Členský diplom od národného umelca Martina Benku pripomenie oživotvorenie Matice slovenskej


/, Žilinský kraj/Členský diplom od národného umelca Martina Benku pripomenie oživotvorenie Matice slovenskej

Archív Matice slovenskej ukrýva vzácne diplomy s čierno-bielou ilustráciou národného umelca Martina Benku, ktorý bol odovzdávaný ako diplom Matice slovenskej svojim zakladajúcim členom. Jeden získal aj slávny britský historik Robert William Seton-Watson. Excelentný slovenský výtvarník ho pre Maticu slovenskú vytvoril v 20. rokoch minulého storočia po obnovení činnosti ustanovizne v roku 1919.

„Diplom Matice slovenskej vznikol z iniciatívy vtedajšieho matičného vedenia a dostali ho také zvučné mená, ako bol Jozef Cíger-Hronský, Pavol Országh-Hviezdoslav, Štefan Krčméry, Ladislav Novomeský i samotný Martin Benka. Zo zahraničných mien to bol Robert William Seton-Watson alebo Tomáš Garrigue Masaryk. Aj oni patrili k tisícke zakladajúcich členov Matice slovenskej v období prvej Československej republiky, čo znamenalo, že prispeli finančnou čiastkou 1 000 Kč na činnosť Matice slovenskej. Stať sa zakladajúcim členom takýmto spôsobom je možné aj v súčasnosti,“ uviedol riaditeľ Archívu MS Pavol Madura. Matica slovenská uchováva vo svojom špecializovanom verejnom archíve len pár takýchto originálov, ktoré spätne získala akvizičnou činnosťou. „Jeden z týchto diplomov je pre verejnosť vystavený v stálej expozícii Archívu MS v Dome Jozefa Cígera-Hronského v Martine. Určite si však Benkovo dielo zaslúži bližšie vedecké bádanie, pričom verím, že sa k tomu dostaneme už tento rok,“ doplnil riaditeľ P. Madura. Matiční archivári sa v oblasti vedeckého výskumu budú v roku 2019 venovať vývoju členského hnutia a zhodnoteniu pôsobenia vyše tisíc miestnych odborov Matice slovenskej v prvej polovici 20. storočia.

Matica slovenská chce pri príležitosti 100. výročia svojho oživotvorenia priblížiť verejnosti túto umelecky hodnotnú ilustráciu Martina Benku, a zároveň tak prostredníctvom novodobej vyfarbenej verzie popularizovať svoje dejiny na celoštátnej úrovni aj v jednotlivých regiónoch Slovenska.

 

X