Faktúry 07-2019


/Faktúry 07-2019
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti
ZDF 201907 919021 8019001693 EDU-LAND s.r.o. 96,00 videokurz PÚ NO obnova licencie 29.7.2019 29.7.2019
POK 201907 219129 8800179027 RTVS,s.r.o. 477,96 koncesionársky poplatok 07-12/19 1.7.2019 11.7.2019
POK 201907 219130 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 07/19 1.7.2019 11.7.2019
POK 201907 219131 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 07/19 1.7.2019 11.7.2019
POK 201907 219132 2730230390 H – PROBYT 793,12 energie, služby 07/19 1.7.2019 11.7.2019
POK 201907 219133 112371907 LMT, a.s. 92,14 teplo 07/19 1.7.2019 11.7.2019
POK 201907 219134 3647663307 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 39,08 nájom, energie, služby 07/19 1.7.2019 11.7.2019
POK 201907 219135 22017 Prvá teplárenská, a.s. Holič 52,61 nájom, energie 07/19 1.7.2019 11.7.2019
POK 201907 219136 6160106017 Bytový podnik mesta Košice, s. 432,58 nájom, energie, služby 07/19 1.7.2019 11.7.2019
POK 201907 219137 2322400001 Mesto Snina 265,62 nájom, energie, služby 07/19 1.7.2019 11.7.2019
POK 201907 219138 17902707 Technické služby mesta Rožňava 217,64 nájom, energie 07/19 1.7.2019 11.7.2019
POK 201907 219139 140007 PREŠOV REAL s.r.o. 157,69 nájom, energie, služby 07/19 1.7.2019 11.7.2019
POK 201907 219140 179027 MOMS 315,00 nájom, energie, internet 07/19 1.7.2019 11.7.2019
POK 201907 219141 6210138500 Stredoslovenská ener 690,00 el. energia 07/19 1.7.2019 11.7.2019
POK 201907 219142 6212122500 Stredoslovenská ener 31,00 el. energia 07/19 1.7.2019 11.7.2019
POK 201907 219143 6212123500 Stredoslovenská ener 105,00 el. energia 07/19 1.7.2019 11.7.2019
POK 201907 219144 6318203600 Stredoslovenská ener 29,00 el. energia 07/19 1.7.2019 11.7.2019
POK 201907 219145 6211104700 Stredoslovenská ener 38,00 el. energia 07/19 1.7.2019 11.7.2019
POK 201907 219146 3506116000 Stredoslovenská ener 241,00 plyn 07/19 1.7.2019 11.7.2019
POK 201907 219147 6058803707 Stredoslovenská ener 31,00 el. energia 07/19 1.7.2019 11.7.2019
POK 201907 219148 84005207 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 07/19 1.7.2019 11.7.2019
POK 201907 219149 1016900766 Obec Mošovce 15,76 daň z nehnuteľnosti 2018 3.7.2019 13.7.2019
POK 201907 219150 1112900026 Obec Mošovce 12,50 komunálny odpad 2019 3.7.2019 13.7.2019
POK 201907 219151 1976000110 o.z.Červený Nos Clowndoctors 30,00 finančný príspevok pre o.z.Červený Nos 26.7.2019 5.8.2019
FT1 201907 1190387 2019068 Televízia Turiec 150,00 nekomerčná propagácia – Slovesná jar 2019 1.7.2019 28.6.2019
FT1 201907 1190388 220190335 Tlačiareň P+M, Turany 1447,60 publikácia – Život na dvoch kontinentoch. Krátky.. 1.7.2019 11.7.2019
FT1 201907 1190389 62019 PhDr. Emil Semanco-EMCO 1050,00 redigovanie SNN 06/19 1.7.2019 15.7.2019
FT1 201907 1190390 901561907 GAYA,s,r,o, 33,00 internet 07/19 1.7.2019 15.7.2019
FT1 201907 1190391 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 07/19 1.7.2019 15.7.2019
FT1 201907 1190392 1100078717 ITcity s.r.o. 15,00 internet 06/19 1.7.2019 8.7.2019
FT1 201907 1190393 201917 FOTO-VIDEO 300,00 technické zabezpečenie – Klenovská Rontouka 3.7.2019 14.7.2019
FT1 201907 1190394 22019 Folklórny súbor GEMER 500,00 kultúrne vystúpenie – klenovská Rontouka 3.7.2019 10.7.2019
FT1 201907 1190395 1900004812 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 2432,76 refundácia SNN 23-26/19 3.7.2019 13.7.2019
FT1 201907 1190396 29303436 SOFTIP 332,74 podpora APV 06/19 3.7.2019 17.7.2019
FT1 201907 1190397 1191100394 Neografia,a.s. 585,00 Slovensko 02/19 3.7.2019 15.7.2019
FT1 201907 1190398 190689 SPOMART,MT 143,40 technik PO 2.Q/19 3.7.2019 14.7.2019
FT1 201907 1190399 7671262460 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 16,28 el. energia 07/19 3.7.2019 16.7.2019
FT1 201907 1190400 7671261837 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 157,06 el. energia 07/19 3.7.2019 16.7.2019
FT1 201907 1190401 7671262331 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 25,55 el. energia 07/19 3.7.2019 16.7.2019
FT1 201907 1190402 7671261836 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 46,33 el. energia 07/19 3.7.2019 16.7.2019
FT1 201907 1190403 7671261835 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 131,80 el. energia 07/19 3.7.2019 16.7.2019
FT1 201907 1190404 20190176 Trenčiansky samosprávny kraj 390,40 nájom, služby 3.Q/19 3.7.2019 15.7.2019
FT1 201907 1190405 191335 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 06/19 3.7.2019 20.7.2019
FT1 201907 1190406 152545 free-zona s.r.o. 26,00 internet 07/19 3.7.2019 15.7.2019
FT1 201907 1190407 62019 Tomáš Polonský 3000,00 busta JUDr. Jána Vanoviča  – ZDF 919014 9.7.2019 18.7.2019
FT1 201907 1190408 21800202 Hotelová akadémia 310,83 poskytnuté stravovanie VMS Košice 10.7.2019 22.1.2019
FT1 201907 1190409 2019002 Historické vecičky 150,00 vystúpenie skup.hist.tanca – Štúrov Zvolen 4/6/19 10.7.2019 4.7.2019
FT1 201907 1190410 2019008 fi:ling s.r.o. 1501,20 ubytovanie 21.-23.2019  Národný zraz MM  Košariská 10.7.2019 30.6.2019
FT1 201907 1190411 12019170 Verejné prístavy 300,00 poplatok za prenájom plochy Štúr v Štúrove 12/5/19 10.7.2019 4.7.2019
FT1 201907 1190412 71902165 GO4 15,18 kuriérske služby 6/2019 /SNN v rámci BA/ 10.7.2019 20.7.2019
FT1 201907 1190413 1021902163 Brantner Fatra s.r.o 17,48 zhodnotenie a odvoz BIO odpadu 11.7.2019 22.7.2019
FT1 201907 1190414 20119161 VZOR výrobné družstvo Zvolen 71,67 energie 07/19 11.7.2019 22.7.2019
FT1 201907 1190415 2019016630 PAPERA s.r.o. 189,20 kancelárske a čistiace potreby BA 11.7.2019 30.7.2019
FT1 201907 1190416 2019016629 PAPERA s.r.o. 576,35 kancelárske a čistiace potreby MT 11.7.2019 21.7.2019
FT1 201907 1190417 1000000005 Martico, s.r.o. 98,60 poplatok RPP 07/19 – 06/20 11.7.2019 18.7.2019
FT1 201907 1190418 4504190619 Martinská teplárenská,a.s. 698,00 teplo 06/19 11.7.2019 15.7.2019
FT1 201907 1190419 4503110619 Martinská teplárenská,a.s. 230,78 teplo 06/19 11.7.2019 15.7.2019
FT1 201907 1190420 67019 zdravotka-PZS 154,20 zdravotný dohľad 2.Q/19 11.7.2019 19.7.2019
FT1 201907 1190421 9001232194 Slovenská pošta a.s. 3087,50 poštovné SNN 06/19 12.7.2019 23.7.2019
FT1 201907 1190422 190100034 KREOS, s.r.o. 150,00 reportáže Kongres Matíc,100.výr.bitky pri Kysaku 12.7.2019 16.7.2019
FT1 201907 1190423 11900010 GAVOROVÁ s.r.o. 850,00 DTP spracovanie SNN 06/19 12.7.2019 20.7.2019
FT1 201907 1190424 43190556 DIGIMAT, s.r.o. 422,00 technická úprava 2ks ERP na ORP v zmysle zákona 12.7.2019 18.7.2019
FT1 201907  1190425 20190608 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 313,74 právne služby 06/19 12.7.2019 22.7.2019
FT1 201907 1190426 2019027 SPODSTAV, s.r.o. 4353,41 oprava vonkajších schodísk podľa zmluvy DMS Lučene 12.7.2019 17.7.2019
FT1 201907 1190427 1980 MarketKing, s.r.o. 350,00 vyhot.Roll-up 100×200  Dejiny nás bavia  DMS Nitra 17.7.2019 8.7.2019
FT1 201907 1190428 80190335 EUROBUS, a.s. 351,00 preprava osôob-10rokov DMS Rožňava 18.7.2019 18.7.2019
FT1 201907 1190429 20190005 OZ Haviar – Rožňava 250,00 kult.vystúpenie FS Haviar-10rokov DMS Rožňava 18.7.2019 18.7.2019
FT1 201907 1190430 2019203 ROVEN Rožňava s.r.o. 651,75 tlač brožúry Gemerskí matičiari A5 18.7.2019 18.7.2019
FT1 201907 1190431 1860719 Škola v prírode Detský raj 13623,50 medzin.letný tábor MS 30.06. – 14.07.2019 ZF919020 18.7.2019 28.7.2019
FT1 201907 1190432 2019103 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 200,00 nájom 07/19 18.7.2019 19.7.2019
FT1 201907 1190433 1191100416 Neografia,a.s. 1054,08 Slovenské pohľady 07-08/19 19.7.2019 19.7.2019
FT1 201907 1190434 20191308 HAKOM, s.r.o. 120,00 prenájom MIS 07/19 – 07/20 /Požičovňa krojov/ 19.7.2019 29.7.2019
FT1 201907 1190435 20190011 P&M CONSTRUCT, s.r.o. 638,00 dod.a montáž zatemňovacích fólií na okná Archív MS 19.7.2019 19.7.2019
FT1 201907 1190436 2019006 Smolec Maroš – mrs 1450,00 riadenie redakcie SNN 06/19 19.7.2019 19.7.2019
FT1 201907 1190437 8970060386 Západoslovenská vodárenská 42,59 vodné, stočné 01-06/19 19.7.2019 26.7.2019
FT1 201907 1190438 8950032331 Západoslovenská vodárenská 19,44 vodné, stočné 04-06/19 19.7.2019 25.7.2019
FT1 201907 1190439 1123701906 LMT, a.s. 51,09 teplo 06/19 19.7.2019 24.7.2019
FT1 201907 1190440 9001232662 Slovenská pošta a.s. 9,50 poštovné 06/19 19.7.2019 24.7.2019
FT1 201907 1190441 9001235804 Slovenská pošta a.s. 774,10 poštovné 06/19 19.7.2019 23.7.2019
FT1 201907 1190442 3841900653 Mesto Poprad 84,47 energie, služby 07/19 22.7.2019 30.7.2019
FT1 201907 1190443 1923800100 Tempo Kondela 96,04 kancelárske kreslo 23.7.2019 6.8.2019
FT1 201907 1190444 3091931166 DOXX – Stravné lístky 5575,88 stravné lístky 23.7.2019 7.8.2019
FT1 201907 1190445 2019008 Interfusion s.r.o. 182,00 vykonanie zmien www.matica.sk 24.7.2019 2.8.2019
FT1 201907 1190446 902002797 ABEL – Computer, s.r.o. 17,40 tonery 24.7.2019 31.7.2019
FT1 201907 1190447 11495090 Orange Slovensko a.s 936,27 mobilné poplatky 07/09 – 08/19 24.7.2019 2.8.2019
FT1 201907 1190448 10192084 FORK, s.r.o. 28,66 vizitky – Mgr. Hajník 26.7.2019 8.8.2019
FT1 201907 1190449 1930202731 Petit Press a.s. 149,40 uverejnenie programu – Slovesná jar 2019 29.7.2019 20.6.2019
FT1 201907 1190450 19077 La Verde s.r.o. 144,00 graf.spr. plagáu a rekl. plachty – OživotvoreniaMS 29.7.2019 8.8.2019
FT1 201907 1190451 2619 Peter Horňák – PH studio 240,00 videoreportáže 31.7.2019 18.8.2019
FT1 201907 1190452 190265 PACE print, s.r.o. 127,20 reklamná plachta 31.7.2019 1.8.2019
FT1 201907 1190453 1930204003 Petit Press a.s. 49,50 uverejnenie programu – Oživotvorenie MS 31.7.2019 13.8.2019
FT1 201907 1190454 21945 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 170,80 oprava Kia Ceed MT993CL 31.7.2019 26.7.2019
FT1 201907 1190455 21946 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 87,70 oprava Škoda Fabia MT274BX 31.7.2019 31.7.2019
2019-08-09T12:06:06+00:009 augusta 2019 |
X