Krehkosti, ktoré sa dotýkajú srdca“ – výstava fotografií autorky Daniely Rapavej


//Krehkosti, ktoré sa dotýkajú srdca“ – výstava fotografií autorky Daniely Rapavej

V priestoroch Domu Matice slovenskej je opäť nainštalovaný výber z fotografií autorky Daniely Rapavej. V 30-tich obrázkoch živej i neživej prírody nájdete v zastavených okamihoch trocha nostalgie v jantárových príbehoch, trocha nehy v krátkej letnej láske uletenej včielky i motýlích a kvapkových snov. Stretnete tam i fyziku v zrode farieb na povrchu mydlovej blany, či dvojice pavučinovej námrazy, ktorá sa roztopila, farebnej pavučiny s difrakciou svetla alebo aj bubliny, ktorá nepraskla pod dopadom vody.
Väčšina z fotografií sú makrofotografie, ale je medzi nimi i vôňa jazmínu, impresia ako maľovaná a na ukážku a pre potešenie detí i veverička, orol, či labute v mystickom svetle. Vystavené sú aj dve fotografie, ktoré získali 1. a 2. cenu vo vlaňajšej medzinárodnej súťaži Art and Science na univerzite v Iasi v Rumunsku. Vodný pár „She and he“ a „Frosted Globe“ (zamrznutá bublina). Tá posledná letela svetom a bola publikovaná i v National Geographic France, vydali ju ako pohľadnicu aj na univerzite v Toronte i v Európskom satelitnom centre v Madride.
Krehkosti, ktoré sa dotýkajú srdca, budete môcť vidieť do polovice apríla, v prípade záujmu i dlhšie. Výstava bola nainštalovaná z príležitosti členskej schôdze, na ktorej autorka Daniela Rapavá informovala i o ďalších úspechoch v reprezentácii Slovenska v zahraničí. Toto malé pohladenie duše bolo zároveň i fotobodkou za príjemným matičným stretnutím.
Niekoľko slov o samotnej autorke:

RNDr. Daniela Rapavá sa narodila v roku 1956 v Komárne. Je absolventkou jadrovej fyziky na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave (1980). Po skončení vysokej školy pracovala na Geofyzikálnom observatóriu v Hurbanove a v roku 1982 sa s rodinou presťahovala do Rimavskej Soboty, kde manžel Pavol bol riaditeľom Okresnej hvezdárne.
Astronómia bola jej koníčkom už od základnej školy a od roku 1983 pracuje v rimavskosobotskej hvezdárni. Odborné pozorovania Slnka, zatmení, meteorov a pozičných meraní boli publikované aj v zahraničí. Venuje sa popularizácii astronómie a prírodných vied, niekoľko desaťročí je kurátorkou výstavy Vesmír očami detí, ktorá sa stala celoslovenskou.
Vo hvezdárni začala s ekologickou výchovou ešte v 80-tych rokoch, teda v dobe, keď sa jej pozornosť nevenovala a na školách sa nevyučovala. Je iniciátorkou založenia astroparku pri hvezdárni, ktorý je pýchou nielen mesta Rimavská Sobota. Budovanie astroparku bolo len z nadšenia zamestnancov, bez finančných prostriedkov. V rámci niekoľkých úspešných projektov (Nadácia Orange, Agentúra pre podporu výskumu a vývoja) bol areál hvezdárne dobudovaný na netradičný výchovno-vzdelávací areál. , miesto netradičného vzdelávania a relaxu. Invenčné prvky a drobná záhradná architektúra vytvárajú možnosti nielen pre vzdelávanie ale aj relax.

Keďže okrem zamestnania je jej koníčkom aj fotografovanie, začala sa venovať fotografii reportážnej a dokumentačnej nielen z akcií hvezdárne a astroparku (výstavy Život z blízka a Z klenotov neba a zeme). Fotoaparát sa stal jej „tretím okom“.

Od živej prírody potupne prechádzala k objavovaniu neobyčajných vecí neživej prírody, fascinuje ju svetlo a jeho vlastnosti. Ostatných 5 rokov ju okúzlila fyzikálna fotografia, ktorú využíva nielen v práci s mládežou, ale prezentuje aj na odborne. Výstava Tajomstvo svetla a vody je priebežne doplňovaná, pravidelne inštalovaná v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach a na výstavách ju ročne zhliadne niekoľko tisíc divákov po celom Slovensku.

Svojou fotografickou tvorbou reprezentuje nielen mesto Rimavská Sobota, ale aj Slovensko publikovaním fotografií a účasťou na domácich aj zahraničných fotosúťažiach. V jesenných mesiacoch bude autorská výstava v Prahe (Galerie MFF UK).

Jej práce sú uverejňované na prestížnych stránkach s mimoriadne vysokou návštevnosťou (Optics Picture of the Day, Earth Science Picture of the Day, Spaceweather), odkiaľ ich preberajú ďalšie servery a vydavatelia.

Najvýznamnejšie úspechy :
2009 – Medzinárodný rok astronómie, Vesmír – dobrodružstvo objavov (1. cena za reportáž)
2010 – medzinárodná fotosúťaž Svieťme si na cestu…nie na hviezdy (1. cena)
2013 – čestné uznanie AMFO
– čitateľská súťaž Pravda (ocenenie, publikovanie)
– FOTOFEST Praha (1. cena v kategórii Rozšírené smysly a obraz přírodních jevů), oficiálny kalendár (titulka)
2014 – medzinárodná fotosúťaž s výstavou Art and Science (1. a 2. cena), univerzite v Iasi (Rumunsko)
– fotografia v časopise National Geographic France
– fotografiu Frosted Globe vydali University of Toronto a European Union Satellite Centre (Madrid)
2015 – finalista medzinárodnej súťaže SPIE (International society for optics and photonics) organizovane pri príležitosti Medzinárodného roku svetla 2015 (OSN)
– publikovanie v časopise The Physics Teacher (USA)

Rimavská Sobota, 23. 3. 2015

2015-05-24T16:56:40+00:0023 marca 2015 |Banskobystrický kraj|
X