Magazín Slovensko je tlačovým orgánom Matice slovenskej vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.
Riadi ho redakčná rada vymenovaná predsedom po prerokovaní v predsedníctve. Za ich obsah zodpovedá šéfredaktor, ktorý spolupracuje s Krajanským múzeom. Vymenúva ho predseda na základe výberového konania.

Redakcia magazínu Slovensko

Kontakt Matice slovenskej

Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
0903/559 297
E-mail: vkigor@gmail.com
slovensko.sefredaktor@gmail.com

Magazín Slovensko do 1/2014

Dušan Mikolaj šéfredaktor
Ing. Marián Tkáč, PhD. predseda redakčnej rady
Peter Ďurík grafický redaktor
Jana Farkašová jazyková redaktorka

Magazín Slovensko od 2-4/2014 do dnešných dní

Mgr. Igor Válek šéfredaktor
Ing. Marián Tkáč, PhD. predseda redakčnej rady
Mgr. art. Ján Novosedliak grafický redaktor