95. VÝROČIE ZALOŽENIA MO MS Valaská


//95. VÝROČIE ZALOŽENIA MO MS Valaská

1. prehliadka pamätnej izby, novej výborovne a osobností obce Valaská

Dňa 18. 2. 2018 o 15. hodine zavítali do našej obce predseda MS JUDr. Gešper, prvý podpredseda MS Mgr. Hanuska, člen výboru MS Mgr. Hájnik. Privítali ich dievčatá v krojoch (Saška Vrbovská, Zuzka Blahútová) tradičným slovenských spôsobom – chlebom a soľou. Následne ich pozdravil predseda MO MS PaedDr. Magera a zároveň poprosil členky výboru Ing. Fischerovú a p. Havrilovú, aby vzácnym hosťom predstavili pamätnú izbu a osobnosti našej obce, prítomný bol aj starosta obce Ing. Uhrín. Potom sme sa presunuli do priestorov novej výborovne MO MS vo Valaskej.

2. kultúrny program v priestoroch KD vo Valaskej

O 16. hodine sa začal kultúrny program básňou moderátorky p. Kurekovej a potom zaznela hymna MS v podaní spevokolu Lipka pri MO MS vo Valaskej. O ďalší kultúrny zážitok sa postarali učitelia a veľmi talentovaní žiaci zo ZUŠ vo Valaskej, pozvanie prijal spevák Martin Vetrák, ktorý krásnymi slovenskými piesňami roztlieskal prítomných. Na záver programu vystúpil spevokol LIPKA.

Slávnosť obohatilo aj odovzdávanie cien, a to cena MS – strieborná medaila MS, ktorú prišiel osobne odovzdať predseda MS predsedovi MO MS vo Valaskej. Za aktívnu činnosť dostala vecný dar aj dlhoročná predsedníčka MO MS Ing. Fischerová. Obecný úrad si veľmi váži prácu matičiarov v našej obci, a preto im udelil starosta obce Ing. Uhrín pamätnú plaketu za pomoc pri organizovaní kultúrnych akcií a za zachovávanie kultúrneho dedičstva obce počas 95 rokov aktívnej činnosti.

Veľmi milou časťou programu bol krst publikácie Slovník nárečových výrazov obce Valaská, ktorej autorkou je Ing. Fischerová, krstným otcom knihy sa stal predseda MS JUDr. Gešper. Kniha sa krstila vodou z Hrona.

3. slávnostná recepcia spojená s odovzdávaním pamätných listov

Poslednou častou programu bola slávnostná recepcia, ktorá sa začala o 17.30 hodine v priestoroch výstavnej siene KD vo Valaskej. Na úvod predseda MO MS udelil pamätné listy 13 aktívnym členom MO MS vo Valaskej. Starosta obce Ing. Uhrín, im poďakoval formou kvetinového daru. Naše pozvanie prijali aj bývalí predsedovia MO MS vo Valaskej, a to Ing. Oravec, Ing. Minárik a p. Jenča. Medzi hosťami nechýbali ani zástupcovia z radov regionálnej MS, a to okresná predsedníčka MS MUDr. Bučková, dlhoročná predsedníčka p. Macuľová, p. Horáčková, doc. Tužinský, zamestnanci Obecného úradu Valaská, poslanci Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, ako aj ďalší podporovatelia a sympatizanti MO MS vo Valaskej.

Chceme sa veľmi pekne POĎAKOVAŤ všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou pričinili o obohatenie a spestrenie našej milej slávnosti. ĎAKUJEME vedeniu OÚ vo Valaskej za finančnú pomoc, ako aj Matici slovenskej.

PaedDr. Matúš MAGERA,
predseda MO MS Valaská
FOTO: Štefan Németh, Mgr. Kristína Magerová

 

 

 

2018-03-01T08:12:25+00:001 marca 2018 |Banskobystrický kraj|
X