Články zo slovenského života v zahraničí 2016


//Články zo slovenského života v zahraničí 2016

Báčsky Petrovec: Slávnosti Slovákov v Srbsku

Slovenské národné slávnosti v Srbsku V Báčskom Petrovci (Srbsko) a v okolitých slovenských osadách konali sa v dňoch 5. – 7. augusta jubilejné 25. obnovené Slovenské národné slávnosti. Od roku 2009 sú tieto slávnosti aj oficiálnym celoštátnym srbským [...]

Slovenčina v knižnici mesta Olomouc

Olomouc, 15. 6. 2016 Pracovníčky detského oddelenia knižnice v Olomouci vedené Mgr. M. Orlichovou vypracovali projekt a získali peniaze na nákup slovenských kníh. Dňa 15. 6. 2016 tieto knihy predstavili [...]

X