Medzinárodný festival konzervatórií v Prešove


//Medzinárodný festival konzervatórií v Prešove

Prešov, 27. – 29. 11. 2018

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium  /SHDK /, Požiarnická 1, Košice na Medzinárodnom festivale konzervatórií v Prešove

Už takmer 15 rokov spolupracuje s najstaršou národnou a kultúrnou organizáciou na Slovensko – Maticou slovenskou  /MS/.    Je  spolu organizátorom krajského matičného festivalu „Rómska pieseň“,   ďalej spolu organizátorom vianočných koncertov pre košické   detské domovy a sociálne zariadenia v Košiciach. Každoročne organizuje s MS slávnostné koncerty ku Dňu Ústavy SR a koncerty k významným výročiam SR .  Už  roky  jeho orchestre  organizujú  s  MS  tak potrebné charitatívne podujatia na detskej onkológii DFN v Košiciach. O účasti muzikantov z SHDK v Košiciach  na Matičných dňoch , ktoré  dlhé roky organizujú  spolu s  MO MS v Košiciach – Myslave  ani  netreba  hovoriť.
V jeho radoch sú aj členovia MO MS v Košiciach – Myslave .
A zriaďovateľ SHDK na Požiarnickej 1 v Košiciach PaedDr. Gejza Adam, PhD, je  1. podpredsedom MO MS v Košiciach – Myslave. Tento zapálený matičiar  bol aj  bývalým poslancom  Federálneho zhromaždenia ČSFR a zakladateľom  Strednej umeleckej školy na Exnárovej 8 v Košiciach, ktorá   v súčasnosti nesie  meno veľkého matičiara –  zosnulej slovenskej hereckej legendy – Konzervatórium Jozefa Adamoviča.
V dňoch 27. až 29. novembra 2018 sa pedagógovia a študenti Súkromného hudobného a dramatického konzervatória Košice, Požiarnická 1, zúčastnili na 1. ročníku Medzinárodného festivalu konzervatórií. Podujatie sa konalo v priestoroch Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove. Festivalu sa zúčastnili konzervatóriá z Košíc, Prešova a Topoľčian, pričom jeho medzinárodný charakter zvýraznili konzervatoristi z Budapešti v Maďarsku. Všetky podujatia boli otvorené aj pre verejnosť.

Program festivalu bol veľmi bohatý a rôznorodý. Po jeho otvorení poctili študenti jednotlivých konzervatórií návštevníkov svojím hereckým, speváckym a hudobným, tanečným i recitačným umením. Nechýbali ani workshopy, na ktorých mohli vyskúšať a tiež obohatiť svoje schopnosti študenti odborov hudba, herectvo a tanec. Celý festival vyvrcholil galakoncertom, na ktorom bolo možné uzrieť a počuť to najlepšie, čo za tri dni svojho trvania predstavil.
Konzervatórium Požiarnická 1 Košice ponúklo v rámci svojho vystúpenia okrem kvalitnej nádielky rómskej hudby vystúpenia hereckých, speváckych a tanečných nádejí. Veľký úspech na záverečnom galakoncerte opakovane zožal sláčikový orchester pod vedením Kristiána Bandyho. Avšak nielen tento výnimočný koncert ukázal vysokú umeleckú kvalitu študentov prevažne slovenských konzervatórií a naznačil úspešnú perspektívu projektu prešovského festivalu.
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium V Košiciach na Požiarnickej 1 začalo písať svoju históriu 1. septembra 2009. Hlavným cieľom pri zakladaní školy bola snaha o zvyšovanie úrovne vzdelanosti Rómov v  oblasti hudobného, hudobno-dramatického, speváckeho a tanečného umenia s prihliadnutím na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, rómskych žiakov z komunít celého Slovenska v duchu multikultúrnej výchovy.

Foto – Archív SHDK v Košiciach

František Mrva

 

Orchester ľud. nástrojov počas svojich vystúpení na festivale v Prešove

Orchester ľud. nástrojov počas svojich vystúpení na festivale v Prešove

 

2018-12-17T14:13:28+00:0017 decembra 2018 |Prešovský kraj|
X