Faktúry 07-2018


/Faktúry 07-2018
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti
ZDF 201807 918015 1283 e-licencie s.r.o. 54,90 licencia Windows 10 Professional 10.07.2018 10.07.2018
ZDF 201807 918016 176967037 Alza.cz a.s. 351,08 Počítač Lenovo V520s 10.07.2018 10.07.2018
ZDF 201807 918017 18602604 VERLAG DASHOFER 265,28 online knižnica 07/18 – 12/18 10.07.2018 30.07.2018
ZDF 201807 918018 8018001335 EDU-LAND s.r.o. 96,00 videokurz PÚ NO obnova licencie 19.07.2018 23.07.2018
ZDF 201807 918019 2018 MT Primstav s.r.o. 4500,00 výmena okien zmluva č.1/2018 20.07.2018 02.08.2018
ZDF 201807 918020 18952813 VERLAG DASHOFER 105,16 online knižnica 08/18 – 12/18 24.07.2018 01.08.2018
ZDF 201807 918021 2018554126 Slovak Lines Express, a.s. 840,00 preprava osôb 30.07.2018 02.08.2018
POK 201807 218143 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 07/18 04.07.2018 14.07.2018
POK 201807 218144 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 07/18 04.07.2018 14.07.2018
POK 201807 218145 2730230390 H – PROBYT 793,12 energie, služby 07/18 04.07.2018 14.07.2018
POK 201807 218146 112371807 LMT, a.s. 84,17 teplo 07/18 04.07.2018 14.07.2018
POK 201807 218147 3647663307 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie, služby 07/18 04.07.2018 14.07.2018
POK 201807 218148 22017 Prvá teplárenská, a.s. Holič 52,61 nájom, energie 07/18 04.07.2018 14.07.2018
POK 201807 218149 6160106017 Bytový podnik mesta Košice, s. 279,19 nájom, energie, služby 07/18 04.07.2018 14.07.2018
POK 201807 218150 8800179027 RTVS,s.r.o. 477,96 koncesionársky poplatok 07-12/18 04.07.2018 14.07.2018
POK 201807 218151 2730180220 H – PROBYT -179,04 energie, služby 2017 04.07.2018 03.07.2018
POK 201807 218152 2322400001 Mesto Snina 265,62 nájom, energie, služby 07/18 04.07.2018 14.07.2018
POK 201807 218153 17902707 Technické služby mesta Rožňava 217,64 nájom, energie 07/18 04.07.2018 14.07.2018
POK 201807 218154 140007 PREŠOV REAL s.r.o. 157,69 nájom, energie, služby 07/18 04.07.2018 14.07.2018
POK 201807 218155 179027 MOMS 215,00 nájom, energie, internet 08/18 04.07.2018 14.07.2018
POK 201807 218156 6210138500 Stredoslovenská ener 733,00 el. energia 07/18 04.07.2018 14.07.2018
POK 201807 218157 6212122500 Stredoslovenská ener 29,00 el. energia 07/18 04.07.2018 14.07.2018
POK 201807 218158 6212123500 Stredoslovenská ener 118,00 el. energia 07/18 04.07.2018 14.07.2018
POK 201807 218159 6318203600 Stredoslovenská ener 25,00 el. energia 07/18 04.07.2018 14.07.2018
POK 201807 218160 6211104700 Stredoslovenská ener 40,00 el. energia 07/18 04.07.2018 14.07.2018
POK 201807 218161 6058803706 Stredoslovenská ener 35,00 el. energia 07/18 04.07.2018 14.07.2018
POK 201807 218162 3506116000 Stredoslovenská ener 241,00 plyn 07/18 04.07.2018 14.07.2018
POK 201807 218163 84005207 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 07/18 04.07.2018 14.07.2018
POK 201807 218164 2730180200 H – PROBYT -39,26 energie, služby 2017 04.07.2018 03.07.2018
POK 201807 218165 2730230390 H – PROBYT -2583,11 energie, služby 2017 04.07.2018 03.07.2018
POK 201807 218166 1863000222 o.z.Červený Nos Clowndoctors 20,00 finančný príspevok pre o.z.Červený Nos 10.07.2018 20.07.2018
POK 201807 218167 20118161 VZOR výrobné družstvo Zvolen 71,67 depozit 1-mesačný 11.07.2018 11.07.2018
FT1 201807 1180322 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 07/18 02.07.2018 15.07.2018
FT1 201807 1180323 1100078717 ITcity s.r.o. 15,00 internet 06/18 02.07.2018 08.07.2018
FT1 201807 1180324 10181004 FORK, s.r.o. 382,18 Kultúra slova 03/18 03.07.2018 16.07.2018
FT1 201807 1180325 901561807 GAYA,s,r,o, 120,00 internet 07/18 03.07.2018 15.07.2018
FT1 201807 1180326 1842018 Poruchová služba s.r.o. 120,00 prečistenie kanalizačnej trasy 03.07.2018 15.07.2018
FT1 201807 1180327 28303498 SOFTIP 332,74 podpora APV 06/18 04.07.2018 17.07.2018
FT1 201807 1180328 152545 free-zona s.r.o. 26,00 internet 07/18 04.07.2018 15.07.2018
FT1 201807 1180329 18002696 Technology Slovakia 52,69 baliaca fólia 04.07.2018 17.07.2018
FT1 201807 1180330 63618 zdravotka-PZS 165,60 zdravotný dohľad 2.Q/18 04.07.2018 15.07.2018
FT1 201807 1180331 180659 SPOMART,MT 143,40 technik PO 2.Q/18 04.07.2018 14.07.2018
FT1 201807 1180332 2018086 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 200,00 nájom 06/18 04.07.2018 29.06.2018
FT1 201807 1180333 4504190618 Martinská teplárenská,a.s. 858,10 teplo 06/18 04.07.2018 16.07.2018
FT1 201807 1180334 4503110618 Martinská teplárenská,a.s. 199,68 teplo 06/18 04.07.2018 16.07.2018
FT1 201807 1180335 62018 PhDr. Emil Semanco-EMCO 1050,00 redigovanie SNN 06/18 04.07.2018 15.07.2018
FT1 201807 1180336 1804731 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 2433,52 refundácia SNN 23-26/18 09.07.2018 13.07.2018
FT1 201807 1180337 180537 Signo, s.r.o. 56,64 zástava SR, EU, MS 09.07.2018 16.07.2018
FT1 201807 1180338 2018098 R E M I S 120,61 štvrťročná kontrola EPS 09.07.2018 18.07.2018
FT1 201807 1180339 2018099 R E M I S 211,86 štvrťročná kontrola EZS 09.07.2018 18.07.2018
FT1 201807 1180340 20180194 Trenčiansky samosprávny kraj 390,40 nájom, služby 3.Q/18 09.07.2018 16.07.2018
FT1 201807 1180341 1000000005 Martico, s.r.o. 98,60 poplatok RPP 07/18 – 06/19 09.07.2018 18.07.2018
FT1 201807 1180342 180100205 SMM Holíč s.r.o. 91,56 energie 07-09/18 09.07.2018 02.08.2018
FT1 201807 1180343 7489654619 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 120,14 el. energia 07/18 09.07.2018 18.07.2018
FT1 201807 1180344 7489654620 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 38,90 el. energia 07/18 09.07.2018 18.07.2018
FT1 201807 1180345 7489654621 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 108,99 el. energia 07/18 09.07.2018 18.07.2018
FT1 201807 1180346 181383 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 06/18 09.07.2018 20.07.2018
FT1 201807 1180347 11800010 GAVOROVÁ s.r.o. 850,00 DTP spracovanie SNN 06/18 09.07.2018 16.07.2018
FT1 201807 1180348 2018006 Smolec Maroš – mrs 1450,00 riadenie redakcie SNN 06/18 09.07.2018 16.07.2018
FT1 201807 1180349 20118161 VZOR výrobné družstvo Zvolen 71,67 depozit 1 – mesačný 10.07.2018 12.07.2018
FT1 201807 1180350 2118 Peter Horňák – PH studio 850,00 videoreportáže 10.07.2018 11.07.2018
FT1 201807 1180351 3018929525 DOXX – Stravné lístky 5110,12 stravné lístky 10.07.2018 08.08.2018
FT1 201807 1180352 180615 Luboš Vrbičan-CREATIVE SOLUTIO 127,20 plagát 11.07.2018 24.07.2018
FT1 201807 1180353 8870047293 Západoslovenská vodárenská 11,83 vodné, stočné 05-06/18 11.07.2018 20.07.2018
FT1 201807 1180354 9001137376 Slovenská pošta a.s. 3035,99 poštovné SNN 06/18 11.07.2018 24.07.2018
FT1 201807 1180355 1801015 CASTAX SLOVAKIA s.r.o. 1962,00 výroba medaily 11.07.2018 16.07.2018
FT1 201807 1180356 1801016 CASTAX SLOVAKIA s.r.o. 1539,60 výroba medaily 11.07.2018 16.07.2018
FT1 201807 1180357 1283 e-licencie s.r.o. 54,90 licencia Windows 10 Professional – ZDF 918015 12.07.2018 18.07.2018
FT1 201807 1180358 1769670371 Alza.cz a.s. 351,08 Počítač Lenovo V520s – ZDF 918016 12.07.2018 25.07.2018
FT1 201807 1180359 21836 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 140,00 oprava P206 MT445DC 12.07.2018 19.07.2018
FT1 201807 1180360 20180608 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 300,00 právne služby 06/18 12.07.2018 20.07.2018
FT1 201807 1180361 9001133370 Slovenská pošta a.s. 784,75 poštovné 06/18 12.07.2018 22.07.2018
FT1 201807 1180362 7489669862 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 25,43 el. energia 07/18 12.07.2018 18.07.2018
FT1 201807 1180363 7489671071 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 10,05 el. energia 07/18 12.07.2018 18.07.2018
FT1 201807 1180364 20181395 HAKOM, s.r.o. 120,00 prenájom MIS 07/18 – 07/19 12.07.2018 21.07.2018
FT1 201807 1180365 20180703 Migaľ Miroslav 800,00 preprava osôb – Národný zraz Mladej Matice 13.07.2018 22.07.2018
FT1 201807 1180366 9001135625 Slovenská pošta a.s. 15,05 poštovné 06/18 13.07.2018 24.07.2018
FT1 201807 1180367 2018105 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 200,00 nájom 07/18 13.07.2018 16.07.2018
FT1 201807 1180368 2018096 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 39,65 vodné, stočné 02/18 – 05/18 13.07.2018 12.07.2018
FT1 201807 1180369 1123701806 LMT, a.s. 36,07 teplo 06/18 13.07.2018 25.07.2018
FT1 201807 1180370 1020180788 COPYTECH, s.r.o. 435,60 tlačiareň – HP Color Laser Jet Pro 13.07.2018 23.07.2018
FT1 201807 1180371 2180274 Ekono-Print,s.r.o. 470,40 tašky LDPE, náramky TYVEK 13.07.2018 26.07.2018
FT1 201807 1180372 1010236 RENGL, Slovensko s.r.o. 135,72 plagátová kampaň Slovesná jar 2018 27.05.-08.06.18 13.07.2018 07.06.2018
FT1 201807 1180373 2018015112 PAPERA s.r.o. 317,56 kancelárske a čistiace potreby 20.07.2018 25.07.2018
FT1 201807 1180374 20180186 Viktoriia Lynnyk 69,59 boxy – pokladničky 18.07.2018 01.08.2018
FT1 201807 1180375 4018000191 EDU-LAND s.r.o. 96,00 videokurz PÚ NO obnova licencie 24.07.2018 23.07.2018
FT1 201807 1180376 250718 Škola v prírode Detský raj 10234,50 medzinárodný letný tábor 24.07.2018 31.07.2018
FT1 201807 1180377 180100 Theisz Transport s.r.o. 381,20 preprava osôb – MLT 2018 24.07.2018 11.08.2018
FT1 201807 1180378 2018047 Pegas Magic s.r.o. 200,00 kúzelnícke vystúpenie – MLT 2018 24.07.2018 21.07.2018
FT1 201807 1180379 1972018 Poruchová služba s.r.o. 120,00 prečistenie kanalizačnej trasy 24.07.2018 25.07.2018
FT1 201807 1180380 3841800711 Mesto Poprad 84,47 energie, služby 07/18 24.07.2018 30.07.2018
FT1 201807 1180381 1181100527 Neografia,a.s. 789,12 Slovenské pohľady 07-08/18 24.07.2018 24.07.2018
FT1 201807 1180382 11495090 Orange Slovensko a.s 997,06 mobilné poplatky 07/18 – 08/18 25.07.2018 05.08.2018
FT1 201807 1180383 180012 Microitem v.o.s. 140,28 webhosting doména matica.sk 07/18 – 07/19 26.07.2018 02.08.2018
FT1 201807 1180384 1021802151 Brantner Fatra s.r.o 138,54 prenájom VKK 26.07.2018 08.08.2018
FT1 201807 1180385 18019 Ján Spevár 48,00 vývoz fekálií 26.07.2018 25.07.2018
FT1 201807 1180386 1830204454 Petit Press a.s. 90,00 Turčianske noviny č. 29/2018 – NMS 2018 26.07.2018 06.08.2018
FT1 201807 1180387 20118178 VZOR výrobné družstvo Zvolen 71,67 energie 07/18 27.07.2018 23.07.2018
FT1 201807 1180388 1201806916 Z+M servis a.s. 601,80 tonery 27.07.2018 05.08.2018
FT1 201807 1180389 2018550 Polartek spol. s r.o. 64,48 galantérny tovar 31.07.2018 01.08.2018
FT1 201807 1180390 1829002360 Stoklasa textilní galanterie 17,69 galantérny tovar 31.07.2018 16.07.2018
FT1 201807 1180391 1829003203 Stoklasa textilní galanterie 25,38 galantérny tovar 31.07.2018 07.08.2018
FT1 201807 1180392 18602604 VERLAG DASHOFER 265,28 online knižnica 07/18 – 12/18 – ZDF 918017 31.07.2018 30.07.2018
FT1 201807 1180393 20180014 Ján Thomka 126,00 ubytovanie 31.07.2018 12.08.2018
2018-11-20T10:39:19+00:0020 novembra 2018 |
X