Faktúry 10-2017


/Faktúry 10-2017

 

Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet Dátum prijatia Dátum splatnosti
 
ZDF 201710 917034 191 Ekonomická kancelária Nitra 240,00 seminár DzP PO 16.10.2017 16.10.2017
ZDF 201710 917035 32 Betula reservation, s.r.o. 688,00 ubytovanie 30.10.2017 06.11.2017
POK 201710 217221 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 10/17 10.10.2017 20.10.2017
POK 201710 217222 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 10/17 10.10.2017 20.10.2017
POK 201710 217223 2730230390 H – PROBYT 793,12 energie, služby 10/17 10.10.2017 20.10.2017
POK 201710 217224 112371710 LMT, a.s. 193,40 teplo 10/17 10.10.2017 20.10.2017
POK 201710 217225 1369910 PREŠOV REAL s.r.o. 24,28 nájom 10/17 10.10.2017 20.10.2017
POK 201710 217226 1369910 PREŠOV REAL s.r.o. 55,20 energie, služby 10/17 10.10.2017 20.10.2017
POK 201710 217227 3647663310 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie, služby 10/17 10.10.2017 20.10.2017
POK 201710 217228 22017 Prvá teplárenská, a.s. Holič 52,61 nájom, energie 10/17 10.10.2017 20.10.2017
POK 201710 217229 6160106017 Bytový podnik mesta Košice, s. 279,19 nájom, energie, služby 10/17 10.10.2017 20.10.2017
POK 201710 217230 72210 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 10/17 10.10.2017 20.10.2017
POK 201710 217231 72210 Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90 energie, služby 10/17 10.10.2017 20.10.2017
POK 201710 217232 2322400001 Mesto Snina 265,62 energie, služby 10/17 10.10.2017 20.10.2017
POK 201710 217233 17902710 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom, energie 10/17 10.10.2017 20.10.2017
POK 201710 217234 179027 MOMS 215,00 nájom, energie, internet 11/17 10.10.2017 20.10.2017
POK 201710 217235 6210138500 Stredoslovenská ener 602,00 el. energia 10/17 10.10.2017 20.10.2017
POK 201710 217236 3506116000 Stredoslovenská ener 317,00 plyn 10/17 10.10.2017 20.10.2017
POK 201710 217237 6212122500 Stredoslovenská ener 36,00 el. energia 10/17 10.10.2017 20.10.2017
POK 201710 217238 6212123500 Stredoslovenská ener 60,00 el. energia 10/17 10.10.2017 20.10.2017
POK 201710 217239 6318203600 Stredoslovenská ener 23,00 el. energia 10/17 10.10.2017 20.10.2017
POK 201710 217240 6211104700 Stredoslovenská ener 30,00 el. energia 10/17 10.10.2017 20.10.2017
POK 201710 217241 6058803710 Stredoslovenská ener 39,00 el. energia 10/17 10.10.2017 20.10.2017
POK 201710 217242 84005210 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 10/17 10.10.2017 20.10.2017
POK 201710 217243 1400 PREŠOV REAL s.r.o. 157,69 depozit k Zmluve o nájme č. 1400 10.10.2017 20.10.2017
POK 201710 217244 140010 PREŠOV REAL s.r.o. 157,69 nájom, energie, služby 10/17 10.10.2017 20.10.2017
FT1 201710 1170535 702004779 ABEL – Computer, s.r.o. 156,56 tonery 02.10.2017 06.10.2017
FT1 201710 1170536 8770088932 Západoslovenská vodárenská 13,92 vodné, stočné 07-09/17 02.10.2017 13.10.2017
FT1 201710 1170537 220170536 Tlačiareň P+M, Turany 1926,00 stolový kalendár 2018 M.M.Hodža 02.10.2017 08.10.2017
FT1 201710 1170538 27305409 SOFTIP 332,74 podpora APV 09/17 02.10.2017 14.10.2017
FT1 201710 1170539 2017102 Blue Mark production, s.r.o. 354,00 grafické spracovanie a tlač – NMS 2017 03.10.2017 01.10.2017
FT1 201710 1170540 170100462 DIVERSSO s.r.o. 177,48 plagát – NMS 2017 03.10.2017 06.10.2017
FT1 201710 1170541 95025125 ŽOS Trnava, a.s. 180,00 krátkodobý prenájom 03.10.2017 05.10.2017
FT1 201710 1170542 20175253 Jozef Gabulya – GoComp 45,00 tlač propagačných materiálov – NMS 2017 03.10.2017 10.10.2017
FT1 201710 1170543 1171100743 Neografia,a.s. 446,88 Slovensko 03/17 03.10.2017 13.10.2017
FT1 201710 1170544 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 43,00 internet 10/17 03.10.2017 15.10.2017
FT1 201710 1170545 1709049 Juraj Lajda – IDEÁL 2000,00 podiel nákladov – preklad publikácie A.Dubček…. 04.10.2017 27.09.2017
FT1 201710 1170546 171021 SPOMART,MT 143,40 technik PO 3.Q/17 04.10.2017 14.10.2017
FT1 201710 1170547 105817 zdravotka-PZS 178,20 zdravotný dohľad 07-09/17 04.10.2017 15.10.2017
FT1 201710 1170548 901561710 GAYA,s,r,o, 120,00 internet 10/17 04.10.2017 15.10.2017
FT1 201710 1170549 126588 Tlačiarne BB, a. s. 3367,76 publikácia – Slov. povesti M. Ďuríčkovej 04.10.2017 13.10.2017
FT1 201710 1170550 217021731 PAPERA s.r.o. 446,42 kancelárske a čistiace potreby 05.10.2017 25.10.2017
FT1 201710 1170551 7459288687 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 8,71 el. energia 10/17 06.10.2017 16.10.2017
FT1 201710 1170552 7459275271 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 98,79 el. energia 10/17 06.10.2017 16.10.2017
FT1 201710 1170553 7459275269 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 60,89 el. energia 10/17 06.10.2017 16.10.2017
FT1 201710 1170554 7459275270 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 33,80 el. energia 10/17 06.10.2017 16.10.2017
FT1 201710 1170555 7459287783 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 23,90 el. energia 10/17 06.10.2017 16.10.2017
FT1 201710 1170556 2782017 Poruchová služba s.r.o. 80,00 prečistenie kanalizačnej trasy 06.10.2017 17.10.2017
FT1 201710 1170557 7401700045 FaxCopy a.s. 64,99 tlač pozvánok a plagátov 06.10.2017 11.10.2017
FT1 201710 1170558 9170105 RESULT reklamná agentúra s.r. 122,24 drevený stojan A 06.10.2017 06.09.2017
FT1 201710 1170559 9170106 RESULT reklamná agentúra s.r. 82,55 drevený stojan A 06.10.2017 06.09.2017
FT1 201710 1170560 92017 PhDr. Emil Semanco-EMCO 1000,00 redigovanie SNN 09/17 06.10.2017 16.10.2017
FT1 201710 1170561 4171299 EDOS-PEM s.r.o. 49,00 školenie – seminár 06.10.2017 19.10.2017
FT1 201710 1170562 20170286 Trenčiansky samosprávny kraj 390,40 nájom, služby 4.Q/17 09.10.2017 16.10.2017
FT1 201710 1170563 3304240917 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 09/17 09.10.2017 20.10.2017
FT1 201710 1170564 4504190917 Martinská teplárenská,a.s. 1106,57 teplo 09/17 09.10.2017 16.10.2017
FT1 201710 1170565 4503110917 Martinská teplárenská,a.s. 260,41 teplo 09/17 09.10.2017 16.10.2017
FT1 201710 1170566 80171125 Kasico 1548,80 publikácia – Apoštoli národného ducha 09.10.2017 04.11.2017
FT1 201710 1170567 2017140 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 200,00 nájom 10/17 09.10.2017 16.10.2017
FT1 201710 1170568 3017938736 DOXX – Stravné lístky 5553,38 stravné lístky 09.10.2017 05.11.2017
FT1 201710 1170569 4317052777 BENESTRA, s.r.o. 13,40 internet 11/17 09.10.2017 18.10.2017
FT1 201710 1170570 152545 free-zona s.r.o. 26,00 internet 10/17 10.10.2017 15.10.2017
FT1 201710 1170571 9001059499 Slovenská pošta a.s. 3095,51 poštovné SNN 09/17 10.10.2017 19.10.2017
FT1 201710 1170572 170100032 ZETAGROUP CONSULTING, s.r.o. 799,00 elektronická aukcia VO europrojektu 10.10.2017 03.10.2017
FT1 201710 1170573 9001061586 Slovenská pošta a.s. 536,25 poštovné 09/17 11.10.2017 22.10.2017
FT1 201710 1170574 220170558 Tlačiareň P+M, Turany 1041,48 publikácia – Krídla a korene Petra Ďuríka 11.10.2017 16.10.2017
FT1 201710 1170575 8750062084 Západoslovenská vodárenská 33,71 vodné, stočné 07-09/17 11.10.2017 25.10.2017
FT1 201710 1170576 1691771161 Alza.cz a.s. 488,70 počítač Lenovo V520s – ZDF 917033 11.10.2017 11.10.2017
FT1 201710 1170577 2017009 Smolec Maroš – mrs 1450,00 riadenie redakcie SNN 09/17 11.10.2017 20.10.2017
FT1 201710 1170578 2017024 Alexander Račkovič-XDIMENSION 800,00 DTP spracovanie SNN 09/17 12.10.2017 14.10.2017
FT1 201710 1170579 174582 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 2890,85 refundácia SNN 36-40/17 12.10.2017 10.10.2017
FT1 201710 1170580 174583 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 846,00 refundácia Orol Tatranský 08-09/17 12.10.2017 10.10.2017
FT1 201710 1170581 9001060050 Slovenská pošta a.s. 10,22 poštovné 09/17 12.10.2017 23.10.2017
FT1 201710 1170582 2017274 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 300,00 právne služby 09/17 12.10.2017 20.10.2017
FT1 201710 1170583 17604617 VERLAG DASHOFER 90,60 online knižnica 10/17 – 12/17 Smernice a vzory… 16.10.2017 13.10.2017
FT1 201710 1170584 1123701709 LMT, a.s. 73,44 teplo 09/17 16.10.2017 26.10.2017
FT1 201710 1170585 1171100802 Neografia,a.s. 479,70 Slovenské pohľady 10/17 16.10.2017 25.10.2017
FT1 201710 1170586 2017993245 Československá obchodná banka, 219,12 úschova CP 3.Q 2017 16.10.2017 27.10.2017
FT1 201710 1170587 10171372 FORK, s.r.o. 369,42 Kultúra slova 05/17 19.10.2017 02.11.2017
FT1 201710 1170588 702005148 ABEL – Computer, s.r.o. 437,04 tonery 19.10.2017 30.10.2017
FT1 201710 1170589 201708 DOBRÉ ZVYKY 540,00 zostrihanie, ozvučenie a dodanie videofilmov 23.10.2017 28.10.2017
FT1 201710 1170590 3841700952 Mesto Poprad 83,47 služby 10/17 23.10.2017 31.10.2017
FT1 201710 1170591 2017117 MA-MI PUB s.r.o. 140,00 obedy Výbor MS 23.10.2017 31.10.2017
FT1 201710 1170592 11495090 Orange Slovensko a.s 890,18 mobilné poplatky 10/17-11/17 23.10.2017 05.11.2017
FT1 201710 1170593 2170404 Ekono-Print,s.r.o. 630,00 tašky s potlačou 24.10.2017 02.11.2017
FT1 201710 1170594 136593 National Pen 519,74 perá s logom 24.10.2017 26.10.2017
FT1 201710 1170595 217023575 PAPERA s.r.o. 635,17 kancelárske a čistiace potreby 25.10.2017 14.11.2017
FT1 201710 1170596 2017052 MT Primstav s.r.o. 4638,00 výmena okien 27.10.2017 20.10.2017
FT1 201710 1170597 7010745 Mincovňa Kremnica 1560,00 odznak Matice slovenskej 27.10.2017 07.11.2017
FT1 201710 1170598 201709 DOBRÉ ZVYKY 540,00 zostrihanie, ozvučenie a dodanie videofilmov 31.10.2017 07.11.2017
FT1 201710 1170599 2017050 DOM KULTÚRY v Lipt. Mikuláši 600,00 krátkodobý prenájom 31.10.2017 28.10.2017
FT1 201710 1170600 27306600 SOFTIP 332,74 podpora APV 10/17 31.10.2017 14.11.2017
2017-12-06T10:36:46+00:006 decembra 2017 |
X