Cyrilo-metodské slávností 2017

thumbnail

...počujte, čo vám vlastný rozum hovorí, počujte všetci, celý národ sloviensky,
počujte Slovo, od Boha vám zoslané, Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi,
Slovo, čo um aj srdce vaše posilní, Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví...

Aj tieto slová Proglasu zazneli 5. júla v evanjelickom kostole v Bardejove, kde sa uskutočnil 22. ročník Cyrilometodských slávností ekumenickej jednoty. Hostiteľmi boli Okresná rada Matice slovenskej v Bardejove a Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove.
Tieto slávnosti sa vždy konali pod holým nebom, až tento rok, vzhľadom na nepriaznivé počasie sa konali v interiéri0 kostola, čo umocnilo atmosféru sviatočného večera. Podujatie aj tento rok prilákalo mnoho divákov všetkých vekových kategórii. Tento rok patronát Cyrilo-metodských slávností prevzala evanjelická cirkev augsburského vyznania. Slávnostným príhovorom podujatie otvoril a celým programom sprevádzal Mgr. Art. Juraj Bochňa, ArtD., riaditeľ HOS Bardejov a predseda OR MS Bardejov, za Maticu slovenskú Bc. Gabriela Kaščáková, Dušan Pribula a Mgr. Ján Kalist. Život, dielo a význam sviatku Cyrila a Metoda vo svojom príhovore vyzdvihol biskup Východného dištriktu ECAV Mgr. Slavomír Sabol, tiež správca farnosti ECAV v Bardejove , Mgr. Ján Velebír. V kultúrnom programe vystúpil evanjelický cirkevný zbor z Bardejova, Vocals z Prešova, detský spevácky zbor VINIMINI z Bardejova a gospelová kapela Slnovrat z Bardejova.
Spomienková slávnosť Solúnskych bratov sa stala duchovnou stopou, stopou, ktorá zanechala v procese konštituovania národnej identity Slovákov hlboký a nezmazateľný význam. O to viac si uvedomujeme, že dialóg s ich dielom, je stále otvorený – z minulosti poučný, pre prítomnosť autentický a do budúcnosti inšpiratívny.

Bc. Gabriela Kaščáková

článok neprešiel jazykovou úpravou