Matičná exkurzia žiakov z Vranova nad Topľou

thumbnail

V dňoch 5. – 6. októbra 2016 sa žiaci 7. a 8. ročníka ZŠ Bernolákova ulica 1061 vo Vranove nad Topľou v spolupráci s OP MS Vranov nad Topľou, zúčastnili poznávacej exkurzie miest Martin a Liptovský Mikuláš, počas ktorej mohli na vlastné oči vidieť to, čo im je sprostredkované formou učiva z kníh slovenského jazyka, či dejepisu.
Prvé kroky po príchode do Martina smerovali na Národný cintorín, na ktorom sú pochované mnohé významné osobnosti našich dejín, ale aj súčasnosti. Neskôr sa zúčastnení presunuli do Domu J. C. Hronského, kde sa nachádza stála expozícia. Žiaci sa mali možnosť dozvedieť, že Hronský nebol len známy slovenský spisovateľ. Pomyselnou čerešničkou tohto dňa však bola návšteva budovy Matice slovenskej. V priestoroch budovy MS si žiaci mohli vypočuť zaujímavú prednášku o jej histórii, ale aj prínose pre slovenský národ, ktorý je svojou aktívnou činnosťou významný aj dnes. V závere prvého dňa sme sa ocitli na miestach, kde sa konalo známe „Memorandum národa slovenského“ a kde bola postavená i prvá budova Matice slovenskej.
Nasledujúci deň sa účastníci exkurzie presunuli do Liptovského Mikuláša, kde sa odohrali dôležité udalosti našich dejín a v ktorom pôsobili kľúčové osobnosti slovenského národa. Exkurzia pokračovala návštevou budovy spolku „Tatrín“ a po krátkej prechádzke zasneženou krajinou sme mali možnosť pozrieť si Pamätník Háj – Nicovô. Bol postavený na počesť padlým vojakom z obdobia 2. svetovej vojny, ktorí sú na tomto mieste aj pochovaní.
Počas exkurzie nás na všetkých miestach sprevádzali skúsení odborníci MS, ktorí žiakom zaujímavým a pútavým spôsobom priblížili nielen život významných osobností, ale aj dôležité udalosti dejín Slovenska, o ktorých poznatky žiaci nadobúdajú v školskom prostredí.
Poďakovanie patrí Mgr. Miroslavovi Gešperovi, vedúcemu Oblastného pracoviska Matice slovenskej vo Vranove nad Topľou, ktorý celú exkurziu zorganizoval a sprevádzal nás počas nej. Veríme, že vzájomná spolupráca OP MS vo Vranove nad Topľou s našou školou bude pokračovať aj naďalej a stane sa prínosom v spájaní vedomostí nadobudnutých v školských laviciach s vizuálnou formou.

Autor a foto: Mgr. Anna Vozárová

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia