Beseda o Matici slovenskej

thumbnail

Lučenec, 6. 8. 2018

Dňa 6.8.2018 sa v priestoroch Domu Matice slovenskej v Lučenci uskutočnila beseda o Matici slovenskej pri príležitosti 155. výročia jej založenia.
Úvodom p. Miroslava Podhorová, poverená riaditeľka Domu Matice slovenskej v Lučenci, privítala prednášajúceho – p. Dušana Kubinca z Utekáča – prvého riaditeľa Domu Matice slovenskej v Lučenci,  ako aj  ostatných prítomných.
Pán Kubinec oboznámil úvodom účastníkov besedy s poslaním  Matice slovenskej – celonárodnej kultúrnej ustanovizne so sídlom v Martine. V ďalšom bode programu uviedol, že cieľom Matice slovenskej je pestovať v mládeži túžbu po poznaní národných dejín, kultúry a vzťah k národným tradíciám.
Atmosféru  doplnilo aj hudobné vystúpenie tanečníkov z DFS Jánošík z Fiľakova.

Miroslava Podhorová

článok neprešiel jazykovou úpravou