Vatra zvrchovanosti – Štrba


//Vatra zvrchovanosti – Štrba

Drahí matiční priatelia, Štrbania, drahí Slováci,

je pre mňa veľkou cťou prihovoriť sa k vám dnes 21. júla na tejto vatre zvrchovanosti. Ideálne je spojená s výročím narodenia veľkej osobnosti našich dejín generála Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa narodil 21. júla 1880. Zažiaril ako meteor v našich dejinách a prežil krátky život príznačný pre hrdinu, keď tragicky zahynul 4. mája 1919. Dodnes kolujú o jeho smrti nespočetné dohady, pretože sa nehovorí pravda. Ak chceme, aby nám potomkovia uverili, musíme bezpodmienečne statočne hovoriť pravdu bez ohľadu na politiku, ktorá je zakaždým účelovo tendenčná.
Pravda nás oslobodí, iba tá, ktorej žil, bojoval za ňu a bránil ju aj náš Štefánik. Tento citát bude na jeho pamätníku, ktorý bude postavený pred okresným súdom v Poprade, dúfajme, že v októbri tohto roku pri príležitosti 100. výročia ČSR a nadchádzajúceho 100. výročia jeho smrti v roku 2019.
Generál Milan Rastislav Štefánik, rodák z Košarísk, za 39 rokov svojho heroického, strastiplného života dokázal vzlietnuť k hviezdam, bol vedcom, astronómom, bádateľom. Počas 1. svetovej vojny francúzskym vojakom, letcom a generálom. Bol diplomatom a politikom, otváral cesty k československej štátnosti ako jej osnovateľ a spolutvorca štátnych symbolov. Stál na čele československých légií v Rusku. Jeho život predčasne vyhasol, keď ho vlasť najviac potrebovala. Žiaľ, ako všetci roduverní Slováci, aj on umiera mladý.

„Ach, bol to orol! Ponad Tatry,
ba ponad šíry svet jak slávne krúžil on,
v širokých prsiach plápol vatry,
sa vznášal ponad samý nebasklon.“

Martin Braxatoris Sládkovič: Na Bradle

Nuž túžba tiahne k orlu – generálu,
pozdraviť si ho prevrele
a vzdať mu hold a zapieť chválu
a vypočuť, čo povelie…

 

Z myšlienok:

Som Slovák telom i dušou, nepoznám lásku polovičnú.

Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem!

My zvíťazíme, lebo našimi heslami sú: LÁSKA, PRÁCA, POCTIVOSŤ, heslá to budúcich, Boh daj, šťastnejších vekov.

 

Ľ. Hrehorčáková

2018-07-23T15:36:52+00:0023 júla 2018 |Prešovský kraj|
X