Faktúry 06-2019


/Faktúry 06-2019
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti
ZDF 201906 919019

919018

187566591 Alza.cz a.s.

 

379,98 Laserová tlačiareň Canon, Wifi router TP-LINK 4.6.2019 10.6.2019
ZDF 201906 919020 12019 Škola v prírode Detský raj 3000,00 medzinárodný letný tábor 27.6.2019 10.7.2019
POK 201906 219108 840052 Škorec-SK, s.r.o. 8064,53 energie, služby 2018 4.6.2019 13.6.2019
POK 201906 219109 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 06/19 7.6.2019 17.6.2019
POK 201906 219110 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 06/19 7.6.2019 17.6.2019
POK 201906 219111 2730230390 H – PROBYT 793,12 energie, služby 06/19 7.6.2019 17.6.2019
POK 201906 219112 112371906 LMT, a.s. 92,14 teplo 06/19 7.6.2019 17.6.2019
POK 201906 219113 3647663306 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 46,88 nájom, energie, služby 06/19 7.6.2019 17.6.2019
POK 201906 219114 22017 Prvá teplárenská, a.s. Holič 52,61 nájom, energie 06/19 7.6.2019 17.6.2019
POK 201906 219115 6160106017 Bytový podnik mesta Košice, s. 432,58 nájom, energie, služby 06/19 7.6.2019 17.6.2019
POK 201906 219116 2322400001 Mesto Snina 265,62 nájom, energie, služby 06/19 7.6.2019 17.6.2019
POK 201906 219117 17902706 Technické služby mesta Rožňava 217,64 nájom, energie 06/19 7.6.2019 17.6.2019
POK 201906 219118 140006 PREŠOV REAL s.r.o. 157,69 nájom, energie, služby 06/19 7.6.2019 17.6.2019
POK 201906 219119 179027 MOMS 315,00 nájom, energie, internet 06/19 7.6.2019 17.6.2019
POK 201906 219120 6210138500 Stredoslovenská ener 690,00 el. energia 06/19 7.6.2019 17.6.2019
POK 201906 219121 6212122500 Stredoslovenská ener 31,00 el. energia 06/19 7.6.2019 17.6.2019
POK 201906 219122 6212123500 Stredoslovenská ener 105,00 el. energia 06/19 7.6.2019 17.6.2019
POK 201906 219123 6318203600 Stredoslovenská ener 29,00 el. energia 06/19 7.6.2019 17.6.2019
POK 201906 219124 6211104700 Stredoslovenská ener 38,00 el. energia 06/19 7.6.2019 17.6.2019
POK 201906 219125 3506116000 Stredoslovenská ener 241,00 plyn 06/19 7.6.2019 17.6.2019
POK 201906 219126 6058803706 Stredoslovenská ener 31,00 el. energia 06/19 7.6.2019 17.6.2019
POK 201906 219127 84005206 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 06/19 7.6.2019 17.6.2019
POK 201906 219128 120000972 Mesto Martin 3904,32 daň z nehnuteľnosti 2019 24.6.2019 30.6.2019
FT1 201906 1190303 1100078717 ITcity s.r.o. 15,00 internet 05/19 3.6.2019 8.6.2019
FT1 201906 1190304 29303108 SOFTIP 332,74 podpora APV 05/19 3.6.2019 14.6.2019
FT1 201906 1190305 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 06/19 3.6.2019 15.6.2019
FT1 201906 1190306 7190289 CreoCom, s.r.o. 282,00 taška papierová – Kongres 3.6.2019 13.6.2019
FT1 201906 1190307 1501900974 WESTech, spol. s r.o. 433,33 notebook HP 250 G7 – ZDF 919018 4.6.2019 10.6.2019
FT1 201906 1190308 152545 free-zona s.r.o. 26,00 internet 06/19 4.6.2019 15.6.2019
FT1 201906 1190309 190168 PACE print, s.r.o. 253,20 tlač zošitov Matice slovenskej pre ZŠ a SŠ 4.6.2019 7.5.2019
FT1 201906 1190310 901561906 GAYA,s,r,o, 33,00 internet 05/19 4.6.2019 15.6.2019
FT1 201906 1190311 3001900029 Technické služby mesta Rožňava 29,48 energie 2018 4.6.2019 11.6.2019
FT1 201906 1190312 140018 PREŠOV REAL s.r.o. -646,40 nájom, energie, služby 2018 4.6.2019 10.6.2019
FT1 201906 1190313 2019 Turčianska galéria 150,00 technické zabezpečenie – Kongres 4.6.2019 13.6.2019
FT1 201906 1190314 19200798 Miroslav Katrenčík – KREMÍK 21,56 metráž 4.6.2019 16.5.2019
FT1 201906 1190315 20190028 Ing. Anna Obšatníková 997,80 ubytovanie – Zemplínska heligónka 5.6.2019 11.6.2019
FT1 201906 1190316 191094 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 05/19 6.6.2019 20.6.2019
FT1 201906 1190317 11900009 GAVOROVÁ s.r.o. 850,00 DTP spracovanie SNN 05/19 6.6.2019 17.6.2019
FT1 201906 1190318 1191100331 Neografia,a.s. 527,04 Slovenské pohľady 06/19 7.6.2019 19.6.2019
FT1 201906 1190319 1875665911 Alza.cz a.s. 379,98 Las. tlač. Canon, Wifi router TP-LINK – ZDF 919019 7.6.2019 5.6.2019
FT1 201906 1190320 20190046 Roman Wyka – Sevn 200,00 preprava kancel. nábytku 7.6.2019 25.6.2019
FT1 201906 1190321 39320503 Turčianska vodárenská 903,37 vodné, stočné  11/18 – 05/19 7.6.2019 18.6.2019
FT1 201906 1190322 902002192 ABEL – Computer, s.r.o. 212,94 tonery 7.6.2019 14.6.2019
FT1 201906 1190323 7611173338 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 157,06 el. energia 06/19 7.6.2019 18.6.2019
FT1 201906 1190324 7611173686 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 25,55 el. energia 06/19 7.6.2019 18.6.2019
FT1 201906 1190325 7611173701 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 16,28 el. energia 06/19 7.6.2019 18.6.2019
FT1 201906 1190326 7611173337 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 46,33 el. energia 06/19 7.6.2019 18.6.2019
FT1 201906 1190327 7611173336 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 131,80 el. energia 06/19 7.6.2019 18.6.2019
FT1 201906 1190328 21928 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 48,00 oprava Škoda Fabia MT274BX 7.6.2019 10.6.2019
FT1 201906 1190329 21927 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 64,00 oprava Peugeot 206 MT221EX 7.6.2019 10.6.2019
FT1 201906 1190330 193901852 RAJAPACK s.r.o. 86,21 tašky papierové hnedé 10.6.2019 29.5.2019
FT1 201906 1190331 193902293 RAJAPACK s.r.o. 711,84 zváračka impusl., fólie 10.6.2019 26.6.2019
FT1 201906 1190332 2019090 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 200,00 nájom 06/19 10.6.2019 17.6.2019
FT1 201906 1190333 2019080 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 39,40 vodné, stočné 02/19 – 05/19 10.6.2019 14.6.2019
FT1 201906 1190334 19980422 Služba mestský podnik Stropkov 48,35 nájom 2.Q 2019 10.6.2019 17.6.2019
FT1 201906 1190335 3091926091 DOXX – Stravné lístky 5459,91 stravné lístky 10.6.2019 7.7.2019
FT1 201906 1190336 902002290 ABEL – Computer, s.r.o. 148,44 tonery 11.6.2019 24.6.2019
FT1 201906 1190337 2019014052 PAPERA s.r.o. 429,19 kancelárske a čistiace potreby 11.6.2019 28.6.2019
FT1 201906 1190338 19311 DE – AQUA, s.r.o. 84,00 deratizácia 11.6.2019 19.6.2019
FT1 201906 1190339 4504190519 Martinská teplárenská,a.s. 1548,00 teplo 05/19 11.6.2019 17.6.2019
FT1 201906 1190340 4503110519 Martinská teplárenská,a.s. 411,22 teplo 05/19 11.6.2019 17.6.2019
FT1 201906 1190341 20190508 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 348,02 právne služby 05/19 11.6.2019 17.6.2019
FT1 201906 1190342 1930202732 Petit Press a.s. 49,50 uverejnenie programu – Slovesná jar 2019 12.6.2019 20.6.2019
FT1 201906 1190343 19101 SLOV.NÁR.GALÉRIA 150,00 prenájom priestorov – Štúrov Zvolen 12.6.2019 20.6.2019
FT1 201906 1190344 20190011 Ján Thomka 639,01 ubytovanie, 1/2 penzia – kongres 12.6.2019 24.6.2019
FT1 201906 1190345 119 Občianske združenie Sinensi 1000,00 kultúrne vystúpenie – Obišovský hrad 12.6.2019 10.6.2019
FT1 201906 1190346 32019 Združ. Turč. muzikantov ZTMU 120,00 kultúrne vystúpenie – Kongres 12.6.2019 17.6.2019
FT1 201906 1190347 201901 OZ Sveržovka 500,00 kultúrne vystúpenie – Cyrilometodský pamätník 12.6.2019 25.6.2019
FT1 201906 1190348 1123701905 LMT, a.s. 134,57 teplo 05/19 12.6.2019 24.6.2019
FT1 201906 1190349 39321252 Turčianska vodárenská 109,12 vodné, stočné  11/18 – 05/19 12.6.2019 21.6.2019
FT1 201906 1190350 9001225460 Slovenská pošta a.s. 3854,70 poštovné SNN 05/19 12.6.2019 25.6.2019
FT1 201906 1190351 19050 La Verde s.r.o. 95,00 graf.sprac.plagátu a letáku – Kongres 12.6.2019 8.6.2019
FT1 201906 1190352 19053 La Verde s.r.o. 96,00 graf.sprac.podpisovej listiny – Kongres 12.6.2019 8.6.2019
FT1 201906 1190353 2019005 Smolec Maroš – mrs 1450,00 riadenie redakcie SNN 05/19 13.6.2019 21.6.2019
FT1 201906 1190354 2019171 Biblická škola 105,00 prenájom auly – Slovesná jar 13.6.2019 21.6.2019
FT1 201906 1190355 9001224045 Slovenská pošta a.s. 6,80 poštovné 05/19 14.6.2019 25.6.2019
FT1 201906 1190356 20190004 P&M CONSTRUCT, s.r.o. 322,30 zatemňovacie fólie na okná 14.6.2019 24.6.2019
FT1 201906 1190357 62019 DIVADLO ŠTEFANA KVIETIKA 450,00 kultúrne vystúpenie – A.H.Škultétyho 14.6.2019 19.6.2019
FT1 201906 1190358 10190020 UNIKOB Martin s.r.o. 1017,66 koberec s pokládou 14.6.2019 26.6.2019
FT1 201906 1190359 2019004 Obec Banské 350,00 prenájom – Roztoky 2019 14.6.2019 20.6.2019
FT1 201906 1190360 272019 Ivan Záborský 118,32 oprava klimatizácie – MT993CI 14.6.2019 25.6.2019
FT1 201906 1190361 20119142 VZOR výrobné družstvo Zvolen 71,67 energie 06/19 14.6.2019 24.6.2019
FT1 201906 1190362 9001226555 Slovenská pošta a.s. 1184,25 poštovné 05/19 14.6.2019 24.6.2019
FT1 201906 1190363 20190337 Ľubomír Kuzma 433,80 ubytovanie, 1/2 penzia 14.6.2019 06.6.2019
FT1 201906 1190364 2019004 Ricasso-Šermiari z JV Bašty 100,00 kultúrne vystúpenie – Štúrov Zvolen 14.6.2019 11.6.2019
FT1 201906 1190365 2002319 Ing.Dušan Závodský-Konseza 486,00 zapezpečenie tlmočníckej techniky – Kongres 14.6.2019 25.6.2019
FT1 201906 1190366 190806 Ivana Blanářová 108,33 metrový tovar 14.6.2019 28.6.2019
FT1 201906 1190367 2019066 R E M I S 211,86 štvrťročná kontrola EZS 18.6.2019 20.6.2019
FT1 201906 1190368 2019067 R E M I S 120,61 štvrťročná kontrola EPS 18.6.2019 20.6.2019
FT1 201906 1190369 5141900243 Bytový podnik mesta Košice, s. -13,82 energie, služby 2018 18.6.2019 28.6.2019
FT1 201906 1190370 4141900244 Bytový podnik mesta Košice, s. -241,40 energie, služby 2018 18.6.2019 28.6.2019
FT1 201906 1190371 3841900566 Mesto Poprad 83,47 energie, služby 06/19 19.6.2019 28.6.2019
FT1 201906 1190372 190100024 KREOS, s.r.o. 330,00 odvysielanie relácie Osobnosti a reportáže 19.6.2019 17.6.2019
FT1 201906 1190373 1900004093 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 859,20 refundácia Orol Tatranský 04-05/19 20.6.2019 24.6.2019
FT1 201906 1190374 1900004378 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 2423,45 refundácia SNN 19-22/19 20.6.2019 24.6.2019
FT1 201906 1190375 11495090 Orange Slovensko a.s 926,93 mobilné poplatky 06/19 – 07/19 21.6.2019 3.7.2019
FT1 201906 1190376 132019 Hornozemplínske osvetové stred 150,00 ozvučenie – Roztoky 2019 24.6.2019 26.6.2019
FT1 201906 1190377 19010315 Vlmedia 28,80 tlač grafiky podpis. listiny kongresu 24.6.2019 26.6.2019
FT1 201906 1190378 1542019 R.Krčula 437,16 obed slávnostný – Kongres 24.6.2019 24.6.2019
FT1 201906 1190379 902002477 ABEL – Computer, s.r.o. 312,91 tonery 25.6.2019 8.7.2019
FT1 201906 1190380 20190064 Ing. Anna Obšatníková 1222,30 ubytovanie, plná penzia – porada riaditeľ. DMS, OP 25.6.2019 15.7.2019
FT1 201906 1190381 162019 METOD s.r.o. 334,50 ubytovanie – Kongres 25.6.2019 11.7.2019
FT1 201906 1190382 5141900465 Bytový podnik mesta Košice, s. -64,58 teplo 2018 25.6.2019 15.7.2019
FT1 201906 1190383 5141900466 Bytový podnik mesta Košice, s. -388,34 teplo 2018 25.6.2019 15.7.2019
FT1 201906 1190384 2019015553 PAPERA s.r.o. 256,08 kancelárske potreby 25.6.2019 16.7.2019
FT1 201906 1190385 10191807 FORK, s.r.o. 381,74 Kultúra slova 03/19 27.6.2019 10.7.2019
FT1 201906 1190386 20190028 SANY JAM,s.r.o. Turzovka 105,80 obedy – Kongres 27.6.2019 29.6.2019
2019-07-04T13:51:56+00:002 júla 2019 |
X