Kytička domovine 2018


//Kytička domovine 2018

Prešov, 17. 12. 2018

Malebné tóny ľudových piesní sa v predvianočnom období niesli v podaní žiakov základných škôl Prešovského a Sabinovského okresu.
Dňa 17. 12. 2018 sa v priestoroch SZŠ pre deti s poruchami aktivity a pozornosti uskutočnil už 21. ročník speváckej súťaže žiakov základných škôl Kytička domovine, ktorú zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Prešove pri príležitosti 25. výročia vzniku SR. Cieľom tejto súťaže je vzbudiť záujem o kultúrne dedičstvo nášho národa a lásku k rodnému kraju. Úvodný vstup patril Márii Murdzikovej (členke Dozorného výboru MS, predsedníčke Oblastnej rady MS v Prešove), ktorá nádhernou básňou otvorila tohtoročnú Kytičku. Podujatie prišla podporiť riaditeľka Domu Matice slovenskej v Prešove Sláva Jurková a vedúca Odboru školstva Okresného úradu v Prešove Kvetoslava Komanická, ktorá svojim slovom povzbudila súťažiacich a popriala im veľa úspechov. Trojčlenná porota mala naozaj ťažké rozhodovanie v prvej, ako aj v druhej kategórii. Ocenení knižnými titulmi Matice slovenskej a drobnosťami od MO MS boli:

       I. kategória – 1. – 4. ročník

 1.  miesto : Vanesa Michalíková – ZŠ Ľutina
 2. miesto: Júlia Kormaníková – ZŠ Veľký Šariš
 3.  miesto: Otília Gernátová – ZŠ Lipany

  II. kategória – 5. – 9. ročník
  1. 
  miesto: Ema Mitriková – ZŠ Drienov
  2. miesto: Natália Michalíková – ZŠ Ľutina
  2. miesto: Sara Kolarčiková – ZŠ Drienov
  3. miesto: Nikolas Kormaník – ZŠ Veľký Šariš
  3. miesto: Renáta Ondziková – ZŠ Šmeralova Prešov

Všetkým úspešným súťažiacim srdečne blahoželáme a tešíme sa na Vás aj budúci rok. 😉

Pavol Kleban,
predseda MO MS v Prešove
foto: Bc. Marko Gajdoš,
referent DMS Prešov

2018-12-20T14:50:57+00:0020 decembra 2018 |Prešovský kraj|
X