Matičný futbalový turnaj žiakov

thumbnail

Prešov, 25. 5. 2017

Aj tento rok sa Dom MS v Prešove, MO MS a OMM v Prešove, Mesto Prešov a ZŠ Sibírska rozhodli usporiadať v Roku Jozefa Miloslava Hurbana a pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Prešov futbalový turnaj pre žiakov základných škôl o Pohár MDD.
Dňa 25. mája 2017 sa konal už 2. ročník tohto športového podujatia. V telocvični na pôde ZŠ Sibírska v Prešove nastúpili na zápasy 4 žiacke družstvá. Zastupovali tieto školy: CZŠ sv. Mikuláša Prešov, ZŠ Sibírska Prešov, ZŠ na Ul. Matice slovenskej, ZŠ Chminianske Jakubovany. Na družné futbalové zápolenie sa prišli pozrieť a spolužiakov povzbudiť aj žiaci – sympatizanti futbalu a Mladej Matice. Za prítomnosti riaditeľa ZŠ Sibírska Mgr. Vladimíra Lukáča, matičiarov, učiteľov telesnej výchovy a futbalových rozhodcov sa v úvode všetkým prítomným prihovorila riaditeľka DMS Prešov Mgr. Sláva Jurková. Otvorila futbalový turnaj, popriala nádejným hráčom radosť zo športu a čo najlepšie futbalové výsledky. Poďakovala sa všetkým žiakom, učiteľom a školám za zapojenie sa do súťaže, Mestu Prešov za finančnú podporu na realizáciu tohto projektu a vedeniu ZŠ Sibírska Prešov za organizačnú pomoc a prípravu športovej haly. Zápasy bez väčších faulov prebiehali pod dozorom hlavného rozhodcu Martina Klovaniča. Na podujatí sa organizačne podieľal športový novinár Ján Jacoš.
Po skončení korektných zápasov boli vyhlásené výsledky, odovzdané víťazné poháre, medaily, diplomy, knihy z Vydavateľstva Matice slovenskej, vecné ceny, ale aj diplomy a vecné ceny najlepšiemu strelcovi, najlepšiemu hráčovi, najužitočnejšiemu hráčovi a najlepšiemu brankárovi.
1. miesto obhájilo žiacke futbalové družstvo zo ZŠ Sibírska Prešov. 2. miesto si vybojovali chlapci z Chminianskych Jakubovian 3. miesto získal žiacky tím ZŠ CZŠ sv. Mikuláša Prešov Čestné 4. miesto pripadlo ZŠ Matice slovenskej Prešov
Titul Najlepší strelec si vybojoval Denis Lauko (ZŠ Sibírska Prešov), ktorý bol ocenený diplomom a individuálnou cenou od Domu Matice slovenskej v Prešove. Najlepším hráčom sa stal František Horváth (ZŠ Chmin. Jakubovany),ktorý bol rovnako ocenený individuálnou cenou a diplomom. Diplom a osobitú cenu si prevzal i Najlepší brankár, ktorým sa stal Ľuboš Ivan (ZŠ Sibírska Prešov). Rozhodca i organizačný tím udelil ešte jednu individuálnu cenu, a to za Najužitočnejšieho hráča turnaja, ktorý si vybojoval Juraj Hurný (CZŠ sv. Mikuláša Prešov)
Celé podujatie sa nieslo v priateľskom duchu pod matičnou vlajkou s pripomenutím si významnej osobnosti našich národných dejín a spisovného jazyka J. M. Hurbana. Mladí futbalisti si zdravo zasúťažili a nadviazali nové kontakty. Všetkých veľmi potešili zaslúžené ocenenia a odmeny, ktoré DMS Prešov zaobstaral z grantu MsÚ Prešov, za čo patrí Mestu Prešov veľké poďakovanie.

Mgr. Ingrid Lukáčová
Foto: V. Zamborský

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia