60 rokov od úmrtia básnika Ivana Kraska


//60 rokov od úmrtia básnika Ivana Kraska

Lukovištia 9. 3. 2018

„Zmráka sa, stmieva sa, k noci sa chýli. Od hory, od lesa tak plače, kvíli…“

Známe verše vedúcej osobnosti slovenskej moderny básnika Ivana Kraska poznajú už žiaci základných škôl. Jeho básne sú v prvom rade spoveďou srdca a intelektu, ale jeho posolstvo v nich môžeme vnímať aj v zmysle národnom, ba až všeľudskom. Hostia a matičiari z okresu Rimavská Sobota spolu s potomkami Ivana Kraska a predstaviteľmi obce Lukovištia, ktoré sú rodiskom, ako aj miestom posledného odpočinku významného slovenského básnika, si v piatok 9. marca 2018 pripomenuli 60 rokov od jeho úmrtia. Organizátori podujatia ocenili prítomnosť hlavne mladej generácie – študentov stredných škôl a gymnázií z Rimavskej Soboty a Tisovca v sprievode ich riaditeľov a učiteľov slovenského jazyka a literatúry. Pietna spomienka sa konala pri hrobe básnika. Na pozadí fujarových tónov pána Dušana Cebera predniesla básne Ivana Kraska moderátorka Ing. Milana Jutková. Život a dielo básnika priblížila starostka obce pani Alena Segedyová. Program pokračoval v evanjelickom kostole v Lukovištiach, kde sa prítomní mohli započúvať do básnikových veršov v podaní maestra Juraja Sarvaša. Literárno-hudobná kompozícia pod názvom „Moje piesne“ pokračovala vystúpením mužského speváckeho súboru Danubius Octet Singers s dirigentom Danielom Simandlom. Po ukončení hlavného programu boli všetci účastníci pozvaní na malé občerstvenie do kultúrneho domu, kde sa nachádza aj Pamätná izba Ivana Kraska.

PhDr. Ingrid Šulková,
riaditeľka DMS Rimavská Sobota

2018-03-13T15:56:07+00:0013 marca 2018 |Banskobystrický kraj|
X