Krajská rada MS TT SK rokovala v Abraháme


//Krajská rada MS TT SK rokovala v Abraháme

Krajská rada Matice slovenskej Trnavského kraja sa na svojom pravidelnom rokovaní stretla v klube Matice slovenskej v Abraháme, kde prebiehalo rokovanie podľa vopred oznámeného programu, ktorý bol uvedený na pozvánke.

Členov KR MS TT SK a ostatných pozvaných na úvod privítala predsedníčka MO Matice slovenskej v Abraháme Anna Klementová a popriala všetkým úspešné rokovanie.

Potom sa už vedenia zasadnutia ujal predseda KR MS TT SK Martin Bodis. Oboznámil prítomných s programom a požiadal o slovo tajomníka MS a riaditeľa Domu Matice slovenskej v Galante Petra Schvantnera. Tajomník MS najskôr zablahoželal predsedovi KR MS TT SK k funkcii generálneho riaditeľa Národného inštitútu vzdelávania mládeže a poprial mu veľa úspechov v náročnej práci.

Tajomník MS a riaditeľ Domu Matice slovenskej v Galante Peter Schvantner informoval o akciách, ktoré Ústredie plánuje v blízkom čase organizovať. Ide hlavne o Národné matičné slávnosti, ktoré budú v dňoch 3. a 4.8.2024 v Martine, bude zabezpečený autobus, pokiaľ bude zo strany matičiarov o účasť na slávnostiach záujem. Informoval o pripravovaných folklórnych slávnostiach v Bratislave.

Ďalej informoval o akciách, ktoré plánuje Dom MS v Galante, napr. Vatra zvrchovanosti 17.7.2024 v Átriu MS. Zároveň informoval prítomných o akciách, ktoré Dom MS  Galante organizoval, ako napr. Šaliansky Maťko prednes poézie a prózy, Kantiléna, spomienka na Karola Duchoňa, ktorá mala veľký úspech..

Následne informovali o činnosti od začiatku roka 2024 prítomných predsedovia a zástupcovia jednotlivých miestnych odborov, ako  Abrahám, Trnava, Šoporňa, Petrova Ves, Sereď a Cífer.

Činnosť jednotlivých miestnych odborov je bohatá, rôznorodá v rámci ich možností a finančných prostriedkov.

Zástupcovia jednotlivých MO sa navzájom informovali o pripravovaných akciách, prípadne termínoch, pokiaľ by bol záujem sa týchto aktivít zúčastniť. Ide o folklórne slávnosti v Križovanoch nad Dudváhom, aktivitu MO MS Šoporňa Radošinské naivné divadlo. Termíny akcií budú včas zverejnené.

Nakoľko je každé rokovanie KR MS TT SK v inom regióne, budúce zasadnutie bude na Záhorí. Termín a miesto bude včas členom KR MS TT SK oznámené.

Zasadnutie sa nieslo tak ako doteraz v priateľskom ovzduší a  tešíme sa na stretnutie členov KR MS TT SK s predsedami MO MS na Záhorí.

Anna Klementová, členka KR MS TT SK

 

2024-05-06T15:24:45+00:006 mája 2024 |Trnavský kraj|
X