Informačné ústredie Matice slovenskej

Informačné ústredie (ďalej len IÚ) je útvar pre mediálnu, informačnú, vydavateľskú, vzdelávaciu, propagačnú činnosť doma a v zahraničí. IÚ zabezpečuje poskytovanie informácií o činnosti a postojoch Matice slovenskej
vo vzťahu k matičnému hnutiu a verejnosti.
Riaditeľa IÚ vymenúva predseda Matice slovenskej na základe výberového konania.

Pracovníčka Informačného ústredia MS

Ing. Ivana Poláková
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/381 2836
Mobil: 0905/ 827 665
E-mail: ivana.polakova@matica.sk
webmaster@matica.sk