Záujem o zahraničných Slovákov


/, Zahraničie/Záujem o zahraničných Slovákov

Posledný piatok v apríli patril pracovnej porade zamestnancov Matice slovenskej v zložení Marek Nemec – druhý podpredseda MS pre slovenské zahraničie a jazykovo zmiešané územia, Pavol Madura – vedecký tajomník MS, Katarína Koňariková – riaditeľka Krajanského múzea (KM) MS a Erik Germuška – riaditeľ Domu Matice slovenskej v Prešove a pracovník KM pre slovanskú problematiku. Predmetom schôdze bolo plánovanie aktivít smerom k našim krajanom, Slovákom žijúcim v zahraničí, o ktorých sa na Slovensku málo vie, hoci sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Ich osudy sú stále príťažlivé aj pre vedecko-výskumnú činnosť.

Hovorili sme o riešení problému nedostatku slovenskej literatúry pre deti a mládež, o možnostiach ako zabezpečiť vzdelávacie pracovné zošity pre slovenské základné a stredné slovenské školy na Dolnej zemi, ale i o blížiacich sa výnimočných kultúrnych podujatiach. V júni sa v Martine bude konať vedecká konferencia pod názvom Slovenské ženy v národnom hnutí. V rámci konferencie privítame delegáciu krajanov zo srbskej Vojvodiny a zaznie niekoľko príspevkov na dolnozemskú problematiku, ktorá je taktiež spätá s výnimočným postavením žien v národnom spoločenstve. V auguste si pripomenieme 180. výročie Tatrína a pri tejto príležitosti bude v Liptovskom Mikuláši inštalovaná výstava, ktorá sa vzápätí stane putovnou po Dolnej zemi. Plánovaná trasa má ísť cez Bulharsko – Sofia, Rumunsko – Nadlak, srbskú Vojvodinu – Kovačica a Maďarsko – Slovenský Komlóš. Krajanské podujatia vyvrcholia v septembri v Komárne, kde privítame dolnozemské folklórne súbory, ktoré počas trojdňových osláv predstavia kultúrne dedičstvo našich predkov v podobe tancov a piesní.

Krajanské múzeum Matice slovenskej zvažuje obnovenie detských letných tábor pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí ako aj deti žijúce na Slovensku. Tábory budú tematicky orientované na výtvarné, literárne, dramatické, remeselné, tanečné atď. Cieľom je, aby sa deti na záver tábora mohli prezentovať svojou kreatívnou tvorbou počas pobytu a aby táto tvorba bola predstavená aj širšej verejnosti.

To je len hŕstka nápadov, ktorá sa počas konštruktívnej pracovnej debaty zrodila a verím, že sa nám všetky plány podarí aj úspešne realizovať. Slováci žijúci v zahraničí sú súčasťou nášho národa a zachovávajú podstatnú súčasť kultúrneho dedičstva predkov, ktorú je potrebné si pripomínať vo všetkých možných smeroch.

Autor: Katarína Koňariková

2024-04-29T12:46:31+00:0029 apríla 2024 |Aktuálne informácie Matice slovenskej, Zahraničie|
X