Mikuláš v MO MS v Rimavskej Sobote


//Mikuláš v MO MS v Rimavskej Sobote

Rimavská Sobota,  9. 12. 2015

V polovici decembra sa zišli matičiari na Mikulášskom posedení v Dome Matice slovenskej v Rimavskej Sobote. Prítomných privítala predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej a koledami a básňami členovia Detského folklórneho súboru Lieskovček v krojoch, veselým spevom a hrou na ľudových nástrojoch vykúzlili sviatočnú náladu. O zvykoch, ktoré si ľudia zachovali po stáročia porozprávala prítomným Jarka Lajgútová. Doplnila zaujímavé informácie s možnosťou fotodokumentácie a predvedenia zvykoslovia od Lucie do Troch kráľov.
Významné životné výročia Júliusa Boľfíka, Pavla Jozefiho a založenie Gemersko-Malohontskej vlastivednej spoločnosti nám pútavo priblížila členka výboru Elena Rajzingerová a doplnila aj zaujímavosti o vzniku Mikulášskeho obdarovávania detí darčekami a sladkosťami. Prekvapením pre prítomných bola aj práca Ľuboša Majana, ktorý vyrába biče z remeňa a rozprával o ich zhotovení. Samozrejme predviedol aj názorne krásne upletený bič. Potom nasledovalo posedenie pri čaji a zákuskoch, ktoré pripravili členovia výboru. Pri speve za doprovodu heligonky nasledovala družná debata. Na záver sme si zaželali pekné Vianoce a pozvanie na ďalšie podujatia v čase Adventu v meste.

Mgr. Elena Nebusová
predsedníčka MO MS Rimavská Sobota
článok neprešiel jazykovou úpravou

 

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

2015-12-21T17:18:53+00:0021 decembra 2015 |Banskobystrický kraj|
X