25. výročie Zvrchovanosti Slovenskej republiky

thumbnail

Vladimír Mečiar, Ivan Gašparovič a Ján Smolec medzi matičiarmi Vladimír Mečiar, Ivan Gašparovič a Ján Smolec medzi matičiarmi

Vatra zvrchovanosti pri Kremnických Baniach oslávila 25. výročie Vyhlásenia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky, tohtoročná bola „matičná“. Symbolicky pri geografickom strede Európy si pripomenuli toto historické svedectvo napredovania k samostatnému slovenskému štátnemu útvaru spoločne s Maticou slovenskou ďalší organizátori – obec Kremnické Bane a mesto Kremnica práve v sobotu 15. júla, dva dni pred touto dejinnou udalosťou. Medzi prítomných vlastencov, národovcov a roduverných Slovákov zavítal bývalý prezident Ivan Gašparovič, svojimi príhovormi ich pozdravili niekoľkonásobný predseda slovenskej vlády Vladimír Mečiar, predseda MS Marián Tkáč, novinár, bývalý poslanec parlamentu a šéfredaktor denníka Slovenská REPUBLIKA Ján Smolec, ktorí sa v príhovoroch zamerali na pripomenutie historických udalostí, ktoré tvorili nielen uchovanie týchto myšlienok, zveľadenie a rozvoj štátnosti.  Pripomenuli taktiež potrebu ich zachovania pre ďalšiu budúcnosť predovšetkým z hľadiska odovzdania „štafety“ nastupujúcej strednej a mladej generácie, ako aj uchovanie týchto tradícií. Ďalej vystúpili starosta obce Kremnické Bane Juraj Vozár či poslanec Národnej rady SR Milan Uhrík, po ktorých sa prihovoril o potrebe spojenia národného aj s kresťanstvom rímskokatolícky kňaz Ján Košiar, ktorý z tohto hľadiska kontinuálne prešiel od vzniku súčasnej štátnosti až po súčasnosť. Podujatie moderoval Marek Hanuska, tajomník MS, ktorý taktiež poďakoval aj ďalšiemu organizátorovi Milanovi Rybárskemu, predsedovi matičného miestneho odboru Kremnica, a privítal podpredsedu MS Mariána Gešpera, hovorcu Kongresu slovenskej inteligencie (KSI) Viliama Komoru a pozdravil v mene predsedu KSI Petra Štrelingera. V bohatom programe následne v Areáli stredu Európy vystúpili účinkujúci, matičiari, z viacerých slovenských krajov. Menovite spomeňme súbory Dychová hudba Minciar Kremnica, Spevácka skupina Prameň Žarnovica, Spevácka skupina Krnohári Brezno, Folklórna skupina Hrušov, Folklórny súbor Vepor Klenovec či Country skupina Krpci Prievidza, ktorí prispeli nielen k skvelej nálade, ale aj pozdvihli národné kultúrne pocity prítomných. Keď sa začalo stmievať, kratučko pred dvadsiatou hodinou, za všeobecného veselia, radosti a očakávania bola zapálená Vatra zvrchovanosti povyše pamätníka stredu Európy, na kopčeku. Postupne ju zažínali starosta Kremnických Baní Juraj Vozár, primátor Kremnice Alexander Ferenčík, podpredseda MS Marián Gešper a predseda MO MS Kremnica Milan Rybársky. Do neskorých nočných hodín bolo okolie vatry dejiskom pozitívnych a prospešných debát o slovenskej štátnosti, vlastenectve a slovenskej ako i európskej budúcnosti, ktorej sa zúčastnili okrem iných nielen súčasní, ale aj bývalí predstavitelia slovenského štátneho, verejného, spoločenského či kultúrneho života, a to za sprievodu živej slovenskej a hlavne ľudovej hudby. Podujatie vatry zvrchovanosti si pripomenuli žijúci iniciátori tejto myšlienky, vtedajší predstavitelia Kongresu slovenskej inteligencie a zároveň matičiari Peter Štrelinger, Ján Smolec či Marián Tkáč, ktorí nezabudli ani na tých, čo tu už nie sú - na Romana Kaliského či Drahoša Machalu. V ďalších diskusiách vyvstala nádej a presvedčenie, že dnešná mladá a stredná generácia, ako verní nasledovníci, budú niesť pomyselnú štafetu, zachovávať slovenské národné a vlastenecké idey, a to tak v Matici slovenskej, na pôde Kongresu slovenskej inteligencii, ale aj v ďalších organizáciách v prospech Slovákov a Slovenskej republiky. Predseda Kongresu slovenskej inteligencie Peter Štrelinger sa v zaslanom pozdrave navyše vyjadril „...o nástupe novej generácie, o preberaní žezla... Aby mladí mali viac sebavedomia, napokon, nemáme sa za tých 25 rokov za čo hanbiť. Slovensko dosiahlo predsa veľa úspechov: v športe, v ekonomike, vo vede, v kultúre, atď.“ Verme, že všetko to dobré bude trvať, nasledujúca generácia, alebo aspoň niekoľkí mladí slovenskí vlasteneckí nadšenci, zachovávajú odkaz, ktorí zanechali ich "otcovia", preberali a preberajú to pomyselné žezlo a budú ďalej pokračovať v práci pre národ. Slovensko a Európa teda majú nádej, že dôjde k ich záchrane, zveľadeniu a rozvoju pre nasledujúce generácie. Podnetným vyvstáva, že predseda Vlády SR Robert Fico, ktorý sa aktívne podieľal na vzniku súčasnej slovenskej štátnosti a dodnes sa ku nej hrdo hlási, sa na inej vatre – v Starej Bystrici na Kysuciach – v tento deň vyslovil o potrebe každoročných celonárodných osláv a prisľúbil, že na budúci ročník vláda vyčlení na to aj finančné prostriedky. Treba dúfať, že táto tradícia, ktorá mysticky siaha do dávnej slovenskej histórie, teda nezanikne a bude naďalej nasledovať a udržiavať pochodeň našej štátnosti – a tento deň sa raz stane sviatkom všetkých Slovákov ako súčasť novodobej histórie národa, ktorý je hrdý na svoju slobodu a svojbytnosť.

Viliam Komora
Foto: Lujza Komorová, Ivan Paška

článok neprešiel jazykovou úpravou

M. Gešper, M. Tkáč, V. Mečiar a J. Smolec s manželkou sledujú v publiku program - Foto- Lujza Komorová

 

Hudobné vystúpenie - Foto- Lujza Komorová
I.-Gašparovič-predseda-podpredseda-a-ďalší-matičiari-a-starosta-Kremnických-Baní-Foto-Ivan-Paška
Matičiari s V. Mečiarom pred kameňom vzniku slovenskej štánosti a stredu Európy - Foto- a. a.
Predseda a tajomník MS - Foto- Lujza Komorová
Predseda MO MS M. Rybársky zapaľuje vatru, za ním stoja-starosta Kremnických Baní, podpredseda MS a primátor Kremnice - Foto- Lujza Komorová
Príhovor V. Mečiara - Foto- Lujza Komorová
Hymnou Slovenskej republiky sa začal program - Foto- Viliam Komora