Literárna súťaž „Šaliansky Maťko“ v Rimavskej Sobote


//Literárna súťaž „Šaliansky Maťko“ v Rimavskej Sobote

Rimavská Sobota, 7. 2. 2018

Okresné kolo literárnej súťaže v prednese slovenskej povesti „Šaliansky Maťko“ sa tohto roku konalo 7. februára v priestoroch Gemersko-malohontského múzea. S veľkým potešením môžeme konštatovať, že do súťaže sa zapojili skoro všetky základné školy okresu Rimavská Sobota. Súťaž je pomenovaná po spisovateľovi, predstaviteľovi Matice slovenskej a zakladateľovi detského časopisu Slniečko Jozefovi Cígerovi Hronskom a žiaci sú rozdelení do troch kategórií. Odborná porota, v zložení Mgr. Vlasta Tkáčová, PhDr. Ingrid Šulková a Mgr. Elena Rajzingerová, vybrala z každej kategórie súťažiacich, ktorí svoje prednesy zvládli na veľmi dobrej umeleckej úrovni. Súťažiaci, umiestnení na prvých miestach z každej kategórie, postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční v marci v Detve.

I. veková kategória : / 2.-3.roč./- 9 súťažiacich
2.m. Laura Švantnerová ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského, Teplý Vrch
3.m. Tom Noah Herwing ZŠ P. E. Dobšinského, Rimavská Sobota
3.m. Terézia Oláhová ZŠ Jesenské
II. veková kategória : / 4.-5. roč./- 11 súťažiacich
1.m. Štefánia Žiaková ZŠ Dr. Vl. Clementisa, Tisovec
2.m. Oliver Magic ZŠ P. E. Dobšinského, Rimavská Sobota
3.m. Viktória Fabová ZŠ s MŠ P.E.Dobšinského, Teplý Vrch
III. veková kategória : / 6.-7.roč./- 9 súťažiacich
1.m. Janka Auxtová ZŠ Jesenské
2.m. Natália Gažiová ZŠ P.Kellnera Hostinského, Rimavská Sobota
3.m. Andrej Fodor ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského, Teplý Vrch

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme!

PhDr. Ingrid Šulková
riaditeľka DMS Rimavská Sobota

článok neprešiel jazykovou úpravou

II. kategória - ocenení

II. kategória – ocenení

III. kategória

 

2018-02-08T09:10:26+00:008 februára 2018 |Banskobystrický kraj|
X