Faktúry 11-2018


/Faktúry 11-2018
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti
ZDF 201811 918034 201905297 Petit Press a.s. 35,00 predplatné My Turčianske noviny 2019 30.11.2018 08.12.2018
POK 201811 218228 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 11/18 9.11.2018 19.11.2018
POK 201811 218229 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 11/18 9.11.2018 19.11.2018
POK 201811 218230 2730230390 H – PROBYT 793,12 energie, služby 11/18 9.11.2018 19.11.2018
POK 201811 218231 112371810 LMT, a.s. 292,80 teplo 11/18 9.11.2018 19.11.2018
POK 201811 218232 3647663311 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie, služby 11/18 9.11.2018 19.11.2018
POK 201811 218233 22017 Prvá teplárenská, a.s. Holič 52,61 nájom, energie 11/18 9.11.2018 19.11.2018
POK 201811 218234 6160106017 Bytový podnik mesta Košice, s. 432,58 nájom, energie, služby 11/18 9.11.2018 19.11.2018
POK 201811 218235 2322400001 Mesto Snina 265,62 nájom, energie, služby 11/18 9.11.2018 19.11.2018
POK 201811 218236 17902711 Technické služby mesta Rožňava 217,64 nájom, energie 11/18 9.11.2018 19.11.2018
POK 201811 218237 140011 PREŠOV REAL s.r.o. 157,69 nájom, energie, služby 11/18 9.11.2018 19.11.2018
POK 201811 218238 179027 MOMS 315,00 nájom, energie, internet 12/18 9.11.2018 19.11.2018
POK 201811 218239 6210138500 Stredoslovenská ener 733,00 el. energia 11/18 9.11.2018 19.11.2018
POK 201811 218240 6212122500 Stredoslovenská ener 29,00 el. energia 11/18 9.11.2018 19.11.2018
POK 201811 218241 6212123500 Stredoslovenská ener 118,00 el. energia 11/18 9.11.2018 19.11.2018
POK 201811 218242 6318203600 Stredoslovenská ener 25,00 el. energia 11/18 9.11.2018 19.11.2018
POK 201811 218243 6211104700 Stredoslovenská ener 40,00 el. energia 11/18 9.11.2018 19.11.2018
POK 201811 218244 3506116000 Stredoslovenská ener 241,00 plyn 11/18 9.11.2018 19.11.2018
POK 201811 218245 84005211 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 11/18 9.11.2018 19.11.2018
POK 201811 218246 60588037 Stredoslovenská ener 35,00 el. energia 11/18 9.11.2018 19.11.2018
POK 201811 218247 1899000333 o.z.Červený Nos Clowndoctors 30,00 finančný príspevok pre o.z.Červený Nos 29.11.2018 9.12.2018
POK 201811 218248 20118161 VZOR výrobné družstvo Zvolen -71,67 depozit 1-mesačný 29.11.2018 29.11.2018
FT1 201811 1180638 28306512 SOFTIP 332,74 podpora APV 10/18 6.11.2018 16.11.2018
FT1 201811 1180639 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 11/18 6.11.2018 15.11.2018
FT1 201811 1180640 1201810147 Z+M servis a.s. 379,11 tonery 6.11.2018 4.11.2018
FT1 201811 1180641 7459652172 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 120,14 el. energia 11/18 6.11.2018 16.11.2018
FT1 201811 1180642 7459652173 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 38,90 el. energia 11/18 6.11.2018 16.11.2018
FT1 201811 1180643 7459652174 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 108,99 el. energia 11/18 6.11.2018 16.11.2018
FT1 201811 1180644 7459661350 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 25,43 el. energia 11/18 6.11.2018 16.11.2018
FT1 201811 1180645 7459661882 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 10,05 el. energia 11/18 6.11.2018 16.11.2018
FT1 201811 1180646 21853 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 42,00 oprava Škoda Fabia MT274BX 6.11.2018 22.10.2018
FT1 201811 1180647 21854 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 57,60 pneuservisné práce 6.11.2018 29.10.2018
FT1 201811 1180648 18084 Unico Martin s.r.o. 4827,00 nájom 4. Q. 2018 6.11.2018 19.11.2018
FT1 201811 1180649 18085 Unico Martin s.r.o. 2367,74 energie 4. Q. 2018 6.11.2018 19.11.2018
FT1 201811 1180650 102018 PhDr. Emil Semanco-EMCO 1050,00 redigovanie SNN 10/18 6.11.2018 16.11.2018
FT1 201811 1180651 42018 Mačuha Radko, Mgr. Art. 3000,00 busta Samuel Zoch – ZDF 918026 7.11.2018 8.11.2018
FT1 201811 1180652 1807781 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 3155,71 refundácia SNN 41-45/18 8.11.2018 17.11.2018
FT1 201811 1180653 1807782 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 740,40 refundácia Orol Tatranský 08-09/18 8.11.2018 17.11.2018
FT1 201811 1180654 2018025426 PAPERA s.r.o. 463,38 kancelárske a čistiace potreby 8.11.2018 28.11.2018
FT1 201811 1180655 182412 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 10/18 8.11.2018 20.11.2018
FT1 201811 1180656 242018 midnight walk production 2000,00 bilboardová kampaň – osadenie busy S. Zocha 8.11.2018 8.11.2018
FT1 201811 1180657 2018077 Peter Siráň KAM-STAV 650,00 preprava busty M. Dullu 8.11.2018 15.11.2018
FT1 201811 1180658 152545 free-zona s.r.o. 26,00 internet 11/18 9.11.2018 15.11.2018
FT1 201811 1180659 3018947529 DOXX – Stravné lístky 5048,25 stravné lístky 9.11.2018 9.12.2018
FT1 201811 1180660 3318 Peter Horňák – PH studio 380,00 videoreportáže 9.11.2018 8.11.2018
FT1 201811 1180661 1201810591 Z+M servis a.s. 291,16 tonery 9.11.2018 16.11.2018
FT1 201811 1180662 2018168 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 200,00 nájom 11/18 9.11.2018 19.11.2018
FT1 201811 1180663 1181100841 Neografia,a.s. 427,44 Slovenské pohľady 11/18 9.11.2018 21.11.2018
FT1 201811 1180664 1181100848 Neografia,a.s. 1675,44 Hlas Matice 9.11.2018 21.11.2018
FT1 201811 1180665 20180050 EMI s.r.o. 1000,00 filmovanie a spracovanie dokumentu – S. Zocha 12.11.2018 12.11.2018
FT1 201811 1180666 2181128739 SOZA 120,00 autor. odmena za licenciu – NMS 2018 12.11.2018 24.11.2018
FT1 201811 1180667 4504191018 Martinská teplárenská,a.s. 1587,17 teplo 10/18 12.11.2018 16.11.2018
FT1 201811 1180668 4503111018 Martinská teplárenská,a.s. 415,98 teplo 10/18 12.11.2018 16.11.2018
FT1 201811 1180669 9001167171 Slovenská pošta a.s. 872,15 poštovné 10/18 13.11.2018 21.11.2018
FT1 201811 1180670 9001165089 Slovenská pošta a.s. 9,50 poštovné 10/18 13.11.2018 22.11.2018
FT1 201811 1180671 9001169148 Slovenská pošta a.s. 3165,31 poštovné SNN 10/18 13.11.2018 23.11.2018
FT1 201811 1180672 9112018 OFSETA tlačiarenské služby 56,32 tlač plagátov – LÉGIE 13.11.2018 21.11.2018
FT1 201811 1180673 20118240 VZOR výrobné družstvo Zvolen 71,67 energie 11/18 13.11.2018 22.11.2018
FT1 201811 1180674 11800015 GAVOROVÁ s.r.o. 850,00 DTP spracovanie SNN 10/18 13.11.2018 26.11.2018
FT1 201811 1180675 901561811 GAYA,s,r,o, 33,00 internet 11/18 13.11.2018 15.11.2018
FT1 201811 1180676 20181020 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 368,12 právne služby 10/18 13.11.2018 19.11.2018
FT1 201811 1180677 2018010 Smolec Maroš – mrs 1450,00 riadenie redakcie SNN 10/18 13.11.2018 16.11.2018
FT1 201811 1180678 1123701810 LMT, a.s. 49,64 teplo 10/18 14.11.2018 24.11.2018
FT1 201811 1180679 2018001 Rodičovské združenie pri E.G. 300,00 kultúrne vystúpenie – odhalenie busty M. Dula 14.11.2018 15.11.2018
FT1 201811 1180680 2018739 Polartek spol. s r.o. 24,90 galantérny tovar 14.11.2018 20.10.2018
FT1 201811 1180681 211802735 IDSYS, s.r.o. 29,27 drobný nákup 14.11.2018 20.10.2018
FT1 201811 1180682 2018401 PENZION Čierna pani 519,20 ubytovanie a strava – Rada Slovákov…. 20.11.2018 23.11.2018
FT1 201811 1180683 181001 PROFITING, s.r.o. 1350,00 žulový podstavec – M. Dula 20.11.2018 7.11.2018
FT1 201811 1180684 1100078717 ITcity s.r.o. 15,00 internet 10/18 21.11.2018 8.11.2018
FT1 201811 1180685 1820090 Slovenské tech.múzeu 114,00 prenájom, ozvučenie priestoru – LÉGIE 21.11.2018 14.11.2018
FT1 201811 1180686 3841800797 Mesto Poprad 83,47 energie, služby 08/18 22.11.2018 30.8.2018
FT1 201811 1180687 3841800880 Mesto Poprad 83,47 energie, služby 09/18 22.11.2018 14.9.2018
FT1 201811 1180688 2018369 ROVEN Rožňava s.r.o. 577,40 tlač brožúry, pozvánky – 100. výr. konca 1.sv.vojn 22.11.2018 19.11.2018
FT1 201811 1180689 142018 Občianske združenie Rožňavskí 650,00 kultúrne vystúpenie – 100. výr. konca 1.sv. vojny 22.11.2018 20.11.2018
FT1 201811 1180690 80180584 EUROBUS, a.s. 32,00 preprava osôb – 100. výr. konca 1.sv.vojny 22.11.2018 20.11.2018
FT1 201811 1180691 592018 Ladislav Tóth SOUND-SERVIS 144,00 tech. zabezpečenie podujatia – Š.Moyzes a MS 22.11.2018 29.11.2018
FT1 201811 1180692 102018177 Milansy, s.r.o. 95,50 preprava osôb 22.11.2018 14.11.2018
FT1 201811 1180693 418586 EMBA Trade 196,00 spisové dosky 22.11.2018 11.10.2018
FT1 201811 1180694 3841801106 Mesto Poprad 83,47 energie, služby 11/18 22.11.2018 30.11.2018
FT1 201811 1180695 11495090 Orange Slovensko a.s 895,33 mobilné poplatky 10/18 – 11/18 22.11.2018 6.12.2018
FT1 201811 1180696 20180023 Klub vojenskej histórie 300,00 technické zabezpečenie – 100.výr. konca 1.sv.vojny 22.11.2018 29.11.2018
FT1 201811 1180697 1012018 Jaroslav Pinkovský 348,00 preprava osôb 26.11.2018 25.11.2018
FT1 201811 1180698 18475 DE – AQUA, s.r.o. 84,00 deratizácia priestorov 26.11.2018 3.12.2018
FT1 201811 1180699 2018086 SPODSTAV, s.r.o. 5709,65 oprava kanalizačnej prípojky DMS Lučenec 26.11.2018 29.11.2018
FT1 201811 1180700 38346427 Turčianska vodárenská 1500,91 vodné, stočné  05/18 – 11/18 26.11.2018 5.12.2018
FT1 201811 1180701 20180052 Creative G s.r.o. 200,00 fotoslužby 27.11.2018 1.12.2018
FT1 201811 1180702 12018 OZ KošAb 850,00 kultúrne vystúpenie – LÉGIE 27.11.2018 30.11.2018
FT1 201811 1180703 180871 Luboš Vrbičan-CREATIVE SOLUTIO 87,60 grafické spracovanie a tlač plagát, leták 27.11.2018 30.9.2018
FT1 201811 1180704 2018054 AMALION s.r.o. 154,50 ubytovanie – 20. výr. DMS Levice 27.11.2018 4.12.2018
FT1 201811 1180705 22018 OZ KošAb 126,00 kultúrne vystúpenie – Neodvislosť 28.11.2018 30.11.2018
FT1 201811 1180706 2018034 Milan Chmelan 420,00 cateringové služby – LÉGIE 29.11.2018 2.12.2018
FT1 201811 1180707 18254 Milan Baláž MB – KOM 50,00 kontrola komínoveho telesa DMS R.Sobota 29.11.2018 10.12.2018
FT1 201811 1180708 1800982 ŠK-SERVIS s.r.o. 24,66 revízia hasiacich prístrojov DMS R. Sobota 29.11.2018 7.12.2018
FT1 201811 1180709 181505261 REPRE, s.r.o. 108,00 stolový kalendár 29.11.2018 7.12.2018
FT1 201811 1180710 92018 YUVENES INFOART 130,00 divadelné vystúpenie+príprava/gen.Ľ.Kukorelli/ 29.11.2018 10.12.2018
FT1 201811 1180711 2018078 Mgr. Peter Nemček – RegioSat 88,00 ubytovanie /Neodvislosť Myjava/ 30.11.2018 6.12.2018
FT1 201811 1180712 4181769 EDOS-PEM s.r.o. 69,00 seminár 30.11.2018 13.12.2018
FT1 201811 1180713 10172159 ALFAPRINT 504,00 Nástenný kalendár 2018 30.11.2018 11.12.2018
2018-12-30T20:30:29+00:004 decembra 2018 |
X