3. ročník folklórnych slávností

thumbnail

Dubinné, 29. 7. 2017

 

Miestny odbor Matice slovenskej v Dubinnom patrí k mladým odborom, avšak iba vekom. Svojou činnosťou, entuziazmom a aktivitou patria k popredným matičiarom bardejovského okresu.
Dubinné je obec, ktorá bola podľa ústneho podania založená na okraji prastarého dubového lesa. Dub bol pre starých Slovanov najposvätnejší strom, bol zasvätený hromovládcovi Perúnovi a imponoval svojou silou, mohutnosťou a tvrdosťou dreva. Pre obec je tento dub symbolom, ktorý je s históriou obce nerozlučne spätý. S obcou Dubinné je nerozlučne spätá aj Folklórna skupina Dubinčan, pod vedením Jána Tomča. V tomto roku okrem iných podujatí zorganizovali aj 3. ročník folklórnych slávností, ktoré sa konali v prírodnom amfiteátri obce Dubinné v sobotu, 29. júla 2017 v popoludňajších hodinách. V úvodnom príhovore starostu obce Ing. Milana Hudáka odzneli slova vďaky a potešenia , v príhovore podpredsedu Matice slovenskej JUDr. Mariána Gešpera slová nadšenia a povzbudenia k ďalšej práci. O tom, že bolo na čo pozerať svedčia folklórne skupiny Kurimjan z Kurimy, Matičiar zo Sveržova za doprovodu heligonkárov, Lazanka z Hankoviec, mladá sólistka z Ortuťovej a domáci Dubinčan pripravili skvelý program lahodiaci uchu i oku každého diváka.
Ukázala sa však stará pravda, že koho raz ošľahne folklórny oheň, ten už nikdy nevyhasne. Z 21 rokov tlejúcej pahreby sa predsa rozhorel nový a ešte silnejší oheň. Teraz sa k speváckym skupinám mužov a žien manželov Tomčovcov sformovala aj tanečná skupina pod vedením Moniky Kovalikovej. Teší nás, že do diania v dedinskej folklórnej skupiny sa zapojili všetky generácie. Folkloristi majú v obci širokú podporu. Už dnes sa tešíme na ďalší ročník.

Gabriela Kaščáková,
OP MS Bardejov

článok neprešiel jazykovou úpravou