Faktúry 12-2018


/Faktúry 12-2018
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti
ZDF 201812 918036 1501890073 WESTech, spol. s r.o. 580,80 notebook LENOVO 18.12.2018 19.12.2018
POK 201812 218249 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 12/18 4.12.2018 13.12.2018
POK 201812 218250 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 12/18 4.12.2018 13.12.2018
POK 201812 218251 2730230390 H – PROBYT 793,12 energie, služby 12/18 4.12.2018 13.12.2018
POK 201812 218252 112371810 LMT, a.s. 337,51 teplo 12/18 4.12.2018 13.12.2018
POK 201812 218253 3647663312 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie, služby 12/18 4.12.2018 13.12.2018
POK 201812 218254 22017 Prvá teplárenská, a.s. Holič 52,61 nájom, energie 12/18 4.12.2018 13.12.2018
POK 201812 218255 6160106017 Bytový podnik mesta Košice, s. 432,58 nájom, energie, služby 12/18 4.12.2018 13.12.2018
POK 201812 218256 2322400001 Mesto Snina 265,62 nájom, energie, služby 12/18 4.12.2018 13.12.2018
POK 201812 218257 17902712 Technické služby mesta Rožňava 217,64 nájom, energie 12/18 4.12.2018 13.12.2018
POK 201812 218258 140012 PREŠOV REAL s.r.o. 157,69 nájom, energie, služby 12/18 4.12.2018 13.12.2018
POK 201812 218259 6210138500 Stredoslovenská ener 733,00 el. energia 12/18 4.12.2018 13.12.2018
POK 201812 218260 6212122500 Stredoslovenská ener 29,00 el. energia 12/18 4.12.2018 13.12.2018
POK 201812 218261 6212123500 Stredoslovenská ener 118,00 el. energia 12/18 4.12.2018 13.12.2018
POK 201812 218262 6318203600 Stredoslovenská ener 25,00 el. energia 12/18 4.12.2018 13.12.2018
POK 201812 218263 6211104700 Stredoslovenská ener 40,00 el. energia 12/18 4.12.2018 13.12.2018
POK 201812 218264 3506116000 Stredoslovenská ener 241,00 plyn 12/18 4.12.2018 13.12.2018
POK 201812 218265 6058803712 Stredoslovenská ener 35,00 el. energia 12/18 4.12.2018 13.12.2018
POK 201812 218266 84005212 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 12/18 4.12.2018 13.12.2018
POK 201812 218267 2331569 Union poisťovňa, a.s. 10,26 zodpovednosť za škodu 13.12.2018 20.12.2018
POK 201812 218268 2341462 Union poisťovňa, a.s. 68,97 poistenie nehnuteľného majetku 13.12.2018 20.12.2018
POK 201812 218269 72901456 Union poisťovňa, a.s. 2,24 PZP vozidiel 13.12.2018 29.12.2018
FT1 201812 1180714 28306816 SOFTIP 332,74 podpora APV 11/18 3.12.2018 17.12.2018
FT1 201812 1180715 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 12/18 3.12.2018 15.12.2018
FT1 201812 1180716 11800016 GAVOROVÁ s.r.o. 850,00 DTP spracovanie SNN 11/18 6.12.2018 14.12.2018
FT1 201812 1180717 112018 PhDr. Emil Semanco-EMCO 1050,00 redigovanie SNN 11/18 6.12.2018 14.12.2018
FT1 201812 1180718 152545 free-zona s.r.o. 26,00 internet 12/18 6.12.2018 15.12.2018
FT1 201812 1180719 180034 BANKET s.r.o. 399,97 cateringové služby-odhaľovanie busty S.Zocha 6.12.2018 7.12.2018
FT1 201812 1180720 182670 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 11/18 7.12.2018 20.12.2018
FT1 201812 1180721 3818 Peter Horňák – PH studio 390,00 videoreportáže 7.12.2018 10.12.2018
FT1 201812 1180722 209018 SOŠ hotel. služieb a dopravy 250,00 zhot. projekcie a prezent. – Rok slov. štátnosti 7.12.2018 14.12.2018
FT1 201812 1180723 2912018 OZ Sveržovka 2000,00 kultúrne vystúpenie – Katarínske hody 7.12.2018 15.12.2018
FT1 201812 1180724 762018 Medzinárodná autobus. doprava 190,00 preprava osôb Hencovce-Prešov-Košice 7.12.2018 8.12.2018
FT1 201812 1180725 38349295 Turčianska vodárenská 101,70 vodné, stočné  05/18 – 11/18 7.12.2018 18.12.2018
FT1 201812 1180726 38349400 Turčianska vodárenská 165,47 vodné, stočné  06/18 – 11/18 7.12.2018 18.12.2018
FT1 201812 1180727 2018184 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 200,00 nájom 12/18 7.12.2018 17.12.2018
FT1 201812 1180728 1021803582 Brantner Fatra s.r.o 371,00 prenájom VKK 7.12.2018 20.12.2018
FT1 201812 1180729 2018017 Interfusion s.r.o. 780,00 webstránka matica.sk 2.splátka 7.12.2018 18.12.2018
FT1 201812 1180730 1100078717 ITcity s.r.o. 15,00 internet 11/18 7.12.2018 8.12.2018
FT1 201812 1180731 120180801 SARTOR BOHEMIA s.r.o. 32,58 galanterny tovar 7.12.2018 11.12.2018
FT1 201812 1180732 12018 Inštitút vzdelávania MS n.o. 550,00 kultúrne vystúpenie 10.12.2018 25.12.2018
FT1 201812 1180733 1122018 Ing. Igor Račko 46,00 revízia plynových zariadení 11.12.2018 10.12.2018
FT1 201812 1180734 8010861 Mincovňa Kremnica 365,15 odznak  Matica slovenská 11.12.2018 21.12.2018
FT1 201812 1180735 1123701811 LMT, a.s. 76,88 teplo 11/18 11.12.2018 20.12.2018
FT1 201812 1180736 20180218 MT Primstav s.r.o. 1684,08 výmena odtokových žľabov 11.12.2018 8.11.2018
FT1 201812 1180737 201821 Marián Schrötter 280,00 ubytovanie – Národný autobus dobrej vôle 11.12.2018 14.12.2018
FT1 201812 1180738 4504191118 Martinská teplárenská,a.s. 1890,60 teplo 11/18 11.12.2018 17.12.2018
FT1 201812 1180739 4503111118 Martinská teplárenská,a.s. 393,38 teplo 11/18 11.12.2018 17.12.2018
FT1 201812 1180740 5021819210 Poradca podnikateľa 336,00 seminár DzPPO – ZDF 918033 11.12.2018 8.12.2018
FT1 201812 1180741 3018952264 DOXX – Stravné lístky 4232,96 stravné lístky 11.12.2018 6.1.2019
FT1 201812 1180742 2018011 Smolec Maroš – mrs 1450,00 riadenie redakcie SNN 11/18 11.12.2018 15.12.2018
FT1 201812 1180743 18038 D.P. s.r.o. 66,00 občerstvenie – konferencia SNV 11.12.2018 24.12.2018
FT1 201812 1180744 18126 La Verde s.r.o. 84,00 vreckové kalendáre 11.12.2018 19.12.2018
FT1 201812 1180745 21869 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 22,00 oprava Kia Ceed  MT993CL 11.12.2018 17.12.2018
FT1 201812 1180746 20181115 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 314,34 právne služby 11/18 11.12.2018 17.12.2018
FT1 201812 1180747 9001175692 Slovenská pošta a.s. 3060,50 poštovné SNN 11/18 11.12.2018 24.12.2018
FT1 201812 1180748 101818344 Schipro Sk, s.r.o. 152,57 pracovné oblečenie 11.12.2018 14.12.2018
FT1 201812 1180749 2018168 R E M I S 120,61 štvrťročná kontrola EPS 12.12.2018 24.12.2018
FT1 201812 1180750 2018173 R E M I S 211,86 štvrťročná kontrola EZS 12.12.2018 24.12.2018
FT1 201812 1180751 9001173952 Slovenská pošta a.s. 736,60 poštovné 11/18 12.12.2018 22.12.2018
FT1 201812 1180752 20118257 VZOR výrobné družstvo Zvolen 71,67 energie 12/18 13.12.2018 25.12.2018
FT1 201812 1180753 1181100947 Neografia,a.s. 444,60 Slovensko 04/18 13.12.2018 25.12.2018
FT1 201812 1180754 1181100943 Neografia,a.s. 427,44 Slovenské pohľady 12/18 13.12.2018 25.12.2018
FT1 201812 1180755 180036 BANKET s.r.o. 281,65 občerstvenie  – Odovzdávanie cien SP 13.12.2018 21.12.2018
FT1 201812 1180756 1201811494 Z+M servis a.s. 103,90 tonery 13.12.2018 13.12.2018
FT1 201812 1180757 2018028483 PAPERA s.r.o. 5,04 obálka kartónová 13.12.2018 28.12.2018
FT1 201812 1180758 181000260 MOBIL Tec Servis, s.r.o. 25,00 oprava mob. tel. Huawei G620 13.12.2018 6.12.2018
FT1 201812 1180759 2018028326 PAPERA s.r.o. 605,25 kancelárske a čistiace potreby 14.12.2018 26.12.2018
FT1 201812 1180760 20180020 TRADE MV s.r.o. 335,60 občerstvenie  – LÉGIE 14.12.2018 14.12.2018
FT1 201812 1180761 10182169 FORK, s.r.o. 381,74 Kultúra slova 06/18 14.12.2018 28.12.2018
FT1 201812 1180762 102018 YUVENES INFOART 200,00 divadelné vystúpenie-obhal. pam.tabule J.Jesensého 14.12.2018 25.12.2018
FT1 201812 1180763 1821275801 Alza.cz a.s. 295,08 laserová tlačiareň Canon – ZDF 918035 17.12.2018 14.12.2018
FT1 201812 1180764 201905297 Petit Press a.s. 35,00 predplatné My Turčianske noviny 2019 – ZDF 918034 18.12.2018 11.12.2018
FT1 201812 1180765 980866 Služba mestský podnik Stropkov 48,35 nájom 4.Q 2018 18.12.2018 18.12.2018
FT1 201812 1180766 181358 Signo, s.r.o. 2763,00 vlajka MS 18.12.2018 28.12.2018
FT1 201812 1180767 1800328006 SAD ZVOLEN 124,20 preprava osôb – Národný autobus dobrej vôle 18.12.2018 18.12.2018
FT1 201812 1180768 180001 OZ Beniakove Chynorany 450,00 kultúrne vystúpenie – 100.výr. ukončenia 1.sv.vojn 18.12.2018 18.12.2018
FT1 201812 1180769 20180066 Juraj Nemec – Nemec 160,00 ubytovanie – Slov. festival poézie 18.12.2018 20.12.2018
FT1 201812 1180770 220180776 Tlačiareň P+M, Turany 3135,00 publikácia – Slovenské štátoprávne snahy…. 19.12.2018 28.12.2018
FT1 201812 1180771 20180230 MT Primstav s.r.o. 17551,82 výmena okien zmluva č.2/2018 19.12.2018 24.12.2018
FT1 201812 1180772 1809612 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 2611,56 refundácia SNN 46-49/18, tlač poukážky 19.12.2018 31.12.2018
FT1 201812 1180773 802004868 ABEL – Computer, s.r.o. 32,76 tonery 19.12.2018 10.12.2018
FT1 201812 1180774 18391 MERKURY s.r.o. 1218,80 publikácia – Ondrej Bariča 19.12.2018 21.12.2018
FT1 201812 1180775 21876 autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. 77,50 oprava Škoda Fabia MT274BX 19.12.2018 26.12.2018
FT1 201812 1180776 1501800512 WESTech, spol. s r.o. 580,80 notebook LENOVO – ZDF 918036 20.12.2018 26.12.2018
FT1 201812 1180777 136718 zdravotka-PZS 161,40 zdravotný dohľad 4.Q/18 20.12.2018 22.12.2018
FT1 201812 1180778 3841801189 Mesto Poprad 83,47 energie, služby 12/18 20.12.2018 27.12.2018
FT1 201812 1180779 72018 OZ Orchester Vychodňarov 200,00 kultúrne vystúpenie – 80. výroč. Viedenskej arbitr 20.12.2018 28.12.2018
FT1 201812 1180780 62018 OZ Orchester Vychodňarov 130,00 kultúrne vystúpenie – 74. výr. skonu brig.generála 20.12.2018 21.12.2018
FT1 201812 1180781 201803009 PAPERA s.r.o. 422,59 kancelársky papier 20.12.2018 10.1.2019
FT1 201812 1180782 10182245 FORK, s.r.o. 184,70 kalendáriky 20.12.2018 3.1.2019
FT1 201812 1180783 1809636 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 1729,19 refundácia SNN 50-52/18 27.12.2018 31.12.2018
FT1 201812 1180784 1809936 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 859,20 refundácia Orol Tatranský 10-12/18 27.12.2018 31.12.2018
FT1 201812 1180785 552018 Milan ORSÁG 858,00 čistenie a obnova pam. tabule 27.12.2018 30.12.2018
FT1 201812 1180786 122018 PhDr. Emil Semanco-EMCO 1050,00 redigovanie SNN 12/18 28.12.2018 14.1.2019
FT1 201812 1180787 11800017 GAVOROVÁ s.r.o. 850,00 DTP spracovanie SNN 12/18 28.12.2018 11.1.2019
FT1 201812 1180788 2018012 Smolec Maroš – mrs 1450,00 riadenie redakcie SNN 12/18 28.12.2018 13.12.2018
FT1 201812 1180789 9001180063 Slovenská pošta a.s. 1639,88 poštovné SNN 12/18 28.12.2018 2.1.2019
FT1 201812 1180790 180382 Štefan Píri PÍRI Trans, s.r.o. 230,00 preprava osôb – Nár. autobus Dobrej vôle 28.12.2018 24.12.2018
FT1 201812 1180791 1118 YUVENES INFOART 400,00 kultúrne vystúpenie – 80. výr. Vieden. arbitráže 28.12.2018 31.12.2018
FT1 201812 1180792 11495090 Orange Slovensko a.s 892,80 mobilné poplatky 12/18 – 01/19 28.12.2018 2.1.2019
FT1 201812 1180793 901561812 GAYA,s,r,o, 33,00 internet 12/18 28.12.2018 15.12.2018
FT1 201812 1180794 152018 ADOREMUS Slov. spev. zbor 350,00 reklama na Vianočnom koncerte ADOREMUS 28.12.2018 31.12.2018
FT1 201812 1180795 28307086 SOFTIP 332,74 podpora APV 12/18 31.12.2018 14.1.2019
FT1 201812 1180796 1100078717 ITcity s.r.o. 15,00 internet 12/18 31.12.2018 8.1.2019
FT1 201812 1180797 2018195 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 41,51 vodné, stočné 08/18 – 11/18 31.12.2018 4.1.2019
FT1 201812 1180798 181427 SPOMART,MT 143,40 technik PO 4.Q/18 31.12.2018 14.1.2019
FT1 201812 1180799 4504191218 Martinská teplárenská,a.s. 2920,80 teplo 12/18 31.12.2018 16.1.2019
FT1 201812 1180800 4503111218 Martinská teplárenská,a.s. 580,92 teplo 12/18 31.12.2018 16.1.2019
FT1 201812 1180801 7350019702 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 203,36 el. energia 08-12/18 31.12.2018 17.1.2019
FT1 201812 1180802 7350019703 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 40,77 el. energia 01-12/18 31.12.2018 17.1.2019
FT1 201812 1180803 7350019704 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 282,24 el. energia 01-12/18 31.12.2018 17.1.2019
FT1 201812 1180804 7141211276 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 1,32 el. energia 01-12/18 31.12.2018 17.1.2019
FT1 201812 1180805 7131316956 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 55,60 el. energia 01-12/18 31.12.2018 17.1.2019
FT1 201812 1180806 20181219 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 300,00 právne služby 12/18 31.12.2018 16.1.2019
FT1 201812 1180807 182948 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 12/18 31.12.2018 20.1.2019
FT1 201812 1180808 18131 La Verde s.r.o. 126,00 grafické spracovanie diplomu MS 31.12.2018 30.12.2018
FT1 201812 1180809 9001184312 Slovenská pošta a.s. 918,20 poštovné 12/18 31.12.2018 21.1.2019
FT1 201812 1180810 3506116003 Stredoslovenská ener -32,59 plyn 2018 31.12.2018 24.1.2019
FT1 201812 1180811 1123701812 LMT, a.s. 214,96 teplo 12/18 31.12.2018 24.1.2019
FT1 201812 1180812 2019990593 Československá obchodná banka, 219,12 úschova CP 4.Q 2018 31.12.2018 29.1.2019
FT1 201812 1180813 1815994576 Centrálny depozitár cenných 1809,60 poplatok za vedenie CP za 2017, 2018 31.12.2018 28.2.2019
FT1 201812 1180814 6210138035 Stredoslovenská ener -1037,56 el. energia 2018 31.12.2018 22.1.2019
FT1 201812 1180815 6212122036 Stredoslovenská ener -28,12 el. energia 2018 31.12.2018 22.1.2019
FT1 201812 1180816 6318203032 Stredoslovenská ener -7,95 el. energia 2018 31.12.2018 22.1.2019
FT1 201812 1180817 6211104063 Stredoslovenská ener -68,18 el. energia 2018 31.12.2018 22.1.2019
FT1 201812 1180818 6058803050 Stredoslovenská ener -80,99 el. energia 2018 31.12.2018 22.1.2019
FT1 201812 1180819 6212123035 Stredoslovenská ener -252,91 el. energia 2018 31.12.2018 22.1.2019
FT1 201812 1180820 8870095934 Západoslovenská vodárenská 47,33 vodné, stočné 10-12/18 31.12.2018 28.1.2019
FT1 201812 1180821 180019 P&K construct s.r.o. 1437,30 splašková kanalizácia 31.12.2018 17.12.2018
2019-05-12T14:38:46+00:0030 decembra 2018 |
X