Matičiari Májovkárom

thumbnail

Prešov, marec 2017

V mesiaci marec, ktorý je venovaný čítaniu a knihám, k nám zavítali zástupcovia Matice slovenskej: riaditeľka Domu Matice slovenskej Mgr. Slávka Jurková; pracovníčka Domu Matice slovenskej a členka Výboru MS Mgr. Ingrid Lukáčová a pani Mária Murdzíková, členka Dozorného výboru Matice Slovenskej a predsedníčka MO MS Ličartovce, aby sme si prostredníctvom besedy povedali niečo aj o Matici slovenskej. Podujatie sa konalo pri príležitosti výročia narodenia J. M. Hurbana.
Pýtali sme sa rôzne otázky, na ktoré sme dostali aj veľmi zaujímavé odpovede. Boli sme obohatení o informácie týkajúce sa bývalého režimu, fungovaní Matice slovenskej, jej minulosti, ale i súčasnosti. Pani riaditeľka nás oboznámila s aktuálne pripravovanými podujatiami a taktiež nás informovala o možnosti zúčastniť sa detského tábora, ktorý každoročne organizuje pre nás deti Matica slovenská. Spoločné chvíle nám spríjemňovali recitátori z Májovky, taktiež nám zarecitovala aj pani Mária Murdzíková, ktorá, ako sme sa dozvedeli, často recituje na matičných podujatiach.
„Žiaci boli veľmi aktívni, zaujímala ich ako matičná história, tak aj aktuálne dianie v Matici slovenskej. Priblížili sme im, prečo je Matica slovenská tak potrebná pre dnešný materialistický svet a ako veľmi našu najstaršiu ustanovizeň potrebujeme“, povedala Mgr. I. Lukáčová, členka výboru MS.
Na záver besedy s členkami Matice slovenskej sme im ukázali interaktívne hry. Skladaním puzzle sa im odkrývala historická budova Matice Slovenskej. Naša knižnica bola doplnená knižnými darmi a kalendármi, ktoré knižnici Knihomoľ na ZŠ Májové námestie v Prešove podarovala riaditeľka Domu MS v Prešove Mgr. Sláva Jurková. Ďakujeme!

Autor: Marek Jenčo
7. ročník ZŠ Májové námestie Prešov

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia