Ľudovít Štúr patrí nám všetkým


//Ľudovít Štúr patrí nám všetkým

Pri Štúrovi sa roztancovali študenti  a Levoča spievala

Tradične už po 12- krát sa 19. októbra slávil pri pomníku nášho velikána v Levoči Štúrov deň. Opäť ho usporiadala levočská Matica slovenská a zúčastnili sa  vlastenci spod Tatier.  Anna Petreková privítala medzi hosťami primátora  Miroslava Majerského, ktorý  zdôraznil, že Štúr patrí všetkým, ktorí si  vo svojom vedomí chránia národnú pamäť, reč a dedičstvo otcov. Štúr nepatrí nijakej strane, patrí tým, ktorí si ctia a milujú svoju slovenskú vlasť. Teší nás vedomie, že Levoča si udržiava pečať štúrovského mesta. Pri pomníku  recitoval Samko Petrek a Mína Pridalová zo ZŠ Francisciho, zneli hymnické piesne  pod taktovkou zbormajstra Igora Gregu a speváckeho zboru Iuventus paedagogica. V ich podaní zaznela štátna hymna, Bože, čos ráčil, Hej, Slováci, Kto za pravdu horí. Spevácky zbor pri pedagogickej škole sprevádza svojimi piesňami každé matičné podujatie. Tentoraz pani učiteľka rovnako z  pedagogickej školy Božena Švábová svojou harmonikou udala takt a krojované dievčatá zaspievali známe a chytľavé spišské piesne, ktoré rozospievali aj ostatných.  Zem spieva tak chytila za srdce aj náš kraj.  Náš  Ľudovít by mal z toho radosť. Úctu položením kytíc s trikolórami mu vzdali predstavitelia mesta, pán primátor, matičiari  z Levoče, Spišskej Novej Vsi , Popradu a Veľkej Lomnice, predstavitelia SNS Miroslav Brincko a primátor Svitu Miroslav Škvarek. Riaditeľ Domu Matice slovenskej  v Spišskej Novej Vsi Rastislav Zacher sa obrátil na mládež s naliehavou výzvou, aby si chránila reč a aby nepodliehala kozmopolitným maniéram cudzím našej duši. A tak Levoča nám žije, žije v nej duch slovenský a prosba jednej z tisícky mladých znie: „Modlím sa k vašim srdciam. Možno vypočujú moje modlitby a začnú horieť pre Slovensko“.

Účastníčka slávnosti
Ľudmila Hrehorčáková

článok neprešiel jazykovou úpravou

2017-10-23T09:15:23+00:0023 októbra 2017 |Prešovský kraj|
X