Faktúry 09-2017


/Faktúry 09-2017
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet Dátum prijatia Dátum splatnosti
 
ZDF 201709 917032 1617 UNIPREX Trade s.r.o. 542,43 kostými 19.09.2017 19.09.2017
ZDF 201709 917033 69177116 Alza.cz a.s. 488,70 počítač Lenovo V520s 26.09.2017 26.09.2017
POK 201709 217194 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 09/17 11.09.2017 21.09.2017
POK 201709 217195 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 09/17 11.09.2017 21.09.2017
POK 201709 217196 2730230390 H – PROBYT 793,12 energie, služby 09/17 11.09.2017 21.09.2017
POK 201709 217197 112371709 LMT, a.s. 96,01 teplo 09/17 11.09.2017 21.09.2017
POK 201709 217198 136999 PREŠOV REAL s.r.o. 24,28 nájom 09/17 11.09.2017 21.09.2017
POK 201709 217199 136999 PREŠOV REAL s.r.o. 55,20 energie, služby 09/17 11.09.2017 21.09.2017
POK 201709 217200 364766339 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie, služby 09/17 11.09.2017 21.09.2017
POK 201709 217201 22017 Prvá teplárenská, a.s. Holič 52,61 nájom, energie 09/17 11.09.2017 21.09.2017
POK 201709 217202 6160106017 Bytový podnik mesta Košice, s. 279,19 nájom, energie, služby 09/17 11.09.2017 21.09.2017
POK 201709 217203 7229 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 09/17 11.09.2017 21.09.2017
POK 201709 217204 7229 Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90 energie, služby 09/17 11.09.2017 21.09.2017
POK 201709 217205 2322400001 Mesto Snina 265,62 energie, služby 09/17 11.09.2017 21.09.2017
POK 201709 217206 1790279 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom, energie 09/17 11.09.2017 21.09.2017
POK 201709 217207 179027 MOMS 215,00 nájom, energie, internet 10/17 11.09.2017 21.09.2017
POK 201709 217208 6210138500 Stredoslovenská ener 602,00 el. energia 09/17 11.09.2017 21.09.2017
POK 201709 217209 3506116000 Stredoslovenská ener 317,00 plyn 09/17 11.09.2017 21.09.2017
POK 201709 217210 6212122500 Stredoslovenská ener 36,00 el. energia 09/17 11.09.2017 21.09.2017
POK 201709 217211 6212123500 Stredoslovenská ener 60,00 el. energia 09/17 11.09.2017 21.09.2017
POK 201709 217212 6318203600 Stredoslovenská ener 23,00 el. energia 09/17 11.09.2017 21.09.2017
POK 201709 217213 6211104700 Stredoslovenská ener 30,00 el. energia 09/17 11.09.2017 21.09.2017
POK 201709 217214 605880378 Stredoslovenská ener 39,00 el. energia 09/17 11.09.2017 21.09.2017
POK 201709 217215 84400528 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 09/17 11.09.2017 21.09.2017
POK 201709 217216 511061500 ALLIANZ POISŤOVŇA 135,42 poistenie zodpovednosti za škodu 20.09.2017 21.09.2017
POK 201709 217217 511061514 ALLIANZ POISŤOVŇA 685,79 poistenie budov 20.09.2017 21.09.2017
POK 201709 217218 6551039670 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 106,73 zodpovednosť za škodu prevádzkou MV 26.09.2017 29.09.2017
POK 201709 217219 6566191982 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 173,70 havarijné poistenie MV MT566CI 26.09.2017 27.10.2017
POK 201709 217220 6566191552 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 186,58 havarijné poistenie MV MT993CI 26.09.2017 27.10.2017
FT1 201709 1170461 20170027 Ing. Jozef Makariv – Elinor 200,00 grafická úprava a tlač plagátov – NMS Trnava 04.09.2017 04.09.2017
FT1 201709 1170462 20170008 Divadelné služby s.r.o. 272,64 preprava výstavných artiklov 04.09.2017 05.09.2017
FT1 201709 1170463 20170090 DARTON s.r.o. 12079,31 odstránenie havarijného stavu 04.09.2017 04.09.2017
FT1 201709 1170464 27305105 SOFTIP 332,74 podpora APV 08/17 04.09.2017 18.09.2017
FT1 201709 1170465 17080049 JPP Media s.r.o. 510,00 grafické spracovane a tlač pozvánok – Pustý hrad 04.09.2017 13.09.2017
FT1 201709 1170466 17952960 VERLAG DASHOFER 271,81 online knižnica 08/17 – 08/18 – ZDF 917028 04.09.2017 15.08.2017
FT1 201709 1170467 2017165 GORO, s.r.o. 486,60 ubytovanie 04.09.2017 18.09.2017
FT1 201709 1170468 901561709 GAYA,s,r,o, 120,00 internet 09/17 04.09.2017 15.09.2017
FT1 201709 1170469 201706 DOBRÉ ZVYKY 540,00 zostrihanie, ozvučenie a dodanie videofilmov 04.09.2017 27.08.2017
FT1 201709 1170470 82017 PhDr. Emil Semanco-EMCO 1000,00 redigovanie SNN 08/17 05.09.2017 14.09.2017
FT1 201709 1170471 20170277 FEDOREX-DDD 164,16 dezinsekcia proti hmyzu 05.09.2017 08.09.2017
FT1 201709 1170472 220170470 Tlačiareň P+M, Turany 1911,80 Národný kalendár 2018 05.09.2017 14.09.2017
FT1 201709 1170473 2170333 Ekono-Print,s.r.o. 78,50 jednorázové náramky s potlačou 05.09.2017 11.09.2017
FT1 201709 1170474 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 43,00 internet 09/17 05.09.2017 15.09.2017
FT1 201709 1170475 2017289 Biznis Media s.r.o. 345,60 výstavné panely 05.09.2017 19.09.2017
FT1 201709 1170476 217018495 PAPERA s.r.o. 264,60 kancelársky papier 06.09.2017 15.09.2017
FT1 201709 1170477 7459240925 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 23,90 el. energia 09/17 06.09.2017 18.09.2017
FT1 201709 1170478 7459230845 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 98,79 el. energia 09/17 06.09.2017 18.09.2017
FT1 201709 1170479 7459230843 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 60,89 el. energia 09/17 06.09.2017 18.09.2017
FT1 201709 1170480 7459230844 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 33,80 el. energia 09/17 06.09.2017 18.09.2017
FT1 201709 1170481 7459241553 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 8,71 el. energia 09/17 06.09.2017 11.09.2017
FT1 201709 1170482 17953021 VERLAG DASHOFER 502,19 online knižnica 09/17 – 09/18 BOZP – ZDF 917029 06.09.2017 21.08.2017
FT1 201709 1170483 17953168 VERLAG DASHOFER 123,68 online knižnica 10/17 – 12/17 – ZDF 917031 06.09.2017 30.08.2017
FT1 201709 1170484 3304240817 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 08/17 06.09.2017 20.09.2017
FT1 201709 1170485 2017020 Alexander Račkovič-XDIMENSION 800,00 DTP spracovanie SNN 08/17 08.09.2017 15.09.2017
FT1 201709 1170486 4504190817 Martinská teplárenská,a.s. 926,50 teplo 08/17 08.09.2017 18.09.2017
FT1 201709 1170487 4503110817 Martinská teplárenská,a.s. 185,40 teplo 08/17 08.09.2017 18.09.2017
FT1 201709 1170488 417003143 PAPERA s.r.o. 453,17 kancelárske a čistiace potreby 12.09.2017 07.09.2017
FT1 201709 1170489 20173022 OBEC Rejdová 200,00 technické zabezpečenie podujatia – Rejdová 13.09.2017 13.09.2017
FT1 201709 1170490 2017038 Marián Černický 100,00 tlač plagátov – Rejdová 13.09.2017 11.09.2017
FT1 201709 1170491 20171054 MK-TOUR, Miroslav KRŠTIEŇ 400,00 preprava osôb – Rejdová 13.09.2017 12.09.2017
FT1 201709 1170492 1123701708 LMT, a.s. 35,20 teplo 08/17 13.09.2017 26.09.2017
FT1 201709 1170493 1171100663 Neografia,a.s. 478,92 Slovenské pohľady 09/17 13.09.2017 25.09.2017
FT1 201709 1170494 9001052151 Slovenská pošta a.s. 356,20 poštovné 08/17 13.09.2017 20.09.2017
FT1 201709 1170495 9001054720 Slovenská pošta a.s. 3089,32 poštovné SNN 08/17 13.09.2017 25.09.2017
FT1 201709 1170496 220170490 Tlačiareň P+M, Turany 3773,00 publikácia – Architekt svitajúcich časov 13.09.2017 21.09.2017
FT1 201709 1170497 4317048852 BENESTRA, s.r.o. 13,40 internet 10/17 13.09.2017 20.09.2017
FT1 201709 1170498 2017126 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 200,00 nájom 09/17 13.09.2017 18.09.2017
FT1 201709 1170499 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 47,02 vodné, stočné 05/2017 – 08/2017 13.09.2017 18.09.2017
FT1 201709 1170500 702004450 ABEL – Computer, s.r.o. 283,25 tonery 13.09.2017 14.09.2017
FT1 201709 1170501 170895 SPOMART,MT 159,12 hasiace prístroje 13.09.2017 27.09.2017
FT1 201709 1170502 3017934833 DOXX – Stravné lístky 3490,03 stravné lístky 13.09.2017 11.10.2017
FT1 201709 1170503 2017040 Vladimír Krahulec – KRAMAR 174,24 preprava 13.09.2017 18.09.2017
FT1 201709 1170504 1217 OZ Haviar – Rožňava 200,00 hudobný sprievod – NMS Trnava 13.09.2017 18.09.2017
FT1 201709 1170505 62017 Pavol Cabadaj – ARZÉN 250,00 hudobná produkcia – NMS Trnava 13.09.2017 25.09.2017
FT1 201709 1170506 2017253 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 300,00 právne služby 08/17 18.09.2017 18.09.2017
FT1 201709 1170507 20170011 Divadelné služby s.r.o. 357,70 preprava výstavných artiklov 18.09.2017 28.09.2017
FT1 201709 1170508 2017115 R E M I S 120,61 štvrťročná kontrola EPS 19.09.2017 01.10.2017
FT1 201709 1170509 2017116 R E M I S 211,12 štvrťročná kontrola EZS 19.09.2017 01.10.2017
FT1 201709 1170510 2017008 Smolec Maroš – mrs 1450,00 riadenie redakcie SNN 08/17 19.09.2017 20.09.2017
FT1 201709 1170511 1171100636 Neografia,a.s. 120,00 tlač letákov NMS 2017 19.09.2017 19.09.2017
FT1 201709 1170512 41700398 Harmonia-Reality s.r.o. 376,00 catering 19.09.2017 25.09.2017
FT1 201709 1170513 93262017 Stredná odborn škola obchodu 483,78 ubytovanie, daň NMS 2017 19.09.2017 25.09.2017
FT1 201709 1170514 20170035 Otakar Kunz – OTO BUS 1232,40 preprava osôb 19.09.2017 20.09.2017
FT1 201709 1170515 20170032 Ing. Jozef Makariv – Elinor 220,00 preprava výstavných rámov – NMS 2017 20.09.2017 26.09.2017
FT1 201709 1170516 201705037 REMOS spol. s r.o. 54,37 teleskop. stojanček pre stol. vlajky – ZDF 917017 20.09.2017 09.05.2017
FT1 201709 1170517 1701026 CASTAX SLOVAKIA s.r.o. 991,20 medaily 20.09.2017 17.08.2017
FT1 201709 1170518 201707 DOBRÉ ZVYKY 540,00 zostrihanie, ozvučenie a dodanie videofilmov 21.09.2017 22.09.2017
FT1 201709 1170519 2322400001 Mesto Snina 172,79 energie 2016 21.09.2017 30.09.2017
FT1 201709 1170520 10171087 FORK, s.r.o. 1395,47 Historický zborník 01/17 21.09.2017 07.09.2017
FT1 201709 1170521 20170003 Ľudová hudba Michala Moravčíka 200,00 vystúpenie ľudovej hudby – Pustý hrad 21.09.2017 14.09.2017
FT1 201709 1170522 2017018 Harmonia Seraphica, o.z. 500,00 realizácia umelec. vystúpenia 22.09.2017 27.09.2017
FT1 201709 1170523 532017 Medzinárodná autobus. doprava 950,00 preprava osôb 22.09.2017 01.10.2017
FT1 201709 1170524 3841700865 Mesto Poprad 83,47 služby 09/17 22.09.2017 28.09.2017
FT1 201709 1170525 174166 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 3005,80 refundácia SNN 32-35/17 22.09.2017 24.09.2017
FT1 201709 1170526 980664 Služba mestský podnik Stropkov 48,35 nájom, služby 07-09/17 22.09.2017 25.09.2017
FT1 201709 1170527 20170531 APLEND CITY s.r.o. 211,86 reštauračné služby 22.09.2017 25.09.2017
FT1 201709 1170528 11495090 Orange Slovensko a.s 869,15 mobilné poplatky 09/17-10/17 22.09.2017 06.10.2017
FT1 201709 1170529 2017483 TOP-RELAX s.r.o. 2504,50 stravovanie – NMS 2017 26.09.2017 25.09.2017
FT1 201709 1170530 2017303 PENZION Čierna pani 755,90 ubytovanie, strava 27.09.2017 05.10.2017
FT1 201709 1170531 20170911 Peter Smrtník 230,00 poradenská činnosť 28.09.2017 28.09.2017
FT1 201709 1170532 12017 Občianske združenie Sinensi 935,00 zabezpečenie vystúpenia FS 28.09.2017 10.10.2017
FT1 201709 1170533 170100325 SMM Holíč s.r.o. 92,53 energie 07-09/17 28.09.2017 13.10.2017
FT1 201709 1170534 20170012 Karpaty Slovakia s.r.o. 297,00 tlač plagátov – Hontianska paráda 28.09.2017 22.08.2017
2017-12-06T10:36:08+00:006 decembra 2017 |
X