Matičný ples v Rimavskej Sobote

thumbnail

Rimavská Sobota, 27. 1. 2017

Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote každoročne organizuje Ples Matice slovenskej. Tak to bolo aj tohto roku 27. januára 2017. Uskutočnil sa v reprezentačných priestoroch hotela TATRA. Matičiari ostali verní ľudovej tradícii a kultúre, ktorá dodala plesu správnu atmosféru. Na začiatku vystúpila skupina detí z FS Lieskovček s piesňami a hrou na harmonike, fujarke a drumbli. Predsedníčka im po vystúpení poďakovala  za pekný výstup a zaželala deťom a vedúcej veľa tvorivých síl a elánu do budúcna. Nasledoval prípitok a úvodný valčík, ktorý dostal do tanečného víru prítomných hostí.
Televízia Rimava urobila rozhovory s prítomnými, ktorí sa pochvalne vyjadrili na atmosféru, priateľskú a družnú náladu, ktorú vytvorila hudobná skupina T. Lévayho. Všetci označili matičný ples za miesto dobrej pohody, aj keď na parket by sa zmestilo viac tancujúcich. Organizátori  si želajú do budúcna viac mladých ľudí, lebo nielen tancom sa prezentuje práca a matičné aktivity.
Vďaka organizátorom , členom výboru a sponzorom sa reprezentačný ples Matice slovenskej vydaril a trval do skorých ranných hodín.

Mgr. Elena Nebusová
predsedníčka MO MS Rimavská Sobota

fotografia z plesu
fotografia z plesu
fotografia z plesu