Krásne životné jubileum nášho aktívneho matičiara

//Krásne životné jubileum nášho aktívneho matičiara

Krásne životné jubileum nášho aktívneho matičiara

2017-09-17T19:44:18+00:00

 

V poslednom augustovom týždni náš aktívny matičiar PhDr. Ladislav Matisko oslávil svoje významné životné jubileum – osemdesiate narodeniny. Náš dlhoročný funkcionár  pôsobil ako predseda Miestneho odboru, predseda Krajskej rady i predseda Oblastnej rady Matice slovenskej  v Prešove. Dlhé roky pôsobil aj ako pedagóg na Gymnáziu na Konštantínovej ulici v Prešove i na Súkromnej strednej  škole ELBA. Jeho rukami prešlo veľké množstvo študentov, z ktorých sú dnes veľmi úspešní jedinci na naozaj vysokých postoch. Pre Maticu slovenskú, nielen v Prešove, spravil tento jedinečný človek naozaj veľa. Z jeho iniciatívy vznikli a najmä dodnes trvajú súťaže venované rôznym oblastiam, ako napríklad Za krásu slova – súťaž v rétorike, Kytička domovine – spevácka súťaž žiakov ZŠ, Slovenské slnko, Hviezdoslavov Prešov, Pribinove poklady, folklórny festival Folklór Prešov, športové súťaže, ekumenické podujatia a mnohé iné. Bol iniciátorom odhalenia viacerých pamätných tabúľ v Prešove, zväčša významným osobnostiam našich dejín a významným udalostiam histórie Slovenska. Jeho životnou cestou bolo viesť mladých, ale i dospelých k udržiavaniu materinského jazyka, slovenských tradícií, podpore umenia, literatúry. Vďaka svojej obetavej činnosti národu si právom vyslúžil mnoho uznaní v podobe významných ocenení Matice slovenskej (bronzová, strieborná i zlatá medaila Matice slovenskej, pamätné medaily, medaila predsedu MS a i.). Najčerstvejším ocenením jeho dlhoročnej práce s mládežou v pedagogickej oblasti, ale najmä v matičnej činnosti, bola Cena mesta Prešov, ktorú prevzal z rúk primátorky Prešova Andrey Turčanovej. Najmä jeho práca svedčí o tom, ako veľmi mal a má matičnú i pedagogickú prácu rád a ako veľmi jej obetoval celý svoj život. Prajeme Vám, drahý náš jubilant PhDr. Ladislav Matisko, ešte veľa minimálne takých  úspešných rokov, akými boli tie doterajšie!

Mgr. Sláva Jurková,
riaditeľka DMS v Prešove

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

 

X