Ľudovít Štúr – Zobudil zo sna národ


//Ľudovít Štúr – Zobudil zo sna národ

27. a 29. 10. 2015, Brezno

Rok 2015 sa nesie na celom Slovensku v znamení – ako rok Ľudovíta Štúra. Vrcholí v strede týždňa – 28. októbra, keď si pripomenieme – napísané jeho návrhom spisovnej slovenčiny „ 200. víročje naroďeňja Ludevíta Štúra“.
Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s Klubom MR – Maroško v Brezne neostali bokom. Pripravili literárne-dramatické pásmo „Zobudil zo sna národ“. Prvé predstavenie sa už uskutočnilo v Mestskom dome kultúry (MsDK) v utorok 27. októbra a boli naň pozvaní žiaci všetkých troch základných škôl. Na druhé predstavenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 29. októbra, tiež v MsDK o 18.00 hod., pozývajú širokú brezniansku verejnosť.
Pripravená obrazovo-slovná prezentácia v prílohe dokumentuje, že plnú kinosálu (380 miest) žiakov predstavenie zaujalo. Celý čas pozorne počúvali a jednotlivé scénky odmeňovali potleskom.
O živote a diele Ľudovíta Štúra sa popísalo veľa. Nepochybne ide o výnimočnú osobnosť, oproti ďalšiemu množstvu osobností, ktoré sa podieľali na historickej ceste za svojbytnosť slovenského národa – vydelenie jeho spoločnej územnej, jazykovej, kultúrnej a hospodárskej samostatnosti, ktorú si dnes užívame skoro ako samozrejmosť.
Na prelome tisícročí sa uskutočnila celoslovenská anketa o „najväčšieho Slováka v histórii“. Zvíťazil v nej Ľudovít Štúr, pred M.R. Štefánikom a A. Dubčekom… V hodnotení Ľudovíta Štúra prevládol symbol národnej súdržnosti. Jeho život a dielo dalo ďalšej našej národnej existencii vyšší zmysel. Zmysel, ktorý nerozdeľoval, ale spájal neraz inak nespojiteľných – národniarov, katolíkov, evanjelikov, čechoslovakistov, komunistov, ľudákov, demokratov a iných.
Ako to Ľudovít Štúr dokázal o to sa snažia prítomným poslucháčom vypovedať účinkujúci, spolu s Jozefom Prepletaným, ktorý napísal scenár a režijne umelecky viedol prípravu predstavenia.

Text a foto: Milan Kováčik,
predseda Klubu MR – Maroško.

https://plus.google.com/photos/110662279379832297561/albums/6210402495433590481

Upozorňujeme, že čísla fotografií :
– Od  1 – 2O prináležia  predstaveniu, ktoré sa uskutočnilo 27. 10. 2015 pre Základné školy v Brezne
– Od 21 –44 prináležia k predstaveniu, ktoré sa uskutočnilo 29. 10. 2015 pre širokú verejnosť Brezna a okolia
článok neprešiel jazykovou úpravou

2015-11-01T14:25:59+00:0029 októbra 2015 |Banskobystrický kraj|
X