Deň, kedy je dobré vedieť

thumbnail

Lučenec, 21.- 23. 2.  2017

Sú dni, keď je dobré vedieť. Aký deň práve máme a čím je iný? Vedieť kto formoval slovenčinu, podľa akého nárečia a kedy bola vyhlásená za spisovný jazyk? Čo znamená materinský jazyk a prečo si ho pripomíname?
Také a podobné otázky boli pripravené pre všetkých účastníkov podujatia v Dome Matice slovenskej v Lučenci, ktoré sa 21. februára konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka. Je dobré vedieť! Lebo kto vedel, dostal malý darček. No najmä si milou formou pripomenúť vedomosti zo školy. Aj zaspomínať. Možno na prvú uspávanku, či rozprávku alebo pieseň, či pobaviť sa na zábavných výrazových spojeniach.
Podobne, aj štvrtkové dopoludnie 23. februára sa na Základnej škole M.R.Štefánika v Lučenci nieslo v tomto duchu a po úvodnej prezentácii Domu MS o význame materinského jazyka predviedli sa žiaci z oboch stupňov vyučovania v prednese, speve, či konverzácii vo svojom materinskom jazyku. Poznanie a spoznávanie sa navzájom, aj o tom je materinský jazyk.
Medzinárodný deň materinského jazyka vyhlásili na konferencii UNESCO v roku 1999 na počesť bangladéšskych študentov, ktorých v roku 1952 zastrelili príslušníci polície počas manifestácie na podporu materinského jazyka a má viesť k tomu, aby si všetky národy sveta uvedomili hodnotu jazykov, ako kultúrneho dedičstva ľudstva.
Materinský jazyk je jazykom, ktorým sa nám mama prvýkrát prihovorila a jazykom, ktorým sme vyslovili naše prvé slová a jeho cena je nevyčísliteľná. Rodný jazyk je kľúčovým prostriedkom našej identity – toho, kým sme, za koho sa sami považujeme a za koho nás považujú ostatní. Lebo jazyk je aj jedným z prvkov vyjadrenia príslušnosti k národu. No nie všetky národy majú svoj vlastný jazyk, nie všetci, čo hovoria anglicky, musia byť aj Angličanmi. Materinský jazyk nás, tak ako kultúra, spája a zároveň i odlišuje od ostatných. Vo svete dnes existuje približne tri tisíc rôznych jazykov, no najpoužívanejších je ich len stovka a nimi hovorí tri štvrtiny obyvateľov Zeme. A my môžeme byť právom hrdí, že naša slovenčina našla si medzi nimi svoje miesto. No bez toho, aby bola záležitosť nášho jazyka niekedy pre niekoho dôležitá, by sme dnes len ťažko poznali slovko mamička, či ľúbozvučné – ľúbim ťa. No a práve deň, akým je Medzinárodný deň materinského jazyka je tu , aby nám pripomenul, že Cyril a Metod, Anton Bernolák, či Ľudovít Štúr, to nie sú len páni z dejepisu, ale osobnosti, vďaka ktorým je na palete jazykov aj naša slovenčina.
Nemusíme práve skladať oslavné básne a nevadí, ak sme si tento deň nestihli pripomenúť. Stačí ak budeme jazyk, v ktorom sme vyslovili naše prvé slová, považovať za ten najkrajší a nezanevrieme naň. Lebo aj keď sa múdro hovorí, že koľko rečí vieš, toľko krát si človekom, a ovládanie jazykov nám uľahčuje život, rozširuje naše vedomosti a je plusom pre každého z nás, materinský jazyk ostáva tým najvzácnejším. Môžeme ovládať množstvo rečí na perfektnej úrovni, ale keď sme skutočne smutní alebo veselí, tie najlepšie myšlienky nám napadnú práve v materinskom jazyku.

Alena Rezková
Dom Matice slovenskej Lučenec

fotografia z podujatia