MO MS v Žehni súčasťou Behu mieru


//MO MS v Žehni súčasťou Behu mieru

V stredajšie dopoludnie 8. mája 2019 sa už po tretíkrát konalo veľmi prínosné podujatie venované športu, ale i odkazu našich predkov. Štafetový Beh mieru je neobyčajným behom, keď si obce odovzdávajú štafetu. Aj tento rok boli súčasťou obce Zlatá Baňa, kde sa štartovalo, ďalej obce Červenica, Lúčina, Tuhrina, Lesíček, Žehňa, Abranovce, Kokošovce, Dulová Ves a cieľ behu bol v obci Záborské. K tomuto krásnemu podujatiu sa pripojil aj Miestny odbor MS v Žehni, ktorý spoločne so starostom obce Slavomírom Liptákom položili venček k pamätnej tabuli, ktorá je pamiatkou na oslobodenie obce Žehňa. Starosta obce privítal aj členov MS, čo bolo pre nový Miestny odbor v obci veľkým potešením. Členovia MO MS Žehňa spoločne s predsedom T. Piskurom sa pripojili aj k bežcom a predali štafetu obci Abranovce. Ukončenie podujatia sa uskutočnilo v obci Záborské, kde všetkých nadšencov behu čakalo milé pohostenie i skvostné spevy speváckej skupiny Haršačan zo Záborského. Podujatie milým slovom a poďakovaním ukončila starostka obce Kristína Maliňáková a popriala účastníkom podujatia, aby sme sa v minimálne takom počte stretli aj v budúcom roku.

Mgr. Sláva Jurková,
riaditeľka DMS Prešov

Foto: Marianna Olekšáková

2019-05-13T11:55:20+00:0013 mája 2019 |Prešovský kraj|
X