Faktúry 07-2016


/Faktúry 07-2016
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum daň. povinnosti
POK 201607 216175 2730180200 H – PROBYT -39,77 energie, služby 01.07.2016 03.07.2016 17.06.2016
POK 201607 216176 1790277 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom, energie 07/2016 07.07.2016 16.07.2016 06.07.2016
POK 201607 216177 364766337 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie, služby 07/2016 07.07.2016 16.07.2016 06.07.2016
POK 201607 216178 122016 Prvá teplárenská, a.s. Holič 50,11 nájom, energie 07/2016 07.07.2016 16.07.2016 06.07.2016
POK 201607 216179 179027 MOMS 215,00 nájom, energie, internet 08/2016 07.07.2016 16.07.2016 06.07.2016
POK 201607 216180 610104367 Bytový podnik mesta Košice, s. 300,30 nájom, energie, služby 07/2016 07.07.2016 16.07.2016 06.07.2016
POK 201607 216181 112371607 COFELY – LMT 86,51 teplo 07/2016 07.07.2016 16.07.2016 06.07.2016
POK 201607 216182 136997 PREŠOV REAL s.r.o. 55,20 energie, služby 07/2016 07.07.2016 16.07.2016 06.07.2016
POK 201607 216183 136997 PREŠOV REAL s.r.o. 24,28 nájom 07/2016 07.07.2016 16.07.2016 06.07.2016
POK 201607 216184 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 07/2016 07.07.2016 16.07.2016 06.07.2016
POK 201607 216185 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 07/2016 07.07.2016 16.07.2016 06.07.2016
POK 201607 216186 2730230390 H – PROBYT 783,42 energie, služby 07/2016 07.07.2016 16.07.2016 06.07.2016
POK 201607 216187 6210138500 Stredoslovenská ener 627,00 el. energia 07/2016 07.07.2016 16.07.2016 06.07.2016
POK 201607 216188 3506116000 Stredoslovenská ener 317,00 el. energia 07/2016 07.07.2016 16.07.2016 06.07.2016
POK 201607 216189 6318203600 Stredoslovenská ener 24,00 el. energia 07/2016 07.07.2016 16.07.2016 06.07.2016
POK 201607 216190 6212123500 Stredoslovenská ener 60,00 el. energia 07/2016 07.07.2016 16.07.2016 06.07.2016
POK 201607 216191 6212122500 Stredoslovenská ener 36,00 el. energia 07/2016 07.07.2016 16.07.2016 06.07.2016
POK 201607 216192 6211104700 Stredoslovenská ener 30,00 el. energia 07/2016 07.07.2016 16.07.2016 06.07.2016
POK 201607 216193 2322400001 Mesto Snina 265,62 energie, služby 07/2016 07.07.2016 16.07.2016 06.07.2016
POK 201607 216194 7227 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 07/2016 07.07.2016 16.07.2016 06.07.2016
POK 201607 216195 7227 Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90 energie, služby 07/2016 07.07.2016 16.07.2016 06.07.2016
POK 201607 216196 6014355600 ČEZ Slovensko, s.r.o. 122,00 el. energia 07/2016 07.07.2016 16.07.2016 06.07.2016
POK 201607 216197 605880377 Stredoslovenská ener 39,00 el. energia 07/2016 07.07.2016 16.07.2016 06.07.2016
POK 201607 216198 8400427 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 07/2016 07.07.2016 16.07.2016 06.07.2016
POK 201607 216199 8800179027 RTVS,s.r.o. 477,96 koncesionársky poplatok 07-12/2016 07.07.2016 16.07.2016 06.07.2016
POK 201607 216200 160110316 Alza.cz a.s. 105,23 prepínač ZyXEL 11.07.2016 11.07.2016 11.07.2016
ZAL 201607 916018 3622016 MT Primstav s.r.o. 2000,00 zál. na dodávku okien 15.07.2016 24.07.2016 14.07.2016
ZAL 201607 916019 16604702 VERLAG DASHOFER 400,79 online kniž. Dotácia a verejné obstar…… 26.07.2016 04.08.2016 21.07.2016
FT1 201607 1160376 201608 DOBRÉ ZVYKY 540,00 zostrihanie, ozvučenie a dodanie videofilmov 01.07.2016 14.07.2016 30.06.2016
FT1 201607 1160387 1160377 67816 zdravotka-PZS 169,20 zdravotný dohľad 04-06/2016 01.07.2016 15.07.2016 30.06.2016
FT1 201607 1160378 160100191 SMM Holíč s.r.o. 82,23 energie 04-06/2016 01.07.2016 15.07.2016 28.06.2016
FT1 201607 1160379 160626 SPOMART,MT 143,40 technik PO 2.Q/2016 06.07.2016 14.07.2016 30.06.2016
FT1 201607 1160380 7458813271 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 87,78 el. energia 07/2016 06.07.2016 15.07.2016 01.07.2016
FT1 201607 1160381 7458813273 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 117,23 el. energia 07/2016 06.07.2016 15.07.2016 01.07.2016
FT1 201607 1160382 7458813272 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 51,91 el. energia 07/2016 06.07.2016 15.07.2016 01.07.2016
FT1 201607 1160383 26303632 SOFTIP 314,28 podpora APV 06/2016 07.07.2016 15.07.2016 30.06.2016
FT1 201607 1160384 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 07/2016 07.07.2016 15.07.2016 01.07.2016
FT1 201607 1160385 1000000005 Martico, s.r.o. 98,60 služby 07/2016 – 06/2017 07.07.2016 22.07.2016 31.07.2016
FT1 201607 1160386 3304240616 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 06/2016 07.07.2016 20.07.2016 30.06.2016
FT1 201607 1160387 62016 PhDr. Emil Semanco-EMCO 900,00 redigovanie SNN č. 22-25/2016 07.07.2016 15.07.2016 01.07.2016
FT1 201607 1160388 62016 OZŽ ZV pri ŽSR Zvolen 500,00 spevácke a tanečné vystúpenie 07.07.2016 10.07.2016 27.06.2016
FT1 201607 1160389 92016 RODON Klenovec 110,00 montáž, tech. zabezpečenie stánku 07.07.2016 12.07.2016 28.06.2016
FT1 201607 1160390 16600647 Hotel Družba s.r.o. 245,00 obedy 07.07.2016 13.07.2016 18.06.2016
FT1 201607 1160391 80516052 EUROBUS, a.s. 399,00 preprava 07.07.2016 06.07.2016 18.06.2016
FT1 201607 1160392 11495090 Orange Slovensko a.s 1,00 Nokia 230 black 08.07.2016 13.07.2016 29.06.2016
FT1 201607 1160393 901561607 GAYA,s,r,o, 120,00 služby 07/2016 08.07.2016 15.07.2016 01.07.2016
FT1 201607 1160394 16010014 HS stav s.r.o. 62,30 odstránenie havarijného stavu 08.07.2016 13.07.2016 06.07.2016
FT1 201607 1160395 201617 Alexander Račkovič-XDIMENSION 800,00 DTP spracovanie SNN 06/2016 08.07.2016 14.07.2016 30.06.2016
FT1 201607 1160396 4503110616 Martinská teplárenská,a.s. 56,75 teplo 06/2016 08.07.2016 15.07.2016 30.06.2016
FT1 201607 1160397 4504190616 Martinská teplárenská,a.s. 273,24 teplo 06/2016 08.07.2016 15.07.2016 30.06.2016
FT1 201607 1160398 9000942109 Slovenská pošta a.s. 3442,81 poštovné SNN 06/2016 08.07.2016 20.07.2016 30.06.2016
FT1 201607 1160399 416440 EMBA Trade 153,40 fotoarchív – obálky 08.07.2016 21.07.2016 07.07.2016
FT1 201607 1160400 1 OBEC.Ú.KOBELIAROVO 200,00 technické zabezpečenie 08.07.2016 14.07.2016 26.06.2016
FT1 201607 1160401 2016004 Obec Rožňavské Bystré 50,00 vystúpenie FS 08.07.2016 11.07.2016 27.06.2016
FT1 201607 1160402 80160206 EUROBUS, a.s. 197,00 preprava 08.07.2016 12.07.2016 26.06.2016
FT1 201607 1160403 7429262564 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 37,76 el. energia 07/2016 14.07.2016 15.07.2016 01.07.2016
FT1 201607 1160404 7429264063 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 14,53 el. energia 07/2016 14.07.2016 15.07.2016 01.07.2016
FT1 201607 1160405 4316041677 BENESTRA, s.r.o. 13,40 internet 08/2016 14.07.2016 18.07.2016 01.07.2016
FT1 201607 1160406 2016063 MT Primstav s.r.o. 2873,28 práce v suteréne 14.07.2016 18.07.2016 01.07.2016
FT1 201607 1160407 9000943142 Slovenská pošta a.s. 720,40 poštovné 06/2016 14.07.2016 20.07.2016 08.07.2016
FT1 201607 1160408 8650030885 Západoslovenská vodárenská 22,03 vodné, stočné 14.07.2016 25.07.2016 30.06.2016
FT1 201607 1160409 2016182 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 300,00 právne služby 06/2016 14.07.2016 15.07.2016 01.07.2016
FT1 201607 1160410 1123701606 COFELY – LMT 37,08 teplo 06/2016 14.07.2016 26.07.2016 30.06.2016
FT1 201607 1160411 216013924 PAPERA s.r.o. 251,72 kancelárske a čistiace potreby 14.07.2016 01.08.2016 11.07.2016
FT1 201607 1160412 52016 Marek Astaloš MALOCK 540,00 oprava v DMS 15.07.2016 18.07.2016 04.07.2016
FT1 201607 1160413 62016 Marek Astaloš MALOCK 910,00 rekonštrukcia komína 15.07.2016 18.07.2016 04.07.2016
FT1 201607 1160414 1603076 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 2447,01 refundácia SNN 23-26/2016 20.07.2016 23.07.2016 30.06.2016
FT1 201607 1160415 8670047689 Západoslovenská vodárenská 25,52 vodné,stočné 20.07.2016 22.07.2016 30.06.2016
FT1 201607 1160416 2016098 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 300,00 nájom 07/2016 20.07.2016 20.07.2016 01.07.2016
FT1 201607 1160417 132016 Nitrava s.r.o. 610,00 Slavica Festival 2016 20.07.2016 20.07.2016 06.07.2016
FT1 201607 1160418 2016019 Dezz3D, s.r.o. Bratislava 465,00 tlač plagátov a letákov 20.07.2016 14.07.2016 07.07.2016
FT1 201607 1160419 160192 GASTRO DOM NZ, s.r.o. 294,00 občerstvenie 25.07.2016 14.06.2016 28.05.2016
FT1 201607 1160420 201602572 MIP s.r.o. 99,84 tonery 25.07.2016 29.07.2016 15.07.2016
FT1 201607 1160421 11495090 Orange Slovensko a.s 798,66 mobilné poplatky 07-08/2016 25.07.2016 05.08.2016 16.07.2016
FT1 201607 1160422 1140716 Škola v prírode Detský raj -95,00 medzinárodný letný tábor – ZAL 916013 25.07.2016 31.07.2016 17.07.2016
FT1 201607 1160423 16303 DE – AQUA, s.r.o. 84,00 deratizácia priestorov 25.07.2016 03.08.2016 20.07.2016
FT1 201607 1160424 2016006 Smolec Maroš 1450,00 riadenie redakcie SNN 06/2016 25.07.2016 27.07.2016 30.06.2016
FT1 201607 1160425 752016 Ján Kovalčík 455,88 preprava 25.07.2016 25.07.2016 11.07.2016
FT1 201607 1160426 3841600648 Mesto Poprad 84,47 nájom, služby 07/2016 25.07.2016 29.07.2016 15.07.2016
FT1 201607 1160427 201602894 ČSOB, a.s. 219,13 úschova CP 2Q 2016 25.07.2016 27.07.2016 30.06.2016
FT1 201607 1160428 101607235 Schipro Sk, s.r.o. 31,91 pracovné oblečenie 25.07.2016 29.07.2016 01.07.2016
FT1 201607 1160429 116077727 LE CHEQUE DEJEUNER 4613,12 stravné lístky 25.07.2016 10.08.2016 11.07.2016
FT1 201607 1160430 1660200018 LITA, autorská spoločnosť 208,08 licenčná odmena 25.07.2016 04.08.2016 21.07.2016
FT1 201607 1160431 11495090 Orange Slovensko a.s 1,00 Nokia 230 white 25.07.2016 04.08.2016 21.07.2016
FT1 201607 1160432 5216090449 Alza.cz a.s. 0,00 prepínač ZyXEL – POK 216200 25.07.2016 26.07.2016 12.07.2016
FT1 201607 1160433 20160158 Trenčiansky samosprávny kraj 44,52 nájom hnuteľný majetok 07-12/2016 26.07.2016 04.08.2016 01.07.2016
FT1 201607 1160434 20160159 Trenčiansky samosprávny kraj 390,40 nájom, služby 07-09/2016 26.07.2016 04.08.2016 01.07.2016
FT1 201607 1160435 2016046 SPODSTAV, s.r.o. 5422,56 stavebné opravy 26.07.2016 29.07.2016 22.07.2016
FT1 201607 1160436 42016 Tomáš Polonský 1590,00 busta Š. Furdeka 27.07.2016 02.08.2016 26.07.2016
FT1 201607 1160437 16002661 Technology Slovakia 56,94 baliaca fólia 27.07.2016 08.08.2016 25.07.2016
FT1 201607 1160438 1609335 free-zona s.r.o. 26,00 internet 07/2016 28.07.2016 31.07.2016 21.07.2016

 

2016-09-26T12:49:04+00:0026 septembra 2016 |
X