Rómska pieseň- Košice 2022


//Rómska pieseň- Košice 2022

Na sviatok rómskej piesne prišlo do Košíc  50 rómskych speváckych talentov z Košického a Prešovského kraja.

V utorok 20. septembra 2022  sa v aule Súkromného hudobného a dramatického konzervatória na Požiarnickej  1  v Košiciach konal 11. ročník krajského matičného festivalu „Rómska pieseň – Košice 2022“. Spoluorganizátormi boli Miestny  odbor Matice slovenskej v Košiciach – Myslave, Regionálne úrady školskej správy v Košiciach a Prešove, mesto Košice, mestská časť Luník 9 v Košiciach a Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium  v Košiciach. Do Košíc prišlo po výberových kolách na jednotlivých základných školách v obidvoch krajoch východného Slovenska  pol stovky rómskych spevákov a speváčok. Kvalita  speváckych vystúpení  bola tento rok  veľmi vysoká. Preto  erudovaná porota v zložení predseda Mgr. Slavomír Klempár, Mgr.  Radana Wejdlichová a Mgr. Klaudia Oláhová to mali veľmi ťažké pri výbere tých najlepších.  Krajský matičný festival Rómska pieseň – Košice  2022 slávnostne otvorili   zakladateľ krajského matičného festivalu Ing. František Mrva a zástupkyňa Súkromného hudobného a dramatického konzervatória v Košiciach PhDr. Zuzana  Šinská. V závere vystúpil na Slovensku známy Orchester ľudových nástrojov z domáceho konzervatória.

Spomenieme  ocenené talenty z obidvoch krajov východného Slovenska:

V zlatom pásme sa  aj umiestnili speváci a speváčky zo ZŠ Podjavorinskej v Košiciach a spevácka skupina zo ZŠ Podsadek pri Starej Ľubovni. V striebornom pásme sa umiestnila spevácka skupina zo ZŠ Haniska pri Košiciach.

Vyhodnotenie jednotlivcov:

Zlaté pásmo dievčatá:

Lucia Mižigarová – ZŠ Ľ. Podjavorinskej  Košice

Lucia Vidličková – ZŠ Kecerovce

Petra Gáborová – ZŠ Kecerovce

Anabela Géciová – ZŠ Budkovce

Mária Porčogošová, ZŠ Podsadek

Strieborné  pásmo- dievčatá:

Milena Hricková – ZŠ Kecerovce

Marcela Miková – ZŠ Kecerovce

Jozefína Horváthová – ZŠ Budkovce

Bronzové pásmo dievča:

Dominika Faková – ZŠ Haniska

Zlaté pásmo chlapci:

Jaroslav Zupko – ZŠ Ľ. Podjavorinskej Košice

Patrik Kroščen – ZŠ Ľ. Podjavorinskej Košice

Kristián Oračko – ZŠ Podsadek

Strieborné pásmo:

Richard Krok – ZŠ Ľ. Podjavorinskej Košice

Samuel Turták – ZŠ Haniska

Cena poroty:

 Martin Gábor – ZŠ Kecerovce

Hodnotné ceny venovali primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček a zakladateľ krajského matičného festivalu Rómska pieseň –Košice 2022 Ing. František Mrva. O občerstvenie sa postaral starosta  MČ Luník 9 v Košiciach PhDr. Marcel Šaňa. Nedá mi, aby som nespomenul perfektnú logistiku celého rómskeho festivalu, ktoré zabezpečila riaditeľka SHaDK v Košiciach  Mgr. Irena Adamová so svojim profesionálnym pedagogickým zborom.

Jozef Myslavský

2022-09-23T08:16:36+00:0022 septembra 2022 |Košický kraj|
X