Krst CD Matičného FS „Skrabčanka“

thumbnail

V sobotu 17. júna 2017 v Kultúrnom dome v Skrabskom o 15.00 hod., ŽSS - SKRABČANKA privítala svojich priaznivcov na krste svojho prvého CD “Skrabské šumni valal“. Táto ženská spevácka skupina vznikla v roku 2004 v starobylej zemplínskej obci Skrabské. Pri MO MS Skrabské pôsobí už od roku 2012. V súčasnej dobe vedúcou súboru je Anna Čorejová , členkami sú Silvia Miklošová, Mária Fečová, Helena Fečová, Eva Čorejová, Eva-Mária Vanciková, Alžbeta Ungradyová, Daniela Eštoková a Helena Ungradyová. Hudobný doprovod im na harmonike robí Marián Gašpar. Medzi pozvanými boli aj zástupcovia MS, člen prezídia MS Karol Illeš a člen Výboru MS Miroslav Gešper. Svojou prítomnosťou potešili oslávencov aj mnohí starostovia a ctení hostia z blízkeho okolia. Príjemnú atmosféru vytváralo aj vystúpenie FS Oblík, FS Bystričan, hudobná skupina Excellent, ktorí svojimi tancami a spevom rozosievali príjemnú sviatočnú atmosféru. Obec Skrabské leží na rozhraní regiónov Zemplín a Šariš, preto aj ich repertoár sa skladá z ľudových piesní obidvoch regiónov. Tieto piesne prezentujú aj na matičných vystúpeniach. V roku 2016 natočili svoje prvé CD a dnešný deň bol venovaný práve oslave zrodenia nového CD. Súboru želáme veľa úspechov a tvorivosti, všetkým priaznivcom prajeme príjemné počúvanie. Poďakovanie patrí hlavne Obecnému úradu Skrabské za podporu šírenia kultúry v obci Skrabské, Matici slovenskej, OP MS Vranov nad Topľou a rôznym iným sponzorom za zrealizovanie tohto podujatia.

Jana Smoligová

článok neprešiel jazykovou úpravou