MATIČNÝ DEŇ obce VALASKÁ


//MATIČNÝ DEŇ obce VALASKÁ

Valaská, 18. 11. 2018

MO MS vo Valaskej predstavil do svojho ročného programu práce ďalšiu novinku. Priblížiť MS všetkým vekovým kategóriám, nie len v obci, ale aj v širšom okolí. Matičný deň sa konal v nedeľu 18. 11. 2018 (dátum nie je náhodný – 20. 11. 1869 sa narodil prvý predseda nášho MO), program pozostával doobedňajšej časti – športovej – a poobedňajšej – kultúrnej.
Florbalový turnaj niesol meno prvého predsedu MO MS Valaská, Andreja Zafku. Premiéra Zafkovho pohára dopadla na výbornú a aj nová vizualizácia jeho portrétu. Na turnaji sa zúčastnilo 5 družstiev – 30 mládencov a 1 deva si vzájomne zmerali sily. Pozdraviť prítomných prišla aj pani riaditeľka Mgr. Štefánia Piliarová a starosta obce Valaská Ing. Juraj Uhrín. Bývalí, ale aj súčasní žiaci ZŠ Jaroslava Simana si zaspomínali a aspoň na chvíľku sa vrátili v čase späť do základnej školy. V tento deň bol každý víťazom. Každý účastník dostal pamätnú medailu a tiež si mohol pochutiť na výbornom guľáši od poľovníka Janka Badinku z Hronca. Prvé tri miesta boli ohodnotené aj víťaznými pohármi.
Poobedný program patril kultúre. Naše pozvanie okrem iných prijal aj podpredseda MS Mgr. Marek Hanuska, regionálni predstavitelia MS, ako aj zamestnanci OÚ vo Valaskej a Mgr. Roman Kupčák, miestny rímskokatolícky farár. Sála v KD vo Valaskej bola zaplnená do posledného miesta. Na začiatku vystúpil FS z Braväcova. Následne sa uskutočnil akt krstu nových valaštianskych krojov pre potreby MO MS vo Valaskej. V mužskom kroji bol oblečený Matúš Karol a v ženskom kroji Martina Fašková, žiaci deviateho ročníka našej základnej školy. Po tomto akte predseda MO MS PaedDr. Magera oficiálne prijal 9 nových členov (2 sa osobne nezúčastnili z rodinných dôvodov), ktorým odovzdal kvietok a preukaz člena MS. Záver programu patril spevokolu Lipka pri MO MS, ktorý tromi ľudovými piesňami potešil prítomných. Na konci slávnosti sa zaspievala hymna MS. Počas celého programu sa nám prihovárala moderátorka programu Alenka Kureková.

M. MAGERA,
predseda MOMS Valaská

 

2018-12-06T09:34:28+00:006 decembra 2018 |Banskobystrický kraj|
X