,,Čičavské dzivčatá a parobci“ pri príležitostí 155. výročia vzniku MS


//,,Čičavské dzivčatá a parobci“ pri príležitostí 155. výročia vzniku MS

Čičava, 23. 9. 2018

MO MS v Čičave usporiadal 23. septembra 2018 matične slávnosti pod názvom ,,Čičavské dzivčatá a parobci“ pri príležitosti 155. výročia vzniku MS. Predseda MO MS Ing. Ladislav Kalafa v úvode vyzdvihol poslanie MS, ktoré je od jej vzniku v roku 1863 nemenné a vždy bude vznešené. Pripomenul aj cyrilo-metodské dedičstvo, ktoré je silné nielen v slovenských súvislostiach, ale aj v obci Čičava. Zdôraznil, že folklór je neodmysliteľne spojený so slovenským ľudovým umením a nárečím. Slovenské nárečia sú pokladmi, studnicami, dokumentmi a svedectvami minulosti. Pokiaľ žijú, žije aj národ. Z hostí vystúpil predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper. Vyzdvihol prácu MO MS v Čičave, a to konkrétne odhalenie dvoch pamätných tabúľ venovaných dejinám obce a bronzovej busty Andreja Hlinku, čo prekonáva každý MO MS v okrese Vranov nad Topľou.
Slávnosti sazačali najznámejšou piesňou, ktorá vznikla v Čičave: „Želeňeju še chotári.“ Čičavské dzivčatá prezentovala svojím vystúpením Barbora Švarná, víťazka sóloveho spevu Roztokov v Banskom a Makovickej struny. V Čičave sa v minulostí spievalo veľa a často. Piesne z nášho regiónu prezentovali vranovskí a zemplínski heligonkári. Vrcholom slávnosti bolo vystúpenie tanečnej školy folklóru Orgonina z Vranova nad Topľou. Predviedli nám fľaškový a ložkový tanec zo Zámutova, párový čardáš z Rakovca, čardáš z Parchovian, mazurky z Pavloviec a spevy z Čičavy a okolia. Záver vystúpenia patril gospelovej skupine F6. Akcia bola zrealizovaná s finančnou podporou Matice slovenskej.

Ladislav Kalafa,
predseda MO MS Čičava

 

 

2018-10-02T10:23:44+00:002 októbra 2018 |Prešovský kraj|
X