Informačné ústredie Matice slovenskej


//Informačné ústredie Matice slovenskej
Informačné ústredie Matice slovenskej2022-05-30T08:55:12+00:00

Informačné ústredie Matice slovenskej

Informačné ústredie (ďalej len IÚ) je útvar pre mediálnu, informačnú, vydavateľskú, vzdelávaciu, propagačnú činnosť doma a v zahraničí. IÚ zabezpečuje poskytovanie informácií o činnosti a postojoch Matice slovenskej vo vzťahu k matičnému hnutiu a verejnosti.
Riaditeľa IÚ vymenúva predseda Matice slovenskej na základe výberového konania.

Tajomník MS pre informačnú a mediálnu oblasť

RNDr. Ján Seman

Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: +421 43 381 28 42
Mobil: 0905 293 622
E-mail: jan.seman@matica.sk

media@matica.sk

X