK 201706 217137 7226 Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90 energie, služby 06/17 15.06.2017 22.06.2017
POK 201706 217138 2322400001 Mesto Snina 265,62 energie, služby 06/17 15.06.2017 22.06.2017
POK 201706 217139 1790276 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom, energie 06/17 15.06.2017 22.06.2017
POK 201706 217140 179027 MOMS 215,00 nájom, energie, internet 07/17 15.06.2017 22.06.2017
POK 201706 217141 6210138500 Stredoslovenská ener 602,00 el. energia 06/17 15.06.2017 22.06.2017
POK 201706 217142 3506116000 Stredoslovenská ener 317,00 plyn 06/17 15.06.2017 22.06.2017
POK 201706 217143 6212122500 Stredoslovenská ener 36,00 el. energia 06/17 15.06.2017 22.06.2017
POK 201706 217144 6212123500 Stredoslovenská ener 60,00 el. energia 06/17 15.06.2017 22.06.2017
POK 201706 217145 6318203600 Stredoslovenská ener 23,00 el. energia 06/17 15.06.2017 22.06.2017
POK 201706 217146 6211104700 Stredoslovenská ener 30,00 el. energia 06/17 15.06.2017 22.06.2017
POK 201706 217147 605880376 Stredoslovenská ener 39,00 el. energia 06/17 15.06.2017 22.06.2017
ZF1 201706 517002 120170445 SARTOR BOHEMIA s.r.o. 92,67 metrový textil 21.06.2017 03.07.2017
FT1 201706 1170279 27303212 SOFTIP 332,74 podpora APV 05/17 02.06.2017 14.06.2017
FT1 201706 1170280 52017 PhDr. Emil Semanco-EMCO 1 000,00 redigovanie SNN 05/17 05.06.2017 15.06.2017
FT1 201706 1170281 87121089 SPONA, s.r.o. 661,92 vešiak, figurína 05.06.2017 14.06.2017
FT1 201706 1170282 2017177 Biznis Media s.r.o. 371,64 výstavné panely 05.06.2017 07.06.2017
FT1 201706 1170283 37316222 Turčianska vodárenská 101,45 vodné, stočné 11/16 – 05/17 05.06.2017 14.06.2017
FT1 201706 1170284 37316274 Turčianska vodárenská 604,70 vodné, stočné 01/17 – 05/17 05.06.2017 14.06.2017
FT1 201706 1170285 37317459 Turčianska vodárenská 168,95 vodné, stočné 11/16 – 05/17 05.06.2017 15.06.2017
FT1 201706 1170286 3304240517 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 05/17 05.06.2017 20.06.2017
FT1 201706 1170287 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 06/17 05.06.2017 15.06.2017
FT1 201706 1170288 2730230390 H – PROBYT -531,06 energie, služby 2016 06.06.2017 15.06.2017
FT1 201706 1170289 2730180220 H – PROBYT -357,03 energie, služby 2016 06.06.2017 15.06.2017
FT1 201706 1170290 2730180200 H – PROBYT -24,55 energie, služby 2016 06.06.2017 15.06.2017
FT1 201706 1170291 1171100391 Neografia,a.s. 78,17 publikácia – 111 Známych Slovákov 08.06.2017 19.06.2017
FT1 201706 1170292 2017015 Alexander Račkovič-XDIMENSION 800,00 DTP spracovanie SNN 05/17 08.06.2017 14.06.2017
FT1 201706 1170293 901561706 GAYA,s,r,o, 120,00 internet 06/17 08.06.2017 15.06.2017
FT1 201706 1170294 2017143 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 300,00 právne služby 05/17 08.06.2017 15.06.2017
FT1 201706 1170295 2017074 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 200,00 nájom 06/17 08.06.2017 16.06.2017
FT1 201706 1170296 7459124556 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 23,90 el. energia 06/17 08.06.2017 16.06.2017
FT1 201706 1170297 7459125205 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 8,71 el. energia 06/17 08.06.2017 16.06.2017
FT1 201706 1170298 7459114292 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 60,89 el. energia 06/17 08.06.2017 16.06.2017
FT1 201706 1170299 7459114293 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 33,80 el. energia 06/17 08.06.2017 16.06.2017
FT1 201706 1170300 7459114294 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 98,79 el. energia 06/17 08.06.2017 16.06.2017
FT1 201706 1170301 9001028762 Slovenská pošta a.s. 2 986,01 poštovné SNN 05/17 08.06.2017 19.06.2017
FT1 201706 1170302 2017115 Leoprint, s.r.o. Trenčín 839,99 publikácia Ženy, ktoré… 08.06.2017 19.06.2017
FT1 201706 1170303 4317029713 BENESTRA, s.r.o. 13,40 internet 07/17 09.06.2017 19.06.2017
FT1 201706 1170304 4504190517 Martinská teplárenská,a.s. 1 330,56 teplo 05/17 09.06.2017 15.06.2017
FT1 201706 1170305 4503110517 Martinská teplárenská,a.s. 317,11 teplo 05/17 09.06.2017 15.06.2017
FT1 201706 1170306 3017922546 DOXX – Stravné lístky 5 630,05 stravné lístky 09.06.2017 08.07.2017
FT1 201706 1170307 1171100396 Neografia,a.s. 471,90 Slovenské pohľady 06/17 09.06.2017 21.06.2017
FT1 201706 1170308 9001033159 Slovenská pošta a.s. 574,80 poštovné 05/17 13.06.2017 21.06.2017
FT1 201706 1170309 8770062025 Západoslovenská vodárenská 4,64 vodné, stočné 05/17 13.06.2017 23.06.2017
FT1 201706 1170310 5141700206 Bytový podnik mesta Košice, s. -483,12 energie, služby 2016 13.06.2017 15.06.2017
FT1 201706 1170311 172902 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 2 342,89 refundácia SNN 19-22/17 13.06.2017 10.06.2017
FT1 201706 1170312 172901 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 1 183,20 refundácia Orol Tatranský 04-05/17 13.06.2017 10.06.2017
FT1 201706 1170313 2017183 Biblická škola 99,00 prenájom a ozvučenie priestorov Slovesná jar 13.06.2017 15.06.2017
FT1 201706 1170314 17300360 ABC PLYN, spol. s r.o. 8 053,68 dodávka a montáž plyn. kotla 14.06.2017 27.06.2017
FT1 201706 1170315 702003173 ABEL 328,46 tonery 15.06.2017 22.06.2017
FT1 201706 1170316 152545 free-zona s.r.o. 26,00 internet 06/17 15.06.2017 15.06.2017
FT1 201706 1170317 1123701705 COFELY – LMT 67,53 teplo 05/17 15.06.2017 26.06.2017
FT1 201706 1170318 21734 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 229,00 oprava Škoda Fabia MT274BX 15.06.2017 22.06.2017
FT1 201706 1170319 2017084 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 80,53 vodné, stočné 11/2016 – 05/2017 15.06.2017 21.06.2017
FT1 201706 1170320 7102692603 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 0,35 el. energia 01-06/17 15.06.2017 26.06.2017
FT1 201706 1170321 87121215 SPONA, s.r.o. 564,59 figurína, podstavec 15.06.2017 29.06.2017
FT1 201706 1170322 2017449 Polartek spol. s r.o. 62,33 metrový a galantérny tovar 15.06.2017 19.06.2017
FT1 201706 1170323 172017 POĽANA – vlnárske závody 262,20 metrový tovar 15.06.2017 13.06.2017
FT1 201706 1170324 5141700264 Bytový podnik mesta Košice, s. 9,19 energie, služby 2016 20.06.2017 28.06.2017
FT1 201706 1170325 5141700313 Bytový podnik mesta Košice, s. -0,82 teplo 2016 20.06.2017 29.06.2017
FT1 201706 1170326 10170828 FORK, s.r.o. 369,42 Kultúra slova 03/17 20.06.2017 03.07.2017
FT1 201706 1170327 980437 Služba mestský podnik Stropkov 34,39 nájom, služby 05-06/17 22.06.2017 29.06.2017
FT1 201706 1170328 17007 Angelína klímová Rekrea 787,00 ubytovanie a strava 22.06.2017 05.07.2017
FT1 201706 1170329 11495090 Orange Slovensko a.s 1 085,62 mobilné poplatky 06/17-07/17 23.06.2017 06.07.2017
FT1 201706 1170330 3841700596 Mesto Poprad 83,47 služby 06/17 23.06.2017 29.06.2017
FT1 201706 1170331 1314700053 Mestské kultúrne stredisko Lev 116,00 prenájom priestorov 23.06.2017 30.06.2017
FT1 201706 1170332 170930 Bc. Tomáš Lazar – ANTIKVARIATI 187,50 publikácie 23.06.2017 19.05.2017
FT1 201706 1170333 2017091 Televízia Turiec 150,00 propagácia 51. ročník Slovesnej jari 26.06.2017 20.06.2017
FT1 201706 1170334 1020170698 COPYTECH, s.r.o. 139,20 oprava tlačiarne 26.06.2017 03.07.2017
FT1 201706 1170335 10316 SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n/ 310,51 preprava osôb 26.06.2017 30.06.2017
FT1 201706 1170336 12017 YUVENES INFOART 474,00 zabezpečenie vystúpenia 26.06.2017 20.07.2017
FT1 201706 1170337 702003368 ABEL 420,72 tonery 26.06.2017 06.07.2017
FT1 201706 1170338 417002269 PAPERA s.r.o. 847,15 kancelárske a čistiace potreby 26.06.2017 05.07.2017
FT1 201706 1170339 17068 Ing. Kovačková Jana 360,00 vypracovanie DzP PO za rok 2016 26.06.2017 05.07.2017
FT1 201706 1170340 2017005 Smolec Maroš – mrs 1 450,00 riadenie redakcie SNN 05/17 27.06.2017 23.06.2017
FT1 201706 1170341 201701 CANTUS VILLA NOVA o.z. 540,00 kultúrny program 27.06.2017 30.06.2017
FT1 201706 1170342 1729002496 Stoklasa textilní galanterie 79,75 galantérny tovar 27.06.2017 05.07.2017
FT1 201706 1170343 87121269 SPONA, s.r.o. 97,63 figurína 27.06.2017 05.07.2017
FT1 201706 1170344 201705 DOBRÉ ZVYKY 540,00 zostrihanie, ozvučenie a dodanie videofilmov 30.06.2017 03.07.2017
FT1 201706 1170345 47122017 M G – IRON s.r.o. 6 685,84 stavebné práce 30.06.2017 07.07.2017
FT1 201706 1170346 170016 Microitem v.o.s. 140,76 webhosting 07/17 – 07/18 30.06.2017 05.07.2017
FT1 201706 1170347 1171100443 Neografia,a.s. 448,02 Slovensko 02/17 30.06.2017 10.07.2017
 
ZDF 201706 918021 170002 PaedDr. Ján Poracký 4000,00 strava a ubytovanie MLT MS 13.06.2017 16.06.2017

 

2017-07-03T11:18:20+00:003 júla 2017 |
X